Reklâm

Ticarette Toplu Pazarlık - Toplu İş Sözleşmeleri Veritabanı - Türkiye (tr_TR)

Ücretlerin belirlenmesinde, toplu sözleşme ve çalışma koşulları kilit niteliktedir ve tam olarak mutabakata varılanlar hakkında çok az bilgi bulunmaktadır.
COLBAR-EUROPE, Toplu Sözleşmelerin içeriği hakkında sahip olunan bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir.
Proje kapsamında toplu sözleşmeler toplanmakta, notlar eklenmekte ve karşılaştırılmaktadır.
Bu işlem, AB Üye Devletleri ve Aday Ülkelerde, Avrupa düzeyinde gerçekleştirilmektedir.
COLBAR-EUROPE, Avrupa Komisyonu - Endüstriyel İlişkiler ve Sosyal Diyalog Programından finansman almıştır. - Mart 2019 - Nisan 2021 (VS/2019/0077)

Açıklama - Toplu İş Sözleşmeleri Veritabanı - Türkiye

Toplu pazarlık sözleşmesi nedir?

İşçi sendikaları ve işverenler veya işveren örgütleri çalışma şartlarını ve koşullarını müzakere ederken, toplu pazarlık yaparlar.
Bu müzakereler sonucunda ortaya çıkan yazılı belge toplu sözleşme niteliğindedir.
Sözleşmeler şirket düzeyinde, sektörel veya meslekler arası düzeyde veya ulusal düzeyde imzalanabilir.
Toplu pazarlık hakkı nerede sağlanır?
Toplu pazarlık hakkı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO iki esas Sözleşmesinde yer alan temel işçi haklarından biridir.
Bu sözleşmeler, Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütleşme Hakkının Korunması Sözleşmesi 1948 (No. 87) ve Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 1949 (No. 98)'dir.
ILO, konuyu Toplu Pazarlık Sözleşmesi 1981 (No.154) ve beraberindeki Tavsiye (No.163) ile de ele almaktadır.

Neden Toplu İş Sözleşmeleri Veritabanı?

Toplu iş sözleşmelerinin önemi dünya çapında bilinmektedir ancak bu sözleşmelerde mutabık kalınmış hükümlerin veri tabanını dünyadaki yalnızca birkaç ülke korumaktadır.
Ve bu durumlarda bile - örn. Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Hollanda, Brezilya - veritabanları ülkeler arasında karşılaştırılabilir değildir.
WageIndicator ekibi, dünya çapında karşılaştırılabilir olan sözleşmeleri toplar ve kodlar.
2013 yılından itibaren - başlatıldığı zaman - Veritabanı birçok etkinlik, rapor ve proje için vazgeçilmez bir araç olmuştur.
Sözleşmeler nasıl toplanır ve kodlanır?
WageIndicator ekibi, müzakere eden taraflardan veya İnternet'ten sözleşmeler toplar ve metinleri veritabanına yükler.
Ekip, her sözleşme için on iki konuyu kapsayan bir kodlama şeması uygular:

 • Genel sözleşmeler verileri
 • İş unvanları
 • Sosyal güvenlik ve emeklilik
 • Eğitim
 • Çalışma sözleşmeleri
 • Hastalık ve sakatlık
 • Sağlık hizmetleri ve tıbbi yardım
 • İş yaşam dengesi sözleşmeleri
 • Cinsiyet eşitliği sorunları
 • Ücret
 • Mesai saatleri
 • Sigorta kapsamı

İlgili metin, her bir konu için “metin açıklaması” olarak bilinen bir proseste Toplu İş Sözleşmeleri Veritabanında tanımlanır ve saklanır.
On iki konu için kodlama şeması 749 değişken içerir.
Ortaya çıkan şema ve tam metin, ulusal WageIndicator web sitelerinde orijinal dilde yayınlanır.
Kodlama şeması, İngilizce dilinde de mevcuttur.
Bir araç, ülkeler içindeki ve çapındaki sözleşmeler arasında bir karşılaştırma sağlar.

Veritabanı ne için kullanılabilir?

Toplu iş sözleşmelerinin içeriğini, işverenlere ve çalışanlara tüm metinleri okuma ve hükümleri anlama olanağı tanıyarak, çevrimiçi metinler ve kodlu şemalaryayınlayarak paylaşın
Şirketler, sektörler ve ülkeler arasındaki hükümleri karşılaştırarak araştırma yapın
Toplu iş sözleşmelerinin ulusal iş kanununa uygunluğunu kontrol edin veya kanunu iyileştirip iyileştirmediklerini görün
Toplu olarak anlaşmaya varılmış maaşları asgari ücretlerle karşılaştırın
Müzakerecileri, toplu iş sözleşmelerini analiz etme ve uygulama konusunda eğitin
En iyi uygulamaları bulun ve model toplu iş sözleşmeleri oluşturun

Toplu İş Sözleşmelerinizi ofisimize gönderin

E-posta: office@WageIndicator.org
Toplu İş Sözleşmeleri Veritabanı hakkında daha fazla bilgi.

loading...
Reklâm
Reklâm
Reklâm
Loading...
<!-- /15944428/Maascetveli.org/Maascetveli.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>