Co to jest polityka dotycząca molestowania seksualnego?

This page was last updated on: 2021-09-11

Polityka dotycząca molestowania seksualnego to polityka, która koncentruje się na zapobieganiu i radzeniu sobie z molestowaniem seksualnym w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest umieścić politykę dotycząca molestowania seksualnego we właściwym miejscu. Może ona stanowić część podręcznika dla pracownika. Może też być napisana we współpracy z pracownikami i związkami zawodowymi. Niektórzy pracodawcy zawierają informacje na temat molestowania seksualnego w miejscu pracy ogólnej polityce dotyczącej molestowania obejmującej inne formy bezprawnego nękania (takich jak prześladowanie ze względu na rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek). Inni decydują, że istnieje potrzeba opracowania autonomicznej polityki dotyczącej molestowania seksualnego, szczególnie jeśli molestowanie seksualne jest powszechnym problemem w miejscu pracy. Obie opcje są prawidłowe.

Jeśli zakład pracy nie posiada polityki dotyczącej molestowania seksualnego, należy poprosić, aby została stworzona i wprowadzona w życie. Powinnaś dostać poparcie związków zawodowych lub działu kadr w tej sprawie. Polityka dotycząca przemocy w miejscu pracy powinna być skonsultowana, jeśli istnieją obawy dotyczące przemocy w miejscu pracy.

Zasady powinny być przetłumaczone na zrozumiały dla wszystkich języka, tak aby była ona dostępna dla pracowników z kulturowo i językowo różnych środowisk. Powinna być okresowo sprawdzana w celu zapewnienia, że jest skuteczna, a informacje w niej zawarte są aktualne.

Polityka dotycząca molestowania seksualnego powinna zawierać:

  • Definicję molestowania seksualnego
  • Przykłady molestowania seksualnego
  • Co nie jest molestowaniem seksualnym
  • Okoliczności, w których może wystąpić
  • Konsekwencje
  • Jak zgłaszać i co robić dalej
  • Obowiązki kierownictwa i pracowników
  • Informacyjne, gdzie każdy z nas może skorzystać z pomocy
  • Komunikat o braku tolerancji
  • Zarys celów organizacji dotyczących molestowania seksualnego.

Jak wygląda przykładowa polityka dotycząca molestowania seksualnego?

Poniżej znajduje się bardzo prosty przykład polityki dotyczącej molestowania seksualnego, który mogą być dostosowany do konkretnego miejsca pracy

Zarząd ___ (wstaw nazwę firmy) jest zobowiązany do zapewnienia środowiska pracy, w którym wszyscy ludzie są traktowani z szacunkiem i godnością. (Zakład pracy może wypisać swoje cele dotyczące braku molestowania seksualnego w miejscu pracy).

Molestowanie w miejscu pracy nie będzie tolerowane w przypadku żadnego z pracowników i kierowników (Zakład pracy wypisać źródła molestowania seksualnego). Wszyscy w miejscu pracy muszą być przekonani do zapobiegania molestowaniu seksualnemu. Oczekuje się, że menedżerowie, kierownicy i pracownicy będą przestrzegać tych zasad i będą z tego rozliczani przez pracodawcę (Jeśli polityka ma zastosowanie do innych osób w miejscu pracy, one również mogą zostać wymienione).

Molestowanie seksualne w miejscu pracy zostać zdefiniowane jako niepożądane i niechciane zaloty, prośby o przysługi seksualne oraz inne werbalny lub fizyczny kontakt o podłożu seksualnym, który wprowadza wrogą lub agresywną atmosferę. (Zakład pracy może wymienić przykłady niedopuszczalnego zachowania).

Niniejsza polityka nie ma na celu ograniczenia rozsądnego korzystania z funkcji zarządzania w miejscu pracy (Zakład pracy może wymienić przykłady funkcji pracy, które na ogół nie są uważane za molestowanie seksualne).

Pracownicy są zachęcani do zgłaszania wszelkich incydentów molestowania seksualnego w miejscu pracy (Zakład pracy może dostarczyć więcej informacji na temat sposobu zgłaszania incydentów i może podkreślić, ze nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji za zgłoszone raporty).

Zarząd zbada i sprawdzi wszystkie zgłoszenia, skargi, lub incydentów związane z molestowaniem seksualnym w rzetelny i terminowy sposób, z jak największym poszanowaniem prywatności pracowników (Zakład pracy może dostarczyć więcej informacji o tym, jak przypadki molestowania będą badane i / lub sprawdzane).

Pracownik zachowuje również prawo do korzystania z innych dróg prawnych, które mogą być dostępne.

Podpis: ___ Pracodawca/Dyrektor generalny Data:______

loading...
Loading...