Reklâm

İş ve Hastalık

This page was last updated on: 2021-09-02

Ücretli Hastalık İzni

İşçiler hastalıkdurumunda ücretli hastalık izni hakkına sahiptir. Hastalığınıdoktor raporu ile belgelenmiş işçiler, hekim tarafından tavsiye edilen dinlenme süreci için izin hakkına sahiptirler. İşverenler hastalık izninden faydalanan işçilere ücret ödemek zorunda değildir. Ancak, çalışanların, devlet maluliyet programları aracılığıyla tazminat hakkı vardır. Mesleki olmayan hastalık durumunda, hastalık parası,hastalığın veya yaralanmanın üçüncü gününden itibaren ödenir. Mesleki olmayan hastalığın veya yaralanmanın, ilk iki gününün tam ücreti işveren tarafından ödenir. İşverenler genellikle hastalık iznisüresince,işçilere tam maaş öder ve daha sonra,maaşSosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen miktara düşer. Hastalıkparası,polikliniklerde tedavi içingünlük kazancın % 67'si iken,hastanede yatarak tedavi görenler içingünlük kazancın % 50'sidir. Hastalık parası sınırsız bir süre için ödenirama işi bırakan bir işçi için en çok altı aya kadar ödenir.

(Sosyal Sigortalar Kanunu ve ISSA Ülke Profili)

Sağlık Hizmetleri

Sağlık yardımlarından,Genel Sağlık Sigortasıkapsamındatüm Türkvatandaşları kullanabilir. Sağlık hizmetlerine, genelveözel bakım, hastaneye yatma, teşhis ve tedavi içingerekliklinik velaboratuvarmuayeneleri, ilaç, gebelik ve doğum, cihazlar ve tedavi yerine ulaşımdâhildir.Hizmetler,6 ayveya tedavi sonunda şifa muhtemelinde ise en fazla18aya kadarverilmektedir.

(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuMd.63-65, 2006).

Hastalık Sırasında İş Güvenliği

Birişçininistihdamıonun hastalıkveyakazadönemindegüvence altındadır. Hastalığını doktor raporu ile belgelemiş işçiler, hekim tarafından tavsiye edilen dinlenme süreci için izin hakkından yararlanabilir.Ancak, hastalık veya yaralanma durumu, işçinin bildirim süresini altı haftaaşarsa (maksimum süre8hafta) işveren, hastalıktedaviedilemez gerekçesiyle işçiye kıdem tazminatıödeyerek, işsözleşmesinifeshetmehakkına sahiptir. Ancakbu durumdabu süre14 haftadan fazlaolamaz.

(Md. 25 İş Kanunu,2003)

İş ve hastalık ile ilişkin düzenlemeler

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2006 / Social Insurance and Universal Health Insurance Law No. 5510, 2006
loading...
Reklâm
Reklâm
Reklâm
Loading...
<!-- /15944428/Maascetveli.org/Maascetveli.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>