Löneskillnaderna mellan könen i Sverige för vetenskap, teknik och undervisning

Även om den svenska löneskillnaderna mellan könen är under genomsnittet i EU, så är manliga vetenskapsmän och ingenjörer samt undervisnings- och vårdpersonal bättre betalda än sina kvinnliga kollegor. Bland affärs- och administrationspersonal är dessa löneskillnader väsentligt lägre. Erfarna och långvarigt sysselsatta kvinnor tenderar att tjäna mer än män inom försäljning och i de rättsliga, sociala och kulturella yrkena.

Den största löneskillnaden (5 %) till förmån för kvinnor har registrerats för försäljningsarbetare med upp till 5 års erfarenhet. Lönerna är lika för gruppen med 6 till 10 års arbetslivserfarenhet, men med mer än 11 års arbetslivserfarenhet, så framträder det en skillnad till förmån för män med 13 % . Professionella kvinnor inom handels- och administration tjänar 3 % mer än män i början av sin karriär. I de återstående yrkesgrupperna, så varierar löneskillnaderna från 3 % till förmån för män, med upp till 10 % för mellan 6 till 10 års arbetslivserfarenhet. Löneskillnaderna mellan könen för anställda inom sektorerna juridik, socialt arbete och kultur så förändras det avsevärt genom anställningsåren. Män tjänar 11 % mer än kvinnor i början av sin karriär och 26 % mer med mer än 20 års erfarenhet, men bara 6 % mer med 11 till 20 års anställning, medan det finns en liten löneskillnad (3 %) till förmån för kvinnor med 6 till 10 års erfarenhet.

I Sverige är det mestadels högt kvalificerade yrkesgrupper som visar på stora genomsnittliga löneskillnader. Inom vetenskap och teknik tjänar män 15 % mer än kvinnor. För hälso- och sjukvårdspersonal så tjänar män 10 % mer med 6 till 10 år arbetslivserfarenhet och även 17 % mer än kvinnor med 11 till 20 års arbetslivserfarenhet. Kvinnliga lärare tjänar i genomsnitt 10 % mindre än män med liknande arbetserfarenhet.

Vad beror löneskillnaderna mellan könen på?

Löneskillnader mellan könen definieras som ojämlika löner för likvärdigt arbete, som utförs med samma yrkesskicklighet och kvalifikationer. Detta lönegap är resultatet av könssegregering, attityder och praxis. Dessa attityder och denna praxis förstärker de existerande, ojämlika utvecklingsmöjligheterna för män och kvinnor, såväl som omotiverade löner inom yrkesgrupper och yrkesområden. Observera att de löneskillnader mellan könen, som porträtteras nedan, endast gäller för de analyserade sysselsättningarna och yrkena.

Tabell 1. Löneskillnader mellan könen för stora yrkesgrupper i Sverige

Yrke Års arbetslivserfarenhet Män Kvinnor Löneskillnaderna mellan könen
Medianen gr löne €/h Median gr lön €/hr % Skillnad
Yrkesverksamma inom vetenskap och teknik 0-5 19.32 18.03 6.68%
6-10 22.39 18.91 15.54%
11-20 28.24 22.99 18.59%
Mer än 20 30.49 24.86 18.47%
Hälso- och sjukvårdspersonal 0-5 20.52 17.4 15.20%
6-10 21.18 19.15 9.58%
11-20 24.26 20.04 17.39%
Mer än 20 25.18 21.15 16.00%
Pedagoger 0-5 16.65 14.74 11.47%
6-10 16.31 15.38 5.70%
11-20 18.01 15.87 11.88%
Mer än 20 19.77 17.35 12.24%
Handels- och administrationspersonal 0-5 18.11 18.57 -2.54%
6-10 20.8 18.81 9.57%
11-20 24.16 23.55 2.52%
Mer än 20 25.74 24.12 6.29%
Rättsliga, sociala och kulturella yrkesverksamma 0-5 15.93 14.16 11.11%
6-10 17.47 17.91 -2.52%
11-20 20.88 19.67 5.80%
Mer än 20 28.32 20.97 25.95%
Handel och administration eller motsvarande arbetsområden 0-5 14.69 14.59 0.68%
6-10 19.85 16.43 17.23%
11-20 19.89 18.58 6.59%
Mer än 20 22.68 18.55 18.21%
Försäljningsarbete 0-5 13.07 13.69 -4.74%
6-10 15.96 15.93 0.19%
11-20 17.9 15.6 12.85%
Mer än 20 19.92 16.88 15.26%
Personlig omsorgspersonal 0-5 11.02 10.96 0.54%
6-10 14.65 12.98 11.40%
11-20 14.40 14.24 1.11%
Mer än 20 17.76 16.88 4.95%

Källa: EU SILC 2013 Dataset

Löneskillnaden erhölls genom en jämförelse av de könsspecifika medianlönerna (brutto) och genom att dela den resulterande skillnaden med den manliga medianlönen. Alla yrkesgrupper i tabellen består av minst 10 observationer från tillfrågade män och kvinnor.

Vad är WITA-löneskillnader mellan könen-projektet?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Januari 2015 - December 2016) syftar till att på ett betydande sätt bidra till att minska de stora och varaktiga löneskillnaderna mellan könen. Det möjliggörs av det Europeiska FRAMSTEGS-programmet Action Grant nr 4000004929. En av aktiviteterna är att jämföra manslöner och kvinnolöner på yrkesgruppnivå och publicera resultaten på de nationella löneindikator-webbplatserna i alla de 28 EU-medlemsländerna samt Turkiet, såväl som spridning genom pressmeddelanden.

Mer information om WITA-projektet

Mer information om löneskillnader mellan könen i Sverige, på Lonecheck.se

loading...
Loading...