Reklâm

İş yerinde cinsel taciz

This page was last updated on: 2021-09-02

İş yerinde cinsel taciz nedir?

Cinsel taciz, fabrikadan ofise, mağazadan okula kadar her tür iş yerinde yaşanabilir. Bu suç, ister yönetici, ister çalışma arkadaşı, ister müşteri, yüklenici veya satıcı gibi çalışan olmayan bir kişi tarafından işlensin, bu davranış hasmane bir çalışma ortamı oluşmasına neden olur veya çalışanın başarısını etkiler ve yasa dışı cinsel taciz olarak adlandırılır.

İş yerinde cinsel taciz, kişinin geçinme şeklini doğrudan etkilediği için genel tacizden farklıdır. Bu tür davranışlar genellikle bir güç göstergesi biçiminde sergilenebilir ve iş döngüsünün işe alımdan terfiye kadar birçok farklı aşamasında ortaya çıkabilir.

Bu tür hareketler, bir üstün, altında çalışan kişiden cinsel talepte bulunması gibi doğrudan cinsel içerikli teklif veya önerileri içerebilir. Ayrıca, kadın çalışanların istihdam durumunu riske atacakları yönünde korkutulması veya dışlanmasını da içerebilir. Ve bu durum, cinsiyetçi şakaların yapılması, bu şekilde yorumlarda bulunması veya cinsel içerikli ya da pornografik fotoğrafların asılması gibi yöntemler kullanılarak kadınlar için hasmane bir çalışma ortamı oluşturabilir.

İş yerinde cinsel taciz, taciz mağdurlarının geçinecek parayı kazanmasını, işlerini etkili bir şekilde yapmasını ya da potansiyellerine ulaşmasını önleyebilir. Cinsel taciz, aynı zamanda ortamın herkes için rahatsız edici bir niteliğe bürünmesine neden olabilir. İş yerinde cinsel taciz, gerekli denetimlerin uygulanmaması halinde şiddet içerikli davranışlara dönüşme potansiyeline sahiptir.

Cinsel taciz bir insan hakları sorunu mudur?

Evet. Cinsiyete dayalı şiddet gibi iş dünyasında görülen şiddet, insan hakları ile ilgili bir sorundur. Cinsel taciz yaşandığında, bu durum kadınların (ve erkeklerin) insan haklarının ihlali olarak görülür. Bu sorunla başa çıkılabilmesi için, ayrımcı uygulamaların temel nedenlerinin keşfedilmesi ve bu nedenlerin farklı bölgesel, kültürel ve sosyal bağlamlarının anlaşılması gerekmektedir.

Kimler iş yerinde tacize maruz kalabilir?

Cinsiyet ve iş yerindeki pozisyonlarından bağımsız olarak tüm çalışan ve işverenler. Ancak, erkekler ile karşılaştırıldığında genellikle daha az ücret ödenen, daha düşük yetkili ve daha alt durumda pozisyonlarda çalıştıklarından kadınların cinsel tacize maruz kalma olasılığı daha yüksektir. Yine de yetki sahibi pozisyonlarda bulunan kadınlar dahi cinsel tacize maruz kalabilir.

Bu durum, kendi işinde çalışan kişilerde dahi müşteri ya da tedarikçi tacizi şeklinde ortaya çıkabilir.

İş yerinde taciz failleri kimler olabilir?

Cinsiyet ve iş yerindeki pozisyonlarından bağımsız olarak tüm çalışan ve işverenler. Bunlar, sınırlama olmaksızın patronlar, çalışma arkadaşları, meslektaşlar, müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler, İK personelini içerebilir.

Cinsel taciz, her iş yerinde yaşanabilecek bir durum olsa da aşağıdaki gibi belirli çalışma alanlarında daha sık görülmektedir:

  • Erkeklerin baskın olduğu çalışma ortamları (örneğin, ordu, polis teşkilatı, inşaat işleri)
  • “Hizmet nitelikli itaat” gerektirdiği düşünülen meslekler (örneğin, hemşirelik, masörlük, garsonluk)
  • Soyutlanmış bir alanda yapılan işler (örneğin, evde kalan bakıcılar).
loading...
Reklâm
Reklâm
Reklâm
Loading...
<!-- /15944428/Maascetveli.org/Maascetveli.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>