Reklâm

Yıllık İzin

This page was last updated on: 2021-09-02

Ücretli Tatil / Yıllık İzin

Türkiye’de, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.İzin süresi bir işçininkıdeminebağlıdır. Bu yıllık iznin toplam uzunluğu en az:

i. 1 ile 5yıllık hizmetiolanişçiler için(ikisi de dâhil) 14 iş günü;

ii. 6 ile 14 yıllık hizmetiolan işçiler için (ikisi de dâhil) 20 iş günü;

iii. 15 yıldan fazla hizmet veren işçiler için 26 iş günü;

iv.18 yaşın altında ve 50 yaşın üzerindeki çalışanlar için, hizmet suresine bakılmaksızın 20 iş günü.

İş Kanunu yıllık izininsadeceazami süresini önermektedir ve bu izin, iş sözleşmesiveya toplu is sözleşmeleriyoluyla da artabilir. Ulusal bayramlar, haftalık tatil günleri ve yıllık izinsüresine rastlayan resmi tatil günleri yıllık izinin parçası olarak kabul edilemez. İşveren, yıllık izin dönemiiçinücretlendirmeyigötürü olarak veya izninