Dagpenge

This page was last updated on: 2021-09-04

Dagpenge

I Danmark er det frivilligt om man ønsker at være forsikret mod ledighed. Hvis du ønsker at blive forsikret mod ledighed, skal du melde dig ind i en A-kasse, og betale kontingent til A-kassen for at kunne få mulighed for at modtage dagpenge.

For at kunne melde dig ind i en A-kasse, skal du have bopæl og ophold i Danmark. (Der er dog en række undtagelser, som du kan læse mere om i denne artikel "A-kasse og udland"). Samtidig skal du være over 18 år.

Krav du skal opfylde for at kunne få dagpenge

For at være berettiget til dagpenge, skal en person

  • være arbejdsløs
  • have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år
  • have haft en indkomst på mindst 223.428 kr. (i 2017) inden for de sidste 3 år. Kr. 148.956 hvis man er deltidsforsikret. For en fuldtidsforsikret kan der maksimalt blive medregnet kr. 18.619 pr. måned og kr. 12.413 for en deltidsforsikret.
  • registrere sig som arbejdsløs på det lokale Jobcenter eller på Jobnet.dk

Hvis man selv har opsagt sit job kan man stadig få dagpenge, men må acceptere 1 måneds karantæne før dagpengene vil begynde at blive udbetalt.

Så længe man modtager dagpenge, skal man være aktiv jobsøgende og villig til at acceptere jobtilbud med én dags varsel - 37 timer pr. uge hvis du er fuldtidsforsikret og 30 timer pr. uge hvis du er deltidsforsikret.
Det betyder at der ikke må være nogle faktiske eller juridiske forhold der hindrer at du kan tage arbejde.

For nyuddannede er kravene anderledes. Dette er beskrevet i denne guide for nyuddannede.

Periode og maksimale dagpengesats

Dine dagpenge kan ikke overstige 90% af din tidligere indtægt og aldrig udgøre mere end den maksimale dagpengesats.
Pr. 1. juli 2017 er den maksimale dagpengesats kr. 18.403 pr. måned for et fuldtidsforsikret medlem.

Grundlaget for at beregne hvor meget du kan få i dagpenge er dine bedste 12 måneder med indkomst i løbet af de sidste 24 måneder.

Satsen for nyuddannede er lidt lavere, og afhænger tillige af om den nyuddannede har hjemmeboende børn eller ej. Se en speciel guide for nyuddannede.

Som hovedregel har et medlem ret til dagpenge i maksimalt 2 år (3.848 timer) inden for en referenceperiode på 3 år.

Dagpenge udbetales månedligt. Der udbetales dagpenge for op til 160,33 timer pr.måned (130 timer for deltidsforsikrede). 
Man bruger kun dagpenge for de timer der faktisk udbetales.

Ved at arbejde kan man forlænge den periode man kan få dagpenge i. En løntime giver således 2 timer ekstra dagpenge i den sidste ende. Du kan forlænge din dagpengeperiode med op til maksimalt 1 år (1.924 timer). Derfor kan den maksimale dagpengeperiode altså blive 3 år ialt.

Der findes 24 forskellige A-kasser i Danmark

I Danmark er der i øjeblikket (2017) 24 A-kasser.
De er forskellige med hensyn til hvem der kan blive medlem, hvilke grupper A-kassen har mest kendskab til og derfor har de bedste kompetencer til at hjælpe. 
Nogle A-kasser er målrettet personer generelt der har en videregående uddannelse, andre A-kasser er kun for personer der arbejder inden for bestemte erhverv. 
Endelig er der nogle A-kasser der er tværfaglige, hvilket betyder at alle uanset erhverv eller uddannelse kan blive medlem i disse A-kasser.

Her kan du se en liste med alle A-kasser.

Behøver du mere hjælp?

Lontjek.dk og A-kasser.dk har samarbejdet om at stille denne information om A-kasse og Dagpenge til rådighed for dig. Hvis du har yderligere spørgsmål om A-kasse og Dagpenge kan du kontakte Lontjek.dk eller A-kasser.dk og få gratis svar på dine spørgsmål.

Kilde: Bekendtgørelse nr. 784 af 21/06/2017 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v; http://bm.dk/da/Satser%20for%202017/Dagpenge.aspx

loading...
Loading...