Mengiklankan

Bersalin dan Kerja

This page was last updated on: 2023-02-17

Cuti Bersalin

Cuti bersalin di Malaysia adalah sebanyak 60 hari berturut-turut. Cuti ini tidak boleh diambil lebih awal daripada 30 hari daripada hari yang dijangkakan bersalin.

Jika pakar perubatan yang telah dilantik oleh Syarikat menyatakan bahawa seseorang wanita mengandung tidak dapat melakukan kerjanya kerana keadaannya yang mengandung maka dia boleh mengambil cuti dalam tempoh 14 hari sebelum berlakunya proses bersalin. Jika pekerja mengambil cuti lebih awal daripada tempoh 30 hari maka tempoh tersebut tidak akan dianggap sebagai cuti bersalin.

Seseorang pekerja yang mendapatkan cuti bersalin tetapi bukan elaun bersalin dan ingin bekerja dalam tempoh 60 hari tersebut, boleh melakukannya jika mendapat kebenaran majikan dan pakar perubatan mengesahkan bahawa keadaannya adalah sihat dan cergas untuk melakukan tugas tersebut.

Jika terdapat sebarang peraturan di dalam polisi syarikat ataupun syarat dan terma dalam kontrak perkhidmatan yang melarang seseorang itu untuk mendapatkan cuti bersalin adalah terbatal dan tidak sah.

Sumber: Seksyen 37  & 43 Akta Kerja 1955

Pendapatan

Akta Kerja 1955 juga telah menyentuh tentang elaun bersalin untuk tempoh 60 hari akan tetapi terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi:

       i.           Pekerja mestilah mempunyai lima atau kurang daripada lima orang anak yang masih hidup, yang telah dilahirkannya tanpa mengira usia, anak angkat dan anak  tiri tidak diambil kira.

      ii.          Pekerja mestilah telah bekerja dengan majikan untuk tempoh, atau jumlah keseluruhannya adalah 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum bersalin.

    iii.          dan mestilah telah diambil bekerja oleh majikan pada bila-bila masa dalam tempoh 4 bulan sebelum bersalin.

Pekerja wanita dalam jangka 60 hari tempoh bersalin, hendaklah memaklumkan kepada majikannya berkenaan perkara tersebut dan tarikh bermulanya cuti bersalin beliau. Jika dia memulakan cuti bersalin tanpa memaklumkan kepada majikan, pembayaran elaun tersebut boleh digantung sehinggalah diberitahu kepada majikannya.

Kegagalan untuk memberitahu akan perkara di atas tidak akan menyebabkan pekerja wanita hilang kelayakan untuk mendapatkan elaun cuti bersalin jika kegagalan tersebut adalah berpunca daripada kesilapan atau sebab-sebab lain.

Elaun bersalin tersebut adalah berdasarkan gaji bulanan jika diupah mengikut kadar bulanan. Jika tidak, pekerja akan layak mendapatkan jumlah nilai gaji harian untuk tempoh bersalin atau kadar yang ditetapkan oleh Kerajaan, mana-mana nilai yang lebih tinggi. Kadar yang dikenakan adalah RM 6.

Jika pekerja wanita mati disebabkan apa-apa pun ketika dalam tempoh 60 hari, majikan hendaklah membayar elaun bersalin kepada pewaris atau wakil perundangan bermula daripada tempoh beliau bersalin sehinggalah tarikh kematiannya.

Sumber: Seksyen 37-44A Akta Kerja 1955(Akta 265); Peraturan-peraturan Kerja (Kadar Minimum Untuk Elaun Bersalin) 1976

Perkhidmatan Perubatan secara Percuma

Perundangan tidak meletakkan syarat wajib untuk majikan menyediakan rawatan percuma tetapi adalah menjadi praktis sesebuah syarikat untuk menyediakan liputan insuran yang merangkumi rawatan bersalin dan perubatan.

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>