Mengiklankan

Kerja dan Gaji

This page was last updated on: 2023-02-17

Gaji minimum

Perundangan utama ialah Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732], Perintah Gaji Minimum 2020.

Gaji minimum di Malaysia diselia oleh Majlis Perundingan Gaji Negara di bawah perundangan Akta 732 di mana tujuan Jawatankuasa ini ditubuhkan adalah untuk mencadangkan gaji minimum kepada Kerajaan yang kemudiannya hendaklah diluluskan, di mana pihak Kementerian Sumber Manusia akan membuat Arahan Gaji Minimum. Di dalam penentuan kadar gaji minimum, faktor-faktor penentu jumlah tersebut adalah pendapatan garis kemiskinan, keupayaan majikan untuk membayar (gaji penengah), indeks harga pengguna (cpi), kadar pengangguran sebenar dan pertumbuhan produktiviti.

Walaupun jumlah gaji minimum adalah berubah-ubah, denda yang ditetapkan adalah sama untuk mereka yang tidak mematuhi kadar gaji minimum:

Kesalahan

Denda

Kesalahan Pertama

Tidak melebihi RM 10,000 di mana mahkamah juga boleh mengarahkan untuk bayaran perbezaan gaji minimum dan gaji sebenar pekerja.

Kesalahan Umum

Tidak melebihi RM 10,000 untuk setiap kesalahan yang tidak menyatakan nilai denda.

Kesalahan yang berterusan

Denda tidak melebihi RM 1, 000 untuk kesalahan berterusan selepas disabitkan kesalahan.

Kesalahan yang berulang

Denda tidak melebihi RM 20,000 atau penjara yang tidak melebihi 5 tahun.

Sumber: Perintah Gaji Minimum 2020, Seksyen 43-47, 2 dan 23 Akta 732

Gaji tetap

Terdapat beberapa perundangan berkenaan maksud perkataan gaji di mana gaji secara dasarnya bermaksud apa-apa gaji dan bayaran lain yang dibuat kepada pekerja untuk segala kerja dilakukan seperti yang tertera di dalam kontrak perkhidmatannya. Di dalam Akta Kerja 1955, beberapa definisi gaji adalah pembayaran wang kepada pekerja daripada majikan kecuali perkara (X) adalah seperti berikut :

Perkara/tujuan

Seksyen 2 (Definisi gaji)

Seksyen 60 I (tujuan ORP)

Jadual Pertama (Definisi pekerja)

Nilai rumah

x

 

 

Nilai sumber makanan, minyak, lampu, air, keperluan perubatan

x

 

 

Sumbangan majikan

x

 

 

Elaun perjalanan/ Nilai perjalanan

x

 

 

Bayaran semula/  Bayaran tebus

x

 

 

Gratuity

x

 

 

Bonus tahunan

x

 

 

Skim bayaran insentif yang diluluskan

 

x

 

Gaji hari rehat

 

x

 

Gaji cuti umum

 

x

 

Komisen

 

 

x

Elaunsara diri

 

 

x

Gaji lebih masa

 

 

x

*Untuk jadual di atas, gaji bermaksud apa-apa pembayaran terhadap pekerja kecuali yang bertanda X.

Manakala, berkenaan tempoh pembayaran gaji pula, terdapat beberapa peruntukan berbeza yang meletakkan tempoh berlainan untuk pembayaran gaji apabila tamatnya kontrak perkhidmatan:

Tempoh gaji

Situasi 

1 bulan

 

(*Tambahan 7 hari)

Tempoh gaji biasa di mana jika kontrak tidak meletakkan tempoh secara jelas, maka tempoh tersebut hendaklah tidak melebihi 1 bulan.

*Tempoh paling lambat untuk majikan membayar gaji adalah tambahan 7 hari daripada tempoh gaji biasa.

1 bulan berikutnya

Gaji berkenaan lebih masa, gaji hari rehat dan cuti  hendaklah dibayar paling lambat bulan berikutnya.

