Ana südü ilə qidalandırma

This page was last updated on: 2022-11-10

Ana südü ilə qidalandırma

Yaşyarıma (18 ay) qədər uşaqları olan işləyən qadınlara ən azı hər üç saatdan bir uşaqların əmizdirilməsi üçün minimum 30 dəqiqəlik (iki və daha artıq uşaq üçün 60 dəqiqə) fasilə verilir. Əmizdirmə üçün təqdim edilən fasilələr ödənilir və iş günü hesab edilir. Qadının istəyi ilə əmizdirmə üçün nəzərdə tutulan fasilələr istirahət və ya nahar fasilələrinə birləşdirilir və ya cəm halda iş vaxtının əvvəlinə və ya axırına keçirilir.

Mənbə: Əmək Məcəlləsinin 244 maddəsi 

loading...
Loading...