Różnica w Wynagrodzeniu Kobiet i Mężczyzn FAQ

This page was last updated on: 2021-09-11

1. Czym jest zróżnicowanie płac ze względu na płeć?

Czym jest zróżnicowanie płac?

Zróżnicowanie płac oznacza, że jeden pracownik zarabia więcej niż inny. Różnice płac są realne. Nie są zakazane – ani między mężczyznami a kobietami, ani między osobami o różnym wyznaniu lub kolorze skóry. Różnice te mogą być bardzo znaczne. Często biorą się stąd, że osoby z większym doświadczeniem zawodowym lub wykonujące pracę wymagającą wysokich kwalifikacji zarabiają więcej niż osoby, które mają najniższe wykształcenie lub dopiero wchodzą na rynek pracy. Z tych powodów różnice płac są powszechne. Ale czy są sprawiedliwe?

Czym jest nierówność wynagrodzeń?

Kiedy dwie osoby w firmie wykonują podobną pracę wymagającą takich samych kwalifikacji, ale nie otrzymują takiego samego wynagrodzenia, mówimy o nierówności płac. Takie sytuacje są niezgodne z prawem. Uważa się je za dyskryminujące. Jednak nierówność płac zwykle niepostrzeżenie wkrada się do miejsc pracy. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której na samym początku zatrudnienia kierownik oferuje „wygadanemu chłopakowi” drugi stopień zaszeregowania z siatki płac, podczas gdy „nieśmiała dziewczyna” dostaje najniższy stopień, choć ma takie same kwalifikacje. Ta pierwsza decyzja o wysokości wynagrodzenia może mieć konsekwencje na całe lata. Trudno ustalić zakres nierówność płac. Niektóre badania wskazują na istnienie różnic w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami, których nie da się w żaden sposób wyjaśnić. Te niewyjaśnione różnice mogą oznaczać dyskryminację płacową. Sprawę komplikuje fakt, że nawet różnice płacowe, które wiążą się z obiektywnymi przyczynami, mogą nosić znamiona dyskryminacji. Trudno wskazać konkretną przyczynę.

Do różnic przy wynagradzaniu za podobną pracę może dochodzić w ramach tych samych zespołów lub działów, w tej samej firmie i w tej samej branży. Podobną pracę definiuje się na podstawie kwalifikacji niezbędnych do jej prawidłowego wykonywania. Zasadniczo więc kobiety i mężczyźni wykonujący podobne obowiązki lub zadania powinni być nagradzani tak samo i otrzymywać takie same stawki godzinowe. Oznacza to, że ani rodzaj umowy (na czas określony lub nieokreślony) ani wymiar czasu pracy w tygodniu (część etatu lub cały etat) nie mogą służyć za pretekst dla nierównego traktowania.

Czym jest dyskryminacja płacowa?

Dyskryminacja płacowa występuje wtedy, gdy osoby z takim samym wykształceniem i doświadczeniem w pracy wykonują podobne zadania, ale wynagradzane są w różny sposób. Prawo większości krajów zakazuje dyskryminacji płacowej ze względu na:

 • płeć i orientację seksualną
 • narodowość
 • wiek
 • stan cywilny
 • pochodzenie
 • kraj pochodzenia
 • rasę
 • wyznanie

Czy to sprawiedliwe, jeśli mężczyźni zarabiają więcej?

Licząc średnio, kobiety w wielu krajach mają stawki godzinowe dużo poniżej tych oferowanych ich kolegom. Różnice w płacach mogą sięgać od 10 do 40 procent, jeśli porównamy i uśrednimy dane dotyczące całej populacji aktywnej zawodowo z podziałem na płeć. Formalnie różnice te są uzasadnione. Ale czy są sprawiedliwe? Raczej nie. W praktyce kobietom zwykle brakuje czasu, aby zarobić (dużo) więcej. Jeśli uwzględnić obowiązki domowe, często wykonują więcej niż tylko pracę zarobkową. Czasami są molestowane seksualnie przez mężczyzn, czego konsekwencją jest konieczność odejścia z pracy z powodu związanego z tym stresu. Istnieje wiele przyczyn, dla których kobiety wybierają odmienne ścieżki kariery. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety uważają jednak te różne wybory za całkiem normalne. Mimo to (w dłuższej perspektywie) konsekwencje tych wyborów ograniczają dochody kobiet.

