Minderåriga och Ungdomar

This page was last updated on: 2021-09-28

Lägsta anställningsålder

En minderårig person får inte involveras i arbete som anställd eller annan egenskap förrän han/hon uppnått 16 års ålder eller slutfört grundskolan. En minderårig person som uppnått 13 års ålder kan anlitas för, eller utföra, lätt arbete som inte har någon skadlig påverkan på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. Sjömanslagen (H1973:282H) och Fartygssäkerhetslagen (H2003:364H) innehåller särskilda regler för lägsta ålder för arbete på fartyg. (Kapitel 5 i Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Lägsta ålder för riskfyllt arbete

Minimiåldern för riskfyllt arbete är 18 år. En minderårig person (under 18 års ålder) får inte anlitas för, eller utföra arbete som innebär risk för olycka eller överansträngning eller annan skadlig effekt på den minderårigas hälsa eller utveckling.

Berörda myndigheter kan fastställa regler gällande vilka förhållanden eller förbud som gäller för minderåriga vad gäller anlitande eller utförande av arbete som innebär en väsentlig risk för olyckor eller överansträngning eller som har skadliga effekter på den minderårigas hälsa eller utveckling.

(Kapitel 5 i Arbetsmiljölagen (1977:1160)

loading...
Loading...