Kompensation

This page was last updated on: 2021-09-04

Overarbejdsbetaling

Arbejdstiden er det tidsrum, hvor en medarbejder arbejder (udfører hans/hendes hverv) og står til arbejdsgiverens rådighed. Den normale daglige arbejdstid er otte timer i en 24-timers periode. Den normale ugentlige arbejdstid kan således ikke overstige 40 timer om ugen. Denne grænse kan reduceres i overensstemmelse med bestemmelserne i en kollektiv overenskomst. Den gennemsnitlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer om ugen (inklusive overarbejde) beregnet over en periode på fire måneder. Normal ugentlig arbejdstid er ikke klart angivet af lovgivningen, dog er en 37-timers uge fastsat i de kollektive overenskomster og individuelle ansættelseskontrakter. Det kan være nødvendigt med nedsat arbejdstid for arbejde, der kan indebære en særlig stor risiko for sundhed og sikkerhed.

Overarbejde er reguleret af kollektive overenskomster, bortset fra at loven fastsætter en maksimal arbejdstid på 48 timer om ugen inklusive overarbejde. Kollektive overenskomster har bestemmelser om forudgående underretning af medarbejderen, hvis overarbejde er påkrævet, og om økonomisk godtgørelse for overarbejde. Overarbejde er normalt honoreret økonomisk eller som afspadsering.

Kilder: § 57 og 61 (1) i bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven), § 1-3 i bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet

Kompensation for natarbejde

Natarbejde er arbejde udført over en periode på mindst syv timer, som skal omfatte tidsrummet fra kl. 0:00 til 5:00. Medmindre andet er aftalt, ligger natarbejde fra kl. 22:00 til 05:00. En natarbejder er en medarbejder, der udfører mindst tre timer af sit daglige arbejde i natperioden, eller en medarbejder, der udfører mindst 300 timers natarbejde løbet af en 12 måneders periode.

Den daglige arbejdstid for natarbejdere må ikke overstige otte timer i gennemsnit over en 4-måneders periode. Hvis natarbejde indebærer udførelsen af farlige opgaver eller indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, bør den daglige arbejdstid ikke overstige otte timer i løbet af en 24-timers periode. Medarbejdere har ret til gratis helbredskontrol, inden natarbejde påbegyndes, og efterfølgende med regelmæssige mellemrum på mindre end tre år. Natarbejdere, der lider af helbredsproblemer på grund af natarbejde, bør overføres til passende dagarbejde, når det er muligt.

Kilde: § 2 og 5-7 i bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet

Kompenserende ferie / hviledage

Medarbejdere kan være nødt til at arbejde på ugentlige hviledage og helligdage. Der er ingen lovmæssige krav om kompensation (økonomisk eller afspadsering) for at arbejde på ugentlige hviledage og helligdage. De kollektive overenskomster giver normalt en økonomisk kompensation (et tillæg på 50 % eller 100 %) for at arbejde på en ugentlig hviledag. Tilsvarende er arbejde på helligdage reguleret af kollektive overenskomster eller individuelle ansættelseskontrakter.

Kompensation for weekend-/helligdagsarbejde

Medarbejdere kan være nødt til at arbejde på ugentlige hviledage og helligdage. Der er ingen lovmæssige krav om kompensation (økonomisk eller afspadsering) for at arbejde på ugentlige hviledage og helligdage. De kollektive overenskomster giver normalt en økonomisk kompensation (et tillæg på 50 % eller 100 %) for at arbejde på en ugentlig hviledag. Tilsvarende er arbejde på helligdage reguleret af kollektive overenskomster eller individuelle ansættelseskontrakter.

Forordninger om kompensation

  • Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet / Act No. 896 of 24 August 2004 to partially implement the Working Time Directive
  • Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) / Working Environment Act
loading...
Loading...