Czy to sprawiedliwe, jeśli kobiety zarabiają więcej?

W niektórych zawodach w pewnych krajach zdarza się, że kobiety zarabiają więcej niż ich koledzy. W porównaniu do mężczyzn te kobiety mają zwykle taki sam lub wyższy poziom wykształcenia, pracują w pełnym wymiarze godzin i mogą negocjować wynagrodzenie. Te wysoce świadome, samodzielne i nowoczesne kobiety są (w większości) stosunkowo młode. Jest to jednak (wciąż) wyjątek. Nie istnieje ani jeden kraj, w którym kobiety ze wszystkich grup wiekowych systematycznie wyprzedzałyby i przewyższały liczebnie mężczyzn pod względem osiąganych przychodów.

2. Skąd biorą się różnice płac ze względu na płeć?

Co wywołuje zróżnicowanie płac?

Niektóre różnice lub nierówności płacowe biorą się z dyskryminacji przy wynagradzaniu za pracę. Taka dyskryminacja może być zakorzeniona w pojmowaniu rasy, płci, religii lub po prostu wynikać z „odczuć”. Różnice płacowe mogą jednak powstawać również w wyniku zbyt swobodnego stosowania opisów stanowisk pracy i siatki płac. W celu pomiaru różnic płacowych należy dowiedzieć się, jakie opisy stanowiska pracy były stosowane do ustalenia wynagrodzenia za konkretne zadania wykonywane przez kobiety i mężczyzn.

Jakie są przyczyny dużych różnic w wynagrodzeniu?

Nierówności płacowe mogą rosnąć wraz z wyborami, przed jakimi stają i jakie podejmują pracownicy w okresie życia zawodowego. Wybory te dotyczą:

 • wykształcenia
 • zajęcia, zawodu lub branży
 • sektora
 • wielkości firmy
 • pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
 • dodatkowego szkolenia w pracy

Mężczyźni i kobiety zazwyczaj dokonują odmiennych wyborów – zwykle wybory te są bardziej kwestią płci niż wolnej woli. Weźmy na przykład wybór drogi kształcenia, którą da się łatwiej pogodzić z życiem rodzinnym. Albo formę zatrudnienia, którą można łatwiej pogodzić z wymagającym życiem rodzinnym – na przykład elastyczne formy zatrudnienia lub pracę w niepełnym wymiarze czasu. Albo pracę w pobliżu domu, zwykle w małej/mniejszej firmie (gdyż istnieje więcej małych i średnich przedsiębiorstw niż wielkich firm, a to duże firmy z reguły płacą lepiej).

Mężczyźni i kobiety wybierają swoje ścieżki kariery według kryteriów płciowych, dlatego decydujące momenty wyboru zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich długoterminowe konsekwencje. Za większość różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn odpowiada połączenie trzech czynników: wykształcenia, wyboru zawodu i branży. Praca w niepełnym wymiarze godzin nie musi oznaczać dużej różnicy w wynagrodzeniu za godzinę, ale zawsze oznacza niższą pensję na koniec miesiąca.

Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wzrasta wraz z wiekiem

Wraz z wiekiem różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn pogłębia się. Wydaje się to spowodowane nie tylko wykształceniem (i jego wyborem). Ogólnie rzecz biorąc, kobiety są obecnie równie dobrze wykształcone co mężczyźni – zupełnie inaczej niż było jeszcze dziesięć lat temu. Wydaje się, że różnice płac są również spowodowane połączeniem dwóch faktów: kobiety częściej i przez dłuższy okres przepracowują mniej godzin niż mężczyźni, a także często przerywają karierę zawodową. Mężczyźni z kolei zwykle pracują dłużej i starają się unikać przerw w karierze. Takie nieprzerwane doświadczenie zawodowe przyczynia się do uzyskania wyższych dochodów.

