Polki wykonujące zawód nauczycielki i pracujące w biznesie zarabiają więcej przez całą swoją karierę niż mężczyźni

Luka płacowa w Polsce jest jedną z najniższych w UE. (OECD, 2012) Wieloletni etat robi różnicę na korzyść kobiet w zawodach nauczycielskich oraz wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z administrowaniem lub na etatach urzędniczych. W tych przypadkach kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni podczas pierwszych lat kariery i utrzymują tę przewagę w kolejnych latach.

Największą różnicę wynagrodzenia na korzyść kobiet odnotowano w grupie zawodowej zarządzania biznesem i administracji średniego szczebla (20,1%) wśród osób mających do 3 lat doświadczenia zawodowego. Nauczycielki z doświadczeniem mniejszym niż 3 lata zarabiają o 17,3% więcej niż mężczyźni, pracujące w tym zawodzie od 6 do 10 lat o 4,5 % więcej, a od 11 do 20 lat nawet o 10,6% więcej niż mężczyźni. Wysoka luka płacowa występuje również w grupie zawodowej urzędników średniego szczebla ze stażem pracy od 3 do 5 lat (12,3 %) i z więcej niż 20 latami doświadczenia zawodowego (8,4%).

W grupie zawodowej pracowników opieki i obsługi osobistej mężczyźni z dłuższym stażem zarabiają więcej. Do 5 lat doświadczenia w tej pracy płace są na tym samym poziomie, między 6 a 10 latami doświadczenia mężczyźni zarabiają o 10,3% więcej. Ta różnica płac wzrasta do 13,7% wśród osób mających 20 i więcej lat doświadczenia zawodowego. Również w przetwórstwie spożywczym, rzemiośle i pracach pokrewnych różnica na korzyść mężczyzn powiększa się wraz ze wzrostem liczby przepracowanych lat. W przetwórstwie spożywczym kobiety mają prawie równe płace do 5 lat doświadczenia, ale po tym okresie zarabiają znacznie mniej. Tendencja ta jest jeszcze bardziej widoczna wśród osób zatrudnionych w fabrykach, wśród operatorów maszyn, specjalistów biznesowych i administracyjnych we wszystkich grupach doświadczenia. W tym sektorze odnotowano największą różnicę na korzyść mężczyzn (29,5%).

Skąd bierze się luka płacowa?

Luka płacowa jest definiowana jako nierówne wynagradzanie za pracę o jednakowej wartości, która są wykonywana przez osoby o tych samych umiejętnościach i kwalifikacjach. Ta różnica w wynagrodzeniach jest wynikiem postawy wobec podziału na płcie oraz związane z tym praktyki. Te postawy i praktyki wzmacniają istniejące nierówne możliwości rozwoju dla mężczyzn i kobiet, a także praktykę nieuzasadnionego wynagradzania w obrębie grup zawodowych i profesji. Należy zauważyć, że luki płacowe przedstawione poniżej odnoszą się tylko do analizowanych grup zawodowych.

Tabela 1. Luka płacowa w dużych grupach zawodowych w Polsce

Zawód Liczba przepracowanych lat Mężczyźni Kobiety Luka płacowa
Mediana wynagrodzenia brutto €/h Mediana wynagrodzenia brutto €/h Różnica %
Nauczyciele Mniej niż 3 3.24 3.8 -17.28
3-5 4.64 4.55 1.94
6-10 4.86 5.08 -4.53
11-20 5.78 6.39 -10.55
Więcej niż 20 6.86 6.49 5.39
Biznes i zarządzanie Mniej niż 3 4.37 3.37 22.88
3-May 4.22 3.91 7.35
6-10 4.94 4.44 10.12
11-20 5.54 4.76 14.08
Więcej niż 20 6.57 5.55 15.53
Zarządzający biznesem i pracujący w administracji średniego szczebla Mniej niż 3 2.76 3.33 -20.65
3-5 3.26 3.19 2.15
6-10 4.62 3.65 21
11-20 5.24 4.42 15.65
Więcej niż 20 4.81 4.62 3.95
Urzędnicy średniego szczebla Mniej niż 3 2.77 2.41 13
3-5 2.92 3.28 -12.33
6-10 3.23 2.78 13.93
11-20 3.58 2.77 22.63
Więcej niż 20 3.22 3.49 -8.39
Pracownicy opieki i obsługi osobistej Mniej niż 3 2.05 2.22 -8.29
3-5 2.49 2.49 0
6-10 2.62 2.35 10.31
11-20 2.65 2.47 6.79
Więcej niż 20 3.13 2.7 13.74
Sprzedawcy Mniej niż 3 2.58 2.28 11.63
3-5 2.84 2.31 18.66
6-10 2.46 2.35 4.47
11-20 2.5 2.41 3.6
Więcej niż 20 2.56 2.47 3.52
Osoby zatrudnione w przetwórstwie spożywczym, pracy w drewnie, pracy w przemyśle odzieżowym i innym rzemiośle oraz powiązanych zawodach Mniej niż 3 2.33 2.35 -0.86
3-5 2.39 2.4 -0.42
6-10 2.78 2.41 13.31
11-20 2.62 2.44 6.87
Więcej niż 20 3.1 2.59 16.45
Operatorzy maszyn i pracownicy fabryk Mniej niż 3 3.06 2.36 22.88
3-5 3.33 2.75 17.42
6-10 3.7 3.02 18.38
11-20 3.88 2.77 28.61
Więcej niż 20 4.2 2.96 29.52
Pracujący w górnictwie, budownictwie, wytwórstwie i transporcie Mniej niż 3 2.22 2.22 0
3-5 2.44 2.46 -0.82
6-10 2.47 2.9 -17.41
11-20 2.53 2.31 8.7
Więcej niż 20 2.77 2.63 5.05

Źródło: EU SILC 2013 Dataset

Luka płacowa została obliczona poprzez porównanie median wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn oraz podzielenie różnicy przez medianę wynagrodzeń mężczyzn. Dla każdej grupy zawodowej w tabeli zostało wybranych co najmniej 10 obserwacji zarówno dla respondentów płci męskiej jak i żeńskiej.

Czym jest projekt WITA poświęcony luce płacowej?

Dzięki innowacyjnemu Narzędziu Przeciw Luce Płacowej, Wita GPG (styczeń 2015 - grudzień 2016) ma na celu wnieść istotny wkład w zmniejszenie dużej i trwałej luki płacowej. Jest to możliwe dzięki wsparciu przez program Komisji Europejskiej Grant Działania na Rzecz Rozwoju (Progress Action Grant) nr. 4000004929. Jednym z działań jest porównanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet na poziomie grup zawodowych i publikowanie wyników na krajowych stronach internetowych Twojezarobki wszystkich 28 krajów członkowskich UE i Turcji, a także rozpowszechnianie tych informacji drogą prasową.

Więcej informacji o projekcie WITA

Więcej informacji o luce płacowej w Polsce na Twojezarobki.com

loading...
Loading...