Tvångsarbete

This page was last updated on: 2021-09-28

Förhindrande av påtvingat arbete och tvångsarbete

Tvångsarbete är förbjudet enligt strafflagen.

En person som, på något annat sätt än kidnappning, A person who, in a way other than by kidnapping, olaga tvång, bedrägeri, utnyttjande av någons sårbarhet eller genom annat otillbörligt medel, rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person för att han eller hon ska utnyttjas för sexuella ändamå, avlägsning av organ, militärtjänst, tvångsarbete eller annan aktivitet i en nödsituation för offret, döms för trafficking och döms till minst två och max tio års fängelse.

En person som begår en liknande handling mot en person under arton år döms för trafficking även om inga olaga metoder referetat här i har använts.(SFS 2010:371)

 

( Kapitel 4, avsnitt 1-A i Svenska strafflagen (1962:700) ändrad genom (SFS 2010:371)

Frihet att byta arbete och rätten att sluta

Arbetare har rätt att välja yrke (Artikel 17 i Kapitel 2 i Sveriges grundlag (Regeringsformen)). Arbetare har rätt att byta arbete efter en nödvändig uppsägningstid på en månad. För mer informaton om detta, se avsnittet om anställningstrygghet.                                                              

Inhumane Working Conditions

The normal working hours of fulltime employees is 40 hours per week. Where the nature of work or working conditions so require, normal weekly hours may exceed 40 as long as an average of 40 hours is maintained over a reference period of not more than four weeks. An employee may not normally work more than 48 hours' overtime during a four-week period; or 50 hours' overtime during a calendar month; or 200 hours' overtime per year. Overtime in excess of general overtime may be worked up to a maximum of 150 hours per employee over a calendar year if there are special grounds for doing so and no other reasonable solution has been possible. However, together, extra overtime and general overtime may not exceed 48 hours per employee over a period of four weeks, or 50 hours over a calendar month. In the event of natural disasters/emergencies, overtime hours worked are considered emergency overtime and are not counted in the usual overtime hours for payment purposes. An employee's total working time, including overtime, must not exceed 48 hours per week on average over a reference period of up to four months. 

loading...
Loading...