Duże różnice pojawiają się, gdy mężczyźni wybierają dłuższe godziny pracy i są awansowani, podczas gdy kobiety ograniczają liczbę godzin i powstrzymują się od robienia kariery. Te różnice jeszcze się pogłębiają, gdy kobiety rezygnują z pracy, kiedy ich mężowie przechodzą na emeryturę. Jeśli mąż ma wysoką emeryturę, nie powinno to być problemem. Jeśli jednak małżonkowie wezmą rozwód albo mąż (przedwcześnie) umrze, takie uzależnione finansowo kobiety czeka bardzo skromne życie, a nawet ubóstwo.

Różnice płac mogą nastąpić już w pierwszej pracy

Już w pierwszej pracy kobiety i mężczyźni mogą być wynagradzani inaczej. Do przyczyn systemowych należy wykształcenie, wybór zawodu, branży i sektora. Ważną rolę odgrywają jednak też umiejętności negocjacyjne i siatka płac. Mężczyźni częściej negocjują w sprawie stanowisk i pensji, kobiety natomiast robią to rzadziej i mniej wytrwale. Po ustaleniu wynagrodzenia wyjściowy poziom może mieć konsekwencje na całe lata. Każdy nowy pracodawca może zapytać o wcześniejsze zarobki. Nikt nie ma obowiązku odpowiadać na takie pytania, ale zwykle robimy to dobrowolnie, potencjalnie utrwalając już istniejącą różnicę na kolejnym szczeblu zatrudnienia.

Różnice płac a wartościowanie i klasyfikacja pracy

Wartościowanie pracy to systematyczny sposób porównywania stanowisk pracy w firmie i/lub danej branży. Do danego stanowiska przypisuje się określone zadania, kompetencje i obowiązki. Następnie aspekty te są ważone i punktowane. W ten sposób tworzy się hierarchię stanowisk pracy, w której każde stanowisko otrzymuje określoną liczbę punktów. Te punkty (czyli klasyfikacja stanowiska pracy) są następnie wykorzystywane do ustalenia wynagrodzenia. Nowoczesne systemy pracy są neutralne pod względem płci, co oznacza, że kwalifikacje mężczyzn nie są automatycznie uznawane za cenniejsze od kwalifikacji kobiet – i odwrotnie. Nie można się już powoływać na niedające się zmierzyć „przeczucie”, by na tej podstawie zdecydować o czyimś awansie lub degradacji.

Różnice płac a siatka płac i uposażenie

Kiedy stosujemy systemy wartościowania i klasyfikacji pracy, ustalenie wynagrodzenia dla pracowników nie wydaje się trudne. Jednak często zdarza się, że choć wynagrodzenia kobiet są ustalane (raczej) zgodnie z faktycznymi umiejętnościami, wynagrodzenie mężczyzn jest nieco wyższe. Mężczyźni często dostają też więcej dodatków, takich jak samochód służbowy, bezpłatny telefon, premie itp. Takie różnice tłumaczy się tym, że kobiety mogą pracować mniej godzin albo po prostu nie poprosiły o dodatki. Ponadto można automatycznie wychodzić z założenia, że kobiety nie potrzebują takiego uposażenia, a mężczyźni owszem, gdyż są głównymi żywicielami rodziny (nawet gdy tak nie jest). Takie niekwestionowane założenia i cicha rezygnacja prawdopodobnie przyczyniają się do wzrostu różnicy w płacach między kobietami a mężczyznami. Ponieważ każda zmiana stanowiska pracy jest również okazją do negocjacji, wydaje się logiczne, że ci, którzy częściej zmieniają pracę, ostatecznie zajmują wyższą pozycję w siatce płac.

Różnice płac a wielkość firmy

Jest zrozumiałe, dlaczego duże firmy co do zasady płacą lepiej. To z pewnością odnosi się do koncernów międzynarodowych. Jednak zasada ta nie stosuje się automatycznie do wszystkich dużych organizacji, takich jak agencje rządowe, szkoły, sieci sprzedaży detalicznej czy szpitale. Choć są one wielkie, poziomu płac w tych placówkach nie można porównać z sektorem komercyjnym. Z drugiej strony organizacje te zazwyczaj oferują bardziej elastyczne rozwiązania pozwalające łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Fakt ten odpowiada za to, że instytucje z tego sektora (np. sklepy detaliczne, szkoły i szpitale) zatrudniają stosunkowo więcej kobiet niż mężczyzn.

