Sjukfrånvaro

This page was last updated on: 2021-09-28

Betalad sjukfrånvaro

Anställda som är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom är berättigade till sjukersättning för de 14 första sjukdagarna, förutom den första dagen som kallas ”karensdag”. Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att betala sjukersättning till anställda från andra dagen till den fjortonde dagen vid sjukfrånvaro. Ersättningen som betalas ut är 80 % av inkomsten.

Om sjukdomen kvarstår betalar Försäkringskassan ut sjukersättning från den 15:e sjukdagen. Arbetsgivaren kan kräva av den anställde att få se ett läkarintyg från den åttonde dagen av sjukfrånvaron. Från den 15:e sjukfrånvarodagen måste arbetsgivaren även meddela Färsäkringskassan, som sedan betalar sjukersättning till den anställde, baserat på 77,6 % av den anställdes ordinarie lön upp till ett visst tak. Ersättningen betalas ut under högst 364 dagar under en 450-dagarsperiod (ungefär 15 månader). Efter att rätten till normal sjukersättning upphört kan den anställde vara berättigad till förlängd sjukersättning för upp till 550 dagar, baserat på 75 % av ordinarie lön.

Det finns inget minimiinkomstkrav för sjukersättning men anställda måste under sin första anställningsmånad varit berättigad till lön under minst 14 dagar för att ha rätt till ersättning.

En arbetare mellan 30 och 64 års ålder kan få sjukersättning om hans/hennes arbetskapacitet är permanent nedsatt under minst ett kvartal.                     

Sjukvård

Alla medborgare har rätt till sjukvård och här finns ingen kvalificeringsperiod. Sjukvård inkluderar allmän medicinsk rådgivning (inkluderat läkarbesök och specialistvård), sjukhusvård, fysioterapi och annan medicinsk behandling, tandvård och läkemedel.            

Anställningstrygghet vid sjukdom

Under de första 90 dagarnas sjukfrånvaro är en arbetare berättigad till sjukersättning om han/hon inte kan utföra normalt arbete. Efter 90 dagar är en arbetare berättigad till sjukersättning om han/hon inte kan utföra något arbete alls för sin arbetsgivare. Efter 180 dagar är arbetaren endast berättigad till sjukersättning om han/hon inte kan utföra något arbete alls på den ordinarie arbetsmarknaden.

Under en anställds sjukfrånvaro är arbetsgivaren skyldig att vidta ”rehabiliterande” åtgärder (såsom omskolning eller avpassning av den anställdes arbetsuppgifter), i samarbete med Försäkringskassan med mål att hjälpa den anställde tillbaka till arbetet, antingen med tidigare arbetsuppgifter eller på en annan position.

Semesterlagen (avsnitt 17) säger också att sjukfrånvaro krediteras för ledighet förutsatt att den inte överskrider 180 dagar under det kvalificerande året. Det verkar dock som om att en arbetares anställning är säkrad under de första 180 dagarna vid sjukdom. 

loading...
Loading...