Reklâm

İşyerinde Cinsel Taciz

This page was last updated on: 2021-09-02

İşyerinde Cinsel Taciz

Genel anlamda taciz ve cinsel taciz İş Kanunu 2003 kapsamında yasaktır. Bir çalışanın, cinsel tacize ilişkin aşağıdaki durumlarda bazı özel bildirim sürelerini dikkate almak zorunda kalmadan, hemen iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır:

i. İşverenin işçisine cinsel tacizde bulunması durumunda;

ii. İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması durumunda.

İşveren, iş sözleşmesi yukarıda belirtilmiş olan nedenlerle işçi tarafından feshedilmesi halinde, kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Türk Ceza Kanununda cinsel taciz ile ilgili bir hüküm bulunmaktadır. Ceza Kanunu'nun105’inci maddesiuyarınca bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. Cinsel taciz hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, kanuna göre verilecek ceza yüzde elli oranında artırılır. Taciz nedeniyle mağdur, işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Benzeri şekilde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Md. 417) kapsamında işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

loading...
Reklâm
Reklâm
Reklâm
Loading...
<!-- /15944428/Maascetveli.org/Maascetveli.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>