Mengiklankan

Cuti Tahunan dan Cuti

This page was last updated on: 2021-11-25

Cuti Berbayar

Cuti tahunan (dibayar oleh majikan mengikuat kadar gaji harian untuk setiap cuti tahunan) terletak di dalam perundangn Malaysia bermula dengan 8 hari hingga ke 16 hari kalendar bergantung pada bilangan tahun perkhidmatan. Seseorang pekerja hendaklah mencukupkan 12 bulan perkhidmatan dengan majikan untuk mendapatkan cuti tahunan atau jika tidak kadar tersebut akan dikira puratanya. Seseorang pekerja akan mendapat cuti tahunan seperti berikut jika berjaya melengkapkan 12 bulan perkhidmatan bersama syarikat:-

  1. 8 hari kalendar jika tempoh berkhidmat kurang daripada 2 tahun;
  2. 12 hari kalendar jika tempoh berkhidmat lebih daripada 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun;
  3. 16 hari kalendar jika tempoh berkhidmat lebih daripada 5 tahun

Seseorang pekerja tidak layak mendapat cuti jika tidak menghadirkan diri tanpa sebab munasabah ataupun kelulusan pihak atasannya di mana cuti tersebut melebihi 10% daripada jumlah hari bekerja dalam setahun.

Jika pekerja layak mendapatkan cuti sakit atau cuti bersalin ketika dalam tempoh cuti tahunan, maka cuti tahunan akan dianggap tidak diambil. Contohnya, jika pekerja sedang berada dalam tempoh 5 hari cuti tahunan dan mendapat cuti sakit selama 3 hari dalam tempoh 5 hari tersebut, maka pekerja dianggap telah menggunakan 2 hari cuti tahunan.

Jika salah satu pihak telah memberikan notis penamatan kepada pihak satu lagi, maka pekerja boleh menggunakan segala cuti tahunan yang dimiliki dalam tempoh notis tersebut. Jika kontrak ditamatkan sebelum penggunaan cuti tahunan yang terkumpul, maka baki cuti tahunan akan dibayar mengikut kadar bayar gaji satu hari. Walaubagaimanapun, pekerja tidak layak mendapatkan baki cuti tahunan jika dipecat atas dasar salah laku.

Jika pekerja berada dalam tempoh cuti tidak bergaji untuk satu tempoh yang melebihi 30 hari, maka tempoh tersebut akan diambil kira untuk mengira jumlah tahun perkhimatan dalam menentukan jumlah hari cuti tahunan.

Sumber: Seksyen 14 dan 60 E Akta Kerja 1955 

Bayaran pada Cuti Umum

Setiap pekerja akan mendapat minimum 11 hari cuti umum dalam setahun di mana majikan hendaklah mempamerkannya di tempat kerja melalui notis sebelum 1 Januari setiap tahun. Jenis-jenis cuti umum yang pekerja layak adalah seperti berikut:

  1. Cuti Umum yang wajib. Ini bermaksud cuti ini tidak boleh diganti dan jika pekerja dikehendaki untuk bekerja pada hari cuti umum yang wajib, maka dia akan mendapat gaji cuti umum seperti yang tertulis di dalam perundangan. Untuk mereka yang bekerja di beberapa lokasi atau tempat, pekerja akan tertakluk pada cuti umum di negeri yang paling banyak dia ditugaskan selalunya atau secara keseluruhannya. Cuti umum wajib adalah Hari Kebangsaan, Hari Yang di-Pertuan Agong, Hari Yang di-Pertuan Negeri, Hari Pekerja dan Hari Malaysia.
  2. Apa-apa cuti lain yang syarikat memutuskan untuk memakainya di mana jumlah cuti ini adalah 6 atau lebih.
  3. Cuti yang diisytiharkan secara tiba-tiba oleh Kerajaan. Syarikat harus memakai cuti ini dan jika syarikat hendak pekerja bekerja pada hari ini, maka cuti ini haruslah diganti atau gaji ganti cuti dibayar.
  4. Cuti yang diisytiharkan secara tiba-tiba oleh Negeri. Syarikat harus memakai cuti ini jika di dalam polisi syarikat, tertulis untuk memakai kesemua cuti umum. Jika syarikat memilih untuk tidak memakai semua cuti umum, maka ia adalah bergantung pada budi syarikat untuk membuat apa jua keputusan.

Jika cuti umum jatuh pada hari cuti rehat atau pun cuti umum yang lain, jadi hari kerja esoknya adalah cuti umum ganti. Contohnya, jika Hari Malaysia jatuh pada hari Ahad untuk mereka yang bekerja 5 hari seminggu, maka hari Isnin berikutnya adalah hari cuti ganti tetapi jika hari cuti tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka tiada cuti ganti akan terpakai.

Perundangan mengatakan jika pekerja tidak hadir ke tempat kerja tanpa alasan munasabah  atau kebenaran di mana hari berikutnya atau sebelumnya adalah hari cuti umum, maka pekerja tidak layak mendapatkan bayaran cuti umum.

Sumber: Seksyen 60 D Akta Kerja 1955, Seksyen 8 dan 9 Akta Kerja 1951 (Akta 396).

Hari Rehat Mingguan

Setiap pekerja hendaklah wajib diberikan satu hari rehat tetapi majikan boleh menolakknya jika melibatkan keperluan operasi Syarikat.

Jika terdapat lebih daripada satu hari rehat, hari terakhir hari rehat adalah hari rehat secara rasmi. Untuk mereka yang berkerja mengikut syif, jumlah jam sebanyak 30 jam berturut-turut adalah dianggap sebagai hari rehat. Jika mereka melakukan kerja dalam tempoh 30 jam berturut-turut ataupun pada hari terkahir hari rehat, maka pekerja akan layak mendapatkan gaji seperti yang tertera di bahagian sebelum ini.

Di dalam situasi di mana majikan memerlukan pekerja untuk bekerja 7 hari seminggu , maka permohonan kepada Ketua Pengarah hasruslah dibuat untuk mendapatkan kelulusannya.

Sumber: Seksyen 59 Akta Kerja 1955(Akta 265) 

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>