Amning

This page was last updated on: 2021-09-28

Amning

En kvinnlig anställd är berättigad till amningsraster även om längden på dessa (tiden) inte är klart definierad enligt lagen. Lagen indikerar heller inte den totala längden på ledighet för amning, det vill säga åldern på ett barn som en ammande kvinna har rätt att mata.

(Avsnitt 4 i Lagen om föräldraledighet, 1995)

loading...
Loading...