Mengiklankan

Keselamatan Sosial

This page was last updated on: 2023-02-17

Hak Pencen

Di bawah Akta Umur Persaraan Minimum 2012, berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013, umur persaraan untuk semua pekerja sektor swasta adalah 60 tahun.

Majikan yang memaksa pekerja untuk bersara sebelum dia mencapai umur persaraan minimum boleh didenda tidak melebihi RM 10,000. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak termasuk persaraan pilihan (di mana umur persaraan dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif) atau penamatan kontrak perkhidmatan untuk apa-apa sebab lain selain daripada umur.

Mana-mana umur persaraan dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif yang kurang daripada umur persaraan minimum sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta dianggap tidak sah dan digantikan dengan umur persaraan minimum sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta, iaitu 60 tahun.

Faedah tua disediakan di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang meliputi semua pekerja dengan pengecualian tertentu. Keanggotaan KWSP adalah wajib bagi semua pekerja sektor swasta serta pekerja sektor awam yang tidak berpencen. Sumbangan secara sukarela untuk pekerja rumah tangga, pekerja luar, pekerja bergaji, dan pekerja asing juga boleh dilakukan. Jumlah sumbangan maksimum ialah 24% daripada gaji bulanan individu (sumbangan majikan: 13%; sumbangan pekerja: 11%). Sumbangan majikan bergantung pada usia pekerja dan upah pekerja dalam lingkungan antara 6% hingga 13%. Sumbangan pekerja, bergantung kepada umur pekerja, dalam lingkungan antara 5.5% hingga 11%.

Caruman KWSP boleh ditarik balik dalam kes berikut: pada umur 55 tahun; dalam kes kecacatan kekal; dalam hal kematian; untuk meninggalkan Malaysia secara kekal. Akaun KWSP dibahagikan kepada dua bahagian: Akaun 1 (70% daripada sumbangan bulanan) dan Akaun 2 (30% daripada sumbangan bulanan). Pengeluaran dari Akaun 1 adalah mungkin untuk persaraan, pada umur 55 tahun, di mana baki kedua-dua akaun ditarik balik mengikut syarat-syarat berikut: sebagai satu sekaligus; sebagai bayaran berkala; sebagai gabungan sekali gus dan bayaran berkala. Pengeluaran dari Akaun 2 adalah mungkin apabila orang yang diinsuranskan telah mencapai usia 50 tahun, untuk membiayai perbelanjaan pendidikan atau perubatan bagi orang yang diinsuranskan atau anak-anak.

Sumber: Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452) ;Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)

Faedah Orang Tanggungan /Penakat

Manfaat tanggungan atau mangsa yang selamat diberikan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) yang ditubuhkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.  Faedah tanggungan atau pun pencen penakat ini dibayar kepada orang tanggungan yang layak bagi seseorang yang diinsuranskan yang mati tanpa mengira punca kematian (tidak berkaitan dengan pekerjaan). Ia dibayar kepada orang tanggungan yang layak bagi seseorang yang diinsuranskan yang meninggal dunia sebelum mencapai usia 60 tahun dan memenuhi syarat-syarat yang layak untuk pencen penuh atau dikurangkan.

Orang yang sudah meninggal dunia disifatkan telah menamatkan tempoh kualifikasi penuh (dan dengan itu layak mendapat pencen penuh) jika dia mempunyai sekurang-kurangnya 24 bulan sumbangan dalam 40 bulan terakhir sebelum kematian atau mempunyai sumbangan sekurang-kurangnya dua pertiga (66.7%) daripada bulan sejak pertama kali diinsuranskan, dengan sekurang-kurangnya 24 bulan sumbangan.

Untuk memenuhi syarat untuk pencen yang dikurangkan, si mati mesti telah membayar sumbangan sekurang-kurangnya satu pertiga (33%) bulan sejak pertama kali diinsuranskan, dengan jumlah sumbangan sekurang-kurangnya 24 bulan.

Pencen penakat dibayar kepada tanggungan yang termasuk balu, duda dan anak (di bawah umur 21 tahun kecuali mereka yang cacat). Sekiranya tidak ada tanggungan segera, iaitu tidak ada janda, duda atau anak,ia boleh diberikan kepada adik-beradik, ibu bapa dan datuk dan nenek moyang (jika ibu bapa yang diinsuranskan telah meninggal dunia). 60% daripada faedah harian penuh dibayar kepada balu (dibayar kepada duda hanya jika dia sudah bergantung) dan 40% kepada anak-anak yang belum berkahwin di bawah 21 (sehingga tamat pengajian ijazah, tidak ada batas dalam kes orang kurang upaya). Sekiranya tidak ada balu, duda atau kanak-kanak, 40% daripada faedah harian dibayar kepada ibu bapa (kepada datuk dan nenek jika ibu bapa tewas) dan 30% kepada adik-beradik yang belum berkahwin di bawah umur 21 tahun.

Sumber: Seksyen 20A Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

Faedah Ilat

Faedah ilat ini merujuk kepada situasi yang berlaku disebakan oleh sesuatu keadaan uzur tertentu yang berkekalan dan menyebabkan seseorang itu  tidak berupaya mengambil bahagian dalam apa-apa kegiatan yang mendatangkan keuntungan yang bermakna.

Jika seseorang ingin mendapatkan faedah ilat,  umurnya hendaklah tidak melebihi daripada 60 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya 66.7% kerugian dalam mencari nafkah, mempunyai sekurang-kurangnya 24 bulan caruman dalam masa 40 bulan terakhir; atau mempunyai sumbangan sekurang-kurangnya 66.7% daripada bulan pertama diinsuranskan, dengan jumlah sekurang-kurangnya 24 bulan caruman.Bantuan ilat dibayar jika orang yang diinsuranskan tidak layak untuk pencen hilang upaya tetapi mempunyai sekurang-kurangnya 12 bulan caruman. 

50% sehingga 65% daripada purata pendapatan bulanan orang yang diinsuranskan dalam tempoh 24 bulan sebelum kematian akan dibayar, bergantung kepada jumlah caruman.  Kadar pencen ilat adalah bagi seseorang berinsurans yang telah genap bekerja sepanjang tempoh kelayakan, pencen pokok bulanan sebanyak lima puluh peratus gaji bulanan puratanya, ditambah dengan peratus gaji bulanan purata bagi tiap-tiap dua belas caruman bulanan yang dibayar melebihi dua puluh empat bulan yang pertama ataupun bagi seseorang berinsurans yang telah genap bekerja sepanjang tempoh kelayakan yang dikurangkan di bawah subseksyen 17(3), pencen pokok bulanan sebanyak lima puluh peratus daripada gaji bulanan puratanya.

Terdapat juga peruntukan untuk elaun kehadiran berterusan ( pada kadar 40 % daripada pencen orang yang diinsuranskan dengan jumlah maksimum 500 ringgit sebulan) jika seseorang tidak berdaya dengan teruknya atau dia memerlukan kehadiran orang lain secara berterusan untuk melakukan kerja harian.

Sumber: 16-20 & 21 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969(Akta 4). 

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>