Əmək haqqının minimum həddi – Азербайд

default_min_wage_description
  • Yanvar 2023-da etibarlı
  • Məbləğlər Yeni Manat Azərbaycan (ман).

Aylıq
Milli Minimum əmək haqqı
1 yanvar 2023 -dən təsirli minimum əmək haqqı. Səhifədə son yenilənmələr 26.01.23
345,00 ₼

İş saatları

  • Месячная зарплата работника, отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего трудовую функцию, не может быть меньше установленного государством размера минимальной зарплаты. В соответствии со статьей 89 ТК АР продолжительность дневной нормы рабочего времени не может быть более 8 часов. Продолжительность нормы рабочего времени в неделю не может быть более 40 часов.

Mənbələr

Распоряжение президента Азербайджанской Республики от 17 декабря 2021 г. о повышении минимальной месячной зарплаты и внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики №1265 от 18 июня 2019 года «О повышении минимальной месячной зарплаты»

Daha ətraflı məlumatı aşağıdakı ünvana əldə edə bilərsiniz

Əmək haqqının minimum həddi - Azərbaycan - Arxiv Minimum əmək haqqı

loading...
Loading...