Quảng cáo

Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 01-01-2018 đến 31-12-2018.

Cập nhập ngày 29-12-2018
Mức lương tối thiểu trong bảng tính theo VND (Đồng (Việt Nam))
Vùng Mức lương tối thiểu hàng tháng
Vùng I
3.980.000,00
Vùng II
3.530.000,00
Vùng III
3.090.000,00
Vùng IV
2.760.000,00
loading...
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Loading...
<!-- /15944428/Luong.com.vn/Luong.com.vn_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>