W mniejszych firmach płace są zazwyczaj niższe. Ten niższy poziom wynagrodzenia jest jednak w pewnym stopniu rekompensowany przez względną bliskość miejsca pracy, a to pozwala uniknąć długich dojazdów do pracy, co jest dobre dla rodziny. Te wszystkie aspekty mogą przyczynić się do tego, że statystycznie kobiety pracują za niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Wspinanie się po szczeblach osobistej kariery jest łatwiejsze i bardziej się opłaca w dużych firmach, ale dzieje się to kosztem życia rodzinnego.

Różnice płac a przerwa w karierze zawodowej

Przerwa w pracy zawodowej, nawet jeśli trwa tylko kilka lat, to wyrzeczenie się części wynagrodzenia i mniejsze szanse na awans w przyszłości. Kilka tygodni wolnego nie jest problemem, ale kilka miesięcy zaczyna komplikować życie. Przerwanie pracy na kilka lat spotyka się już z karą. Co więcej, wraz z upływem czasu powrót do pracy na tym samym szczeblu jest mniej prawdopodobny. Podsumowując: pracownicy z solidnym wykształceniem zawodowym powinni kontynuować pracę i zarabiać na swych umiejętnościach oraz gromadzić doświadczenie.

Przerwanie kariery może mieć również negatywne skutki dla emerytury za wysługę lat.

Różnice płac a szkolenia w miejscu pracy

Skorzystanie z okazji, by ukończyć dodatkowe kursy zawodowe w pracy może być właściwym krokiem i prowadzić do uzyskania wyższej stawki godzinowej. Niektóre firmy wymagają udziału w szkoleniach w miejscu pracy i płacą za nie. Inne firmy pozwalają na udział w szkoleniach i zachęcają do tego, ale za to nie płacą. Praktyki różnią się w zależności od kraju, branży, układu zbiorowego i firmy. Ogólnie rzecz biorąc, zasada jest taka, że dodatkowe szkolenie się opłaca. Jednak kiedy kobiety w sile wieku zwykle ograniczają czas pracy, mężczyźni będąc u szczytu swych możliwości, zwykle wolą pracować więcej, by korzystając z okazji, zrobić karierę.

Różnice płac a praca w niepełnym wymiarze godzin

Tam, gdzie przeważają niskie płace, wydaje się mało istotne, czy ktoś pracuje w niepełnym wymiarze godzin czy na cały etat. Tam jednak, gdzie praca w pełnym wymiarze godzin jest bardziej powszechna lub normą jest pracowanie dłużej, stawki godzinowe zwykle wzrastają. Innymi słowy: praca w niepełnym wymiarze czasu odbywa się nie tylko ze szkodą dla miesięcznego dochodu, ale także dla płacy za godzinę.

Praca na część etatu jest jednak lepszym rozwiązaniem niż rezygnacja z pracy zarobkowej. We wszystkich możliwych scenariuszach (rozpatrywanych przez pryzmat dochodów) każda praca jest lepsza niż brak pracy zarobkowej. Praca na pełen etat jest jeszcze lepszym rozwiązaniem, ponieważ otwiera dodatkowe możliwości, takie jak samochód służbowy i szkolenia zawodowe. Z drugiej strony praca w niepełnym wymiarze godzin może zapewnić swobodniejszy tryb życia.

Podsumowując: jeśli stawki godzinowe są stosunkowo wysokie na danym poziomie wykształcenia, wybór form zatrudnienia w niepełnym wymiarze jest zrozumiały.

Stanowiska kierownicze a różnice płac

Nie wszystkie stanowiska kierownicze są opłacane (dużo) lepiej. Co gorsza: w małych firmach lub spółkach o niewielu szczeblach kierowniczych zostanie szefem może podnieść czyjąś pozycję, ale niekoniecznie wypłatę. Supermarket czy szkoła to przykłady organizacji o stosunkowo płaskiej strukturze. Odnosi się to także do firm, które zatrudniają wiele kobiet. W takich firmach kierownictwo nie zarabia niebotycznych kwot. Natomiast spółki o bardzo złożonej strukturze zwykle oferują (wiele) więcej możliwości rozwoju kariery zawodowej. Wspinanie się po szczeblach kariery oznacza, że można negocjować także swoje wynagrodzenie, zwiększając za każdym razem swoją stawkę za godzinę.

