Mengiklankan

Layanan Adil

This page was last updated on: 2023-02-17

Kesamarataan Gaji

Perkara 8 dalam Perlambagaan Persekutuan 1957 telah melarang segala bentuk diskriminasi terhdadap sesiapa atas dasar agama, bangsa, keturunan, tempat lahir atau jantina di dalam pelantikan apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berkaitan. Akan tetapi, tiada perundangan berasingan berkenaan pembayaran gaji sama rata dalam undang-undang buruh di Malaysia.

Sumber: Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan 1957

Tanpa Diskriminasi

Hak untuk kesamarataan telah disediakan di bawah Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahagian pertama Perkara telah menyatakan bahawa  semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan layak mendapatkan perlindungan yang sama. Bahagian keuda Perkara ini juga telah menyentuh akan tiada diskriminasi atas apa-apa sebab di dalam pengambilan pekerjaan di dalam sektor kerajaan.

Di dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah melarang majikan dari melakukan segala bentuk diskriminasi terhadap seseorang berkenaan pekerjaan, kenaikan pangkat, atau apa-apa syarat pekerjaan yang lain atas dasar pekerja tersebut adalah ahli kesatuan pekerja atau tidak.  Di dalam Akta Kerja 1955 pula, peruntukan telah dibuat berkenaan diskriminasi di tempat kerja secara tersirat di mana seseorang yang telah didiskriminasi berkenaan syarat pekerjaan.

Sumber: Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan 1957; Seksyen 5(1)(C) Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Seksyen 60(L)(1) Akta Kerja 1955

Pilihan Pekerjaan Sama Rata

Tiada peruntukan bertulis di dalam perundangan Malaysia yang menyentuh tentang pilihan profesion yang sama di antara wanita dan lelaki kecuali Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang hanya menyentuh secara ringkas akan diskriminasi di alam pekerjaan.

Sumber: Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>