Pada hari kontrak ditamatkan

Apabila kontrak perkhidmatan secara kontrak luput atau

Apabila kontrak ditamatkan oleh mana-mana pihak

Tambahan  3  hari selepas penamatan

Apabila pekerja menamatkan kontrak :-

Dengan membayar gaji untuk ganti tempoh notis.

Apabila pekerja menamatkan kontrak tanpa notis disebabkan pelanggaran kontrak oleh majikan.

Apabila terdedah kepada bahaya atau jangkitan yang tidak dipersetujui pada awal kontrak perkhidmatan.

 

Pada hari terakhir pekerjaan

Hal ini adalah terpakai apabila majikan menamatkan kontrak perkhidmatan:-

Membayar gaji untuk ganti tempoh notis

Pelanggaran kontrak oleh pekerja

Pemecatan disebabkan salah laku

Secara umumnya, majikan tidak boleh melakukan penolakan gaji daripada gaji pekerja. Pengecualian yang terpakai adalah potongan sah di bawah yang perlu disertakan bersama kelulusan Ketua Pengarah Buruh:

Potongan sah .

Pekerja memohon pemotongan dan diluluskan oleh Ketua Pengarah Buruh.

Pembayaran gaji yang terlebih.

Hal ini merujuk kepada situasi apabila majikan terlebih membayar gaji dan hanya 3 bulan potongan gaji sahaja dibenarkan.

Penolakan di dalam dana, skim apa-apa faedah yang dibuat untuk pekerja.

Ganti gaji kepada pekerja.

Hal ini merujuk kepada pekerja berhenti tanpa memberikan notis.

Apabila pinjaman diberikan kepada pekerja dan wujudnya faedah.
Contohnya, Pinjaman untuk kereta dan faedah dikenakan, pendahulan boleh ditolak.

Pembayaran semula pendahuluan gaji yang tiada faedah.

Pembayaran gaji kepada orang ketiga untuk pihak majikan.
Contohnya, jika majikan membayar pihak ketiga untuk membeli kereta.

Potongan sah yang dibenarkan mengikut undang-undang.

Contohnya, KWSP.

Pembayaran untuk membeli barangan dalam perniagaan majikan.

Contohnya, syarikat tayar yang membenarkan pekerja membeli tayar buatannya.

 

Kemudahan sewa rumah dan kos makanan yang disediakan oleh majikan seperti yang tertulis di dalam kontrak pekerjaan.
Contohnya, pembayaran sewa rumah untuk pekerja memandangkan jumlah sewa melebihi jumlah yang tertera di kontrak.

Selain daripada perkara yang disebutkan di atas, majikan hanya boleh membuat potongan jika telah mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah Buruh setelah pekerja membuat permohonan sewajarnya. Perundangan mengatakan bahawa potongan dalam sebulan tidak boleh melebihi 50% daripada jumlah gaji bulanan.

Majikan hanya boleh memberikan pinjaman melebihi satu bulan jika ia melibatkan:-

a)     Pembelian bangunan, ubah suai rumah/tanah;

b)     Pembelian kereta, motosikal atau basikal;

c)     Pembelian syer syarikat;

d)     Pekerja membeli komputer;

e)     Pembayaran kos perubatan untuk pekerja / ahli keluarga terdekat;

f)      Pembayaran keperluan harian sementara mendapatkan kelulusan Perkeso;

g)     Pembayaran berkaitan pendidikan untuk diri / ahli keluarga terdekat.

Majikan hendaklah memberikan slip gaji kepada semua pekerja di mana butiran gaji seperti elaun yang didapati dalam tempoh kitaran gaji dan potongan hendaklah dituliskan dengan jelas.

Sumber: Seksyen 2,18,19,20,21,22 & 24 Akta Kerja 1955(Akta 265); Peraturan 9 Peraturan Kerja 1957

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>