3. Co można zrobić z problemem zróżnicowania płac?

Różnice płac a przejrzystość

Publikowanie wysokości płac i pensji w firmach lub określonych branżach sprawia, że łatwiej wyeksponować problem nieuzasadnionych różnic w wysokości wynagrodzeń. Pomocny może być na pewno kalkulator wynagrodzeń na stronie WageIndicator, jak również układy zbiorowe pracy czy oficjalne przepisy regulujące kwestię równości płac.

Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące zasadności różnic w wysokości wynagrodzenia, w pierwszej kolejności należy skonsultować się ze współpracownikami lub ze związkiem zawodowym. Wystąpienie na drogą sądową jest ostatecznością. Najpierw należy zasięgnąć opinii i zorientować się w kwestii wysokości płac. Na początek warto skorzystać ze strony Twojezarobki.com!

Różnice płac a aktywność społeczna

Gdy różnice płacowe między kobietami a mężczyznami są (zbyt) duże, osoby dotknięte tym problemem, a także ich rodziny, związki i stowarzyszenia zawodowe, firmy, partie polityczne, parlament i rząd mogą coś z tym problemem zrobić.

Jeśli jako kobieta za taką samą lub bardzo podobną pracę zarabiasz mniej niż Twoi koledzy, możesz wystąpić na drogę sądową. Nie jest to łatwa ścieżka, ale możesz zwrócić się o pomoc do związków zawodowych i skonsultować się z serwisem WageIndicator!

Co kobieta może zrobić, aby walczyć z problemem różnic płacowych?

Jeśli jako pracująca kobieta zdecydujesz, że wyższa stawka godzinowa jest dla Ciebie ważna – zarówno teraz, jak i w przyszłości – weź pod uwagę następujące wskazówki:

 1. Podnoś swoje kwalifikacje ze świadomością tego, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy i mając na uwadze swoje przyszłe zatrudnienie

 2. Zakończ rozpoczęty proces kształcenia (zdobądź dyplom!)

 3. Wybierz taki sektor i branżę, w których się lepiej zarabia (np. w branży sztuk pięknych zarabia się mniej niż w służbie zdrowia)

 4. Wybierz zawód, który jest wszechstronny, zdobądź umiejętności, które mogą mieć szerokie zastosowanie

 5. Jeśli to możliwe, wybierz partnera, który będzie wspierać to, że chcesz na siebie zarabiać

 6. Jeśli założysz rodzinę, wybierz partnera, który będzie wspierać to, że chcesz pracować i będzie dzielić się obowiązkami domowymi

 7. Wybierz pracę na część etatu i – jeśli to możliwe – nie przerywaj jej

 8. Wybierz dużą firmą, która oferuje placówki opiekuńcze dla dzieci

 9. Jeśli masz dzieci, wybierz pracę w małej lokalnej firmie – zmniejszy to ilość czasu poświęcanego na dojazd i pozwoli na utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym

 10. Negocjuj wysokość pensji na każdym etapie swojej kariery

 11. Regularnie rozmawiaj na temat swojej kariery ze swoim partnerem, pozostałymi członkami rodziny i współpracownikami: o karierę należy zadbać (tak samo jak o swojego partnera, dzieci, dom itd.)

 12. Stale się dokształcaj i korzystaj ze szkoleń zawodowych czy innych kursów podwyższających kwalifikacje, ponieważ rynek pracy zmienia się w coraz szybszym tempie

 13. Pamiętaj o swoim funduszu i prawach emerytalnych.

Różnice w płacach istnieją i są nieuniknione, tak samo jak starzenie się. Ogromne różnice w wysokości wynagrodzeń mogą jednak stanowić problem – nie tylko dla poszczególnych osób, ale również dla społeczeństwa jako całości. Rząd, przedsiębiorstwa, kobiety i mężczyźni powinni sobie z tego zdawać sprawę. Na dobry początek trzeba spróbować wynieść z pracy tyle, ile to możliwe, również pod względem finansowym. I oczywiście najważniejsza jest decyzja o podjętej ścieżce kształcenia, zwłaszcza mając na uwadze zapotrzebowanie na rynku pracy. W niektórych zawodach zarabia się lepiej i prowadzą one do takich sektorów lub branż, w których płaci się więcej. Musisz również zwracać uwagę na nieuzasadnione różnice płac, mogące wskazywać na dyskryminację płacową, której prawo zabrania.

Jak kobieta może zarobić więcej?

Najlepszym rozwiązaniem jest praca na pełny etat, gdyż zwiększa szansę na dodatkowe szkolenia (w miejscu pracy), awans, także na stanowiska kierownicze – dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Punktem wyjścia dla dobrych zarobków jest porównanie zawodów i branż przy wybieraniu ścieżki kariery. W niektórych zawodach zarabia się lepiej – również dlatego, że wymagają one wyższego wykształcenia. W niektórych sektorach i branżach płaci się więcej.

Co mogą zrobić członkowie rodziny i współpracownicy, aby walczyć z problemem różnic płacowych?

Kiedy mężczyzna i kobieta mają rodzinę i decydują, że każde z nich powinno mieć życie zawodowe i dążyć do indywidualnej niezależności finansowej, muszą stworzyć warunki, które sprawią, że każde z nich będzie miało równy udział w obowiązkach domowych i opiece nad dziećmi. A ponieważ większość mężczyzn i kobiet ma rodziny, ich współpracownicy prawdopodobnie muszą się zmierzyć z podobnymi problemami.

W związku z tym powinno być łatwiej ocenić kolejne etapy kariery i oszacować, czy będzie to miało pozytywny czy negatywny wpływ na uzyskiwany dochód.

Może i jest to trudne, ponieważ każdy musi konkurować w swoim własnym środowisku pracy, jednak jest to konieczne.

Co może zrobić pracodawca, aby walczyć z nieuzasadnionymi różnicami płac?

Pracodawcy mogą dbać o przejrzystość płac i zwracać uwagę na możliwości awansu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Pracodawca może również ułatwiać łączenie pracy z życiem rodzinnym, zwłaszcza gdy dzieci są jeszcze małe, na przykład oferując elastyczne warunki pracy. Pracodawcy mogą zapobiegać zwolnieniom kobiet w ciąży i stwarzać dla nich bezpieczne i dogodne warunki pracy. Pracodawca może również ściśle monitorować wynagrodzenia mężczyzn i kobiet, unikając nieuzasadnionych różnic w płacach wynikających z automatycznego faworyzowania jednej z płci.

Pracodawca może popierać układy zbiorowe pracy, umożliwiając elastyczne godziny pracy i rozwój kariery zawodowej.

Co mogą zrobić związki i stowarzyszenia zawodowe, aby walczyć z nieuzasadnionymi różnicami płac?

Organizacje te mogą dbać o to, by różnice płac między kobietami a mężczyznami nie przekroczyły określonego poziomu. Mogę one walczyć o ustanowienie minimalnego wynagrodzenia, które łatwo będzie wyegzekwować.

Organizacje te mają interes w przeprowadzaniu analiz kosztów i korzyści umożliwiających kobietom rozwój kariery zawodowej, rozpoczynającej się teraz i rozwijającej się w przyszłości.

Co mogą zrobić organizacje polityczne, parlament i rząd, aby walczyć z nieuzasadnionymi różnicami płac?

Różnice płac między kobietami a mężczyznami powinny stać się stałym elementem debaty politycznej i społeczno-gospodarczej. Ze względu na swoją rolę, zobowiązania i pełnioną funkcję organizacje polityczne, parlament i rząd mogą pomagać poprzez:

 • tworzenie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a osobistym
 • zapewnienie odpowiedniego kształcenia i szkoleń dla wszystkich grup wiekowych.

Kobiety, ich partnerzy, członkowie rodziny, współpracownicy, partnerzy społeczni, partie polityczne, parlament i rząd mają interes w tym, aby dobrze wykształcone kobiety wykorzystywały swoje umiejętności i wiedzę, zarabiając na siebie, płacąc podatki, uzyskując niezależność ekonomiczną, a tym samym zapobiegając popadaniu w ubóstwo na starość.

4. Jak ubiegać się o pracę?

Jakie są typowe zawody żeńskie?

Nie można wyznaczyć dokładnej granicy między zawodami męskimi a żeńskimi. W rzeczywistości różnica sprowadza się do tego, które zawody w większości wykonują mężczyźni, a które kobiety. Z tego punktu widzenia do typowych żeńskich zawodów należy gosposia, pracownica domowa, pokojówka, opiekunka, pielęgniarka, ekspedientka, kelnerka, kasjerka, nauczycielka, sekretarka, recepcjonistka, urzędniczka administracyjna czy operator logistyczny. Wynagrodzenia w tych zawodach są stosunkowo niskie i stanowiska te nie oferują dużych możliwości rozwoju. Natomiast jest kilka zawodów i stanowisk, na których kobiety z wysokim wykształceniem przodują i dobrze zarabiają: prawnik, sędzia, ekspert od spraw PR i marketingu, komunikacji oraz mediów.

Skorzystaj z Porównaj Zarobki na tej stronie i porównaj zarobki w różnych zawodach.

Jakie branże są typowo żeńskie?

Tak samo jak w przypadku zawodów, trudno jest dokładne zdefiniować branże męskie i żeńskie. Pod względem liczebności kobiety dominują jednak w usługach utrzymania czystości, służbie zdrowa, branży hotelarskiej i cateringu, sprzedaży detalicznej, szkołach podstawowych oraz na stanowiskach sekretarskich i administracyjnych.

Skorzystaj z Porównaj Zarobki na tej stronie i porównaj zarobki w różnych zawodach.

Czy płace w branżach męskich i żeńskich różnią się?

Ponieważ w branżach zdominowanych przez mężczyzn liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet, średnie płace w sektorach męskich są wyższe od wynagrodzeń w sektorach zdominowanych przez kobiety.

Skorzystaj z Porównaj Zarobki na tej stronie i porównaj zarobki w różnych zawodach.

Czy korporacje międzynarodowe płacą więcej?

Korporacje międzynarodowe to prawie zawsze duże spółki akcyjne. Ponieważ są duże, lepiej płacą. Drugą stroną medalu jest to, że często wymagają od swoich pracowników długiego czasu pracy, a za nadgodziny im nie płacą. Dochód, który oferują, częściowo może się składać z udziału w zysku rocznym spółki i/lub z premii, często płaconych w postaci akcji spółki.

Czy płace w sektorze publicznym i prywatnym różnią się?

Ogólnie rzecz biorąc, różnice płacowe w sektorze publicznym są zwykle mniejsze niż w sektorze prywatnym. W miejscach pracy wymagających najniższych kwalifikacji płaci się nieco więcej w sektorze publicznym, natomiast najwyższe stanowiska są nieco lepiej opłacane w sektorze prywatnym.

Czy branże żeńskie są bardziej przychylne w stosunku do pracujących rodziców?

Branże zdominowane przez kobiety z reguły oferują więcej stanowisk na część etatu lub prac dorywczych. Co więcej, często oferują bardziej elastyczne formy zatrudnienia.

Dlaczego preferowanym wariantem jest umowa o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony zazwyczaj gwarantuje lepsze zarobki niż umowa o pracę tymczasową czy elastyczne formy zatrudnienia. Oczywiście nie zawsze mamy wybór, jednak nasza posada będzie lepiej zabezpieczona, jeśli podpiszemy umowę na czas określony.

Co musi zawierać prawidłowa umowa?

W umowie zawsze wymienione są imiona, nazwiska oraz adresy stron zawierających umowę, data zawarcia umowy, termin rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy (tj. okres jej obowiązywania), wynagrodzenie lub pensja, godziny pracy, rodzaj wykonywanej pracy, okres próbny oraz okres wypowiedzenia. Umowa staje się wiążąca, gdy zostanie podpisana.

Jak ocenić wartość dodatkowych warunków zatrudnienia?

Oprócz wysokości wynagrodzenia (brutto) oraz godzin pracy w umowie często wymienione są dodatkowe warunki zatrudnienia. Często nie są one wycenione w kategoriach finansowych, a jednak mają wartość pieniężną. Przykładem może być zwrot kosztów związanych z wykonywaniem pracy, samochód lub telefon służbowy, dostęp do szkoleń zawodowych, dodatkowy urlop, elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w domu itd.

