Kollektivavtalsdatabasen

Kollektivavtal i Sverige

Ett urval av kollektivavtal från Sverige publiceras här. Du kan hitta de ursprungliga texterna, läsa dem och navigera igenom enskilda kapitel och artiklar, beroende på vilka ämnen du är intresserad av.
När du klickar på ett kollektivavtal öppnas en sida: på vänster sida finns den fullständiga texten, medan du i den högra kolumnen hittar en sammanfattning av kollektivavtalsvillkor.
Fackföreningar och arbetsgivare från Sverige har bidragit till insamlingen av dessa kollektivavtal. Publication är utvecklat av WageIndicator Foundation och Dar es Salaam universitetet. Kontakta oss..

Jämför artiklarna med kollektivavtal från Sverige genom olika sektorer, ämnen och länder

Title Sector Company or sectoral
Agreement between Essity and IndustriALL GLOBAL UNION I UNIONEN I Essity Group EWC, 2018 - 2018 Tillverkning Company / Single Employer
Avtal och bilagor till allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom svetsmekanisk industri Giltighetstid: 1 november 2020 – 31 mars 2023 - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Framework agreement between Skanska and IFBWW 2001 - 2001 Bygg-och anläggning, teknisk rådgivning Company / Single Employer
GEMENSAMMA METALL Kollektivavtal 1 november 2020-31 mars 2023 - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Handelns Tjänstemannaavtal - 2017 - 2017 Detaljhandel Company / Single Employer
I-AVTALET Kollektivavtal 1 november 2020-31 mars 2023 - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Industriarbetsgivarna Stål- och Metallindustrin - 2017 - 2017 Tillverkning Company / Single Employer
Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall - 2021 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Kollektivavtal Det blå avtalet 1 januari 2021 - 31 maj 2023 - 2021 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Kollektivavtal IMG-avtalet Industrifacket Metalls Gemensamma kollektivavtal Nummer 13 1 januari 2021-31 maj 2023 - 2021 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
KOLLEKTIVAVTAL mellan a ena sidan SVENSK HANDEL och a andra sidan HANDELSANSTALLDAS FORBUND avseende lagerpersonaloch chaufforer inom partihandeln Parti- och provisionshandel Sectoral / Multiple Employer
KOLLEKTIVAVTAL mellan a ena sidan svensk handel och a andra sidan HANDELSANSTALLDAS FORBUND avseende NO 2016-17 Detaljhandel Sectoral / Multiple Employer
KOLLEKTIVAVTAL mellan a ena sidan SVENSK HANDEL och a andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND avseende lagerpersonal vid postorder och e-handelsföretag 2016-17 Transport, logistik, kommunikation Sectoral / Multiple Employer
Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) 1 november 2020–31 mars 2023 - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Kompetensföretagen f.d. Bemanningsföretagen - 2017 - 2017 Finansiella tjänster, bank, försäkring Company / Single Employer
Medieföretagen fd SIF-MIA - 2017 - 2017 Finansiella tjänster, bank, försäkring Company / Single Employer
Motorbranschavtalet 1 december 2020 - 30 april 2023 - 2020 Fordonsreparation Sectoral / Multiple Employer
Stål- och metallindustrin Avtal och bilagor till allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom stål- och metallindustrin 1 november 2020 – 31 mars 2023 - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Svensk Handel Systembolaget: 2017 – 2020 - 2017 Detaljhandel Company / Single Employer
Sveriges Byggindustrier - 2017 - 2017 Bygg-och anläggning, teknisk rådgivning Company / Single Employer
SWE H&M - 2015 Tillverkning Company / Single Employer
SWE IKEA - 2001 Tillverkning Company / Single Employer
SWE Svensk Handel - 2017 Detaljhandel Sectoral / Multiple Employer
SWE Svensk Handel - 2017 Detaljhandel Sectoral / Multiple Employer
SWE Svensk Handel - 2017 Detaljhandel, Parti- och provisionshandel Sectoral / Multiple Employer
SWE Svensk Handel - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
SWE Svenska Arbetsgivareföreningen - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
SWE Svenska Arbetsgivareföreningen - 2020 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
SWE Svenska Arbetsgivareföreningen - 2021 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Tjänstemannavtal 265_avtalstryck_2016-2017_SvenskHandel_Unionen - 2016 Detaljhandel Company / Single Employer
Trä- och Möbelföretagen Stoppmöbelindustrin - 2017 - 2017 Tillverkning Sectoral / Multiple Employer
Unionen_Svensk Handel_Tjänstemän inom detaljhandeln_2016-2017_avtalstryck - 2016 Detaljhandel Company / Single Employer
loading...
Loading...