Trade Union Information

This page was last updated on: 2021-09-11

Trade Union Addresses

Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy "Solidarnosc" (NSZZ)

International Department

Ul. Waly Piastowskie 24

PL - 80 855 Gdansk

Pologne

Tel: +48-583084232   Fax: +48-583084482

E-Mail: zagr@solidarnosc.org.pl   Web: http://www.solidarnosc.org.pl

_______________________________________________________________

Ogólnopolskie Porozumienie Zwiazków Zawodowych (OPZZ)

ul. Kopernika 36/40

PL - 00924 Warszawa

Pologne

Tel: +48-225515500   Fax: +48-225515501

E-Mail: inter@opzz.org.pl   Web: http://www.opzz.org.pl

 

Courtesy: International Trade Union Congress (https://www.ituc-csi.org/about-us?page=abook)

loading...
Loading...