Co należy uwzględnić w swoim CV?

 • Imię, nazwisko oraz adres
 • Uaktualniony życiorys
 • Wykształcenie i odbyte szkolenia, nie tylko te związane z pracą
 • Aktywności społeczne jako dowód zaangażowania w wykonywane zajęcia, w tym wolontariat i staże
 • Znajomość języków - czynna i bierna (umiejętność czytania i rozumienia)
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania
 • Wiedza i umiejętności związane z mediami społecznościowymi

Więcej informacji o CV znajdziesz na stronie Monster.com

Co składa się na dobry list motywacyjny?

List motywacyjny dołącza się do CV. Powinien być on zwięzły i krótki. Opisuje się w nim, skąd kandydat dowiedział się o danej pracy, np. przez ogłoszenie, od znajomego itp. List przedstawia motywację ubiegania się o pracę i ma pokazać, że kandydat rozumie, na czym ona polega. Adresat musi widzieć, że umiesz postawić się w jego sytuacji i rozumiesz jego potrzeby i/lub wymagania. List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę, zawierać datę i podpis, nawet jeśli został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej (co jest dziś normą).

Więcej informacji o liście motywacyjnym znajdziesz na stronie Monster.com

Czy wygląd się liczy?

Schludny i reprezentacyjny wygląd na pewno ma znaczenie i dobrze o niego zadbać, zwłaszcza przed rozmową o pracę.

Nie wstydź się. Przed rozmową poradź się przyjaciół i rodziny, czy dobrze się prezentujesz.

Dlaczego należy negocjować wysokość pensji?

Każdy ma prawo do negocjowania wynagrodzenia. Warto negocjować wysokość swojej pensji. Przygotuj się. Porozmawiaj z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi z pracy, poszukaj informacji w Internecie. Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń na tej stronie. Znajdź i zapoznaj się z analizą kosztów i korzyści, jeśli taka została sporządzona. Zrób sobie listę życzeń: tego, co jest dla Ciebie najważniejsze i tego, co jest na drugim planie. Negocjacje to sztuka kompromisu (może i nie chcesz pracować w soboty, ale może zechcesz, jeśli Ci więcej zapłacą). Poćwicz, zanim zaczniesz prawdziwe negocjacje.

Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że liczy się wynik. Miłe i przyjazne spotkanie, lecz zakończone bez żadnych konkretnych ustaleń, tak naprawdę niczego nie wnosi.

Pogląd, że kobiety nie powinny negocjować, jest zupełnie przestarzały. W wielu krajach, w wielu dużych korporacjach kobiety obejmują już najwyższe stanowiska kierownicze. Nie ma wątpliwości, że nauczyły się, jak wynegocjować sobie awans.

Ocena wydajności pracy a różnica płac

Z reguły coroczne sesje, na których ocenia się wydajność pracowników, są czymś powszechnym w firmach o bardziej złożonej strukturze. Należy traktować je poważnie, ponieważ zależy od nich Twój dochód oraz perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Zapoznaj się odpowiednio wcześniej z układami zbiorowymi pracy i/lub wewnętrznymi zasadami i przepisami firmy. Właśnie w ten sposób można umocnić swoją pozycję i zwiększyć swoje szanse na powodzenie. Innymi słowy przygotuj się i zrób listę życzeń. Czego potrzebujesz: wyższej pensji, dłuższego urlopu, więcej szkoleń?

Pamiętaj, że każdy niewielki krok naprzód w trakcie takich rozmów to kolejny szczebel na drabinie kariery.

Dlaczego należy negocjować wysokość wynagrodzenia w przypadku pracy dorywczej?

Praca dorywcza wcale nie musi być pracą nieistotną. Kiedy przygotowujesz się do negocjacji, sprawdź, czy da się coś na tym ugrać. Wykorzystaj tę pracę jako odskocznię, sprawdź, czy oferuje możliwość szkoleń, udziału w systemie emerytalnym, płatne nadgodziny, czy pokrywane są koszty związane z pracą, czy jest możliwy udział w programie opieki nad dziećmi itp.

loading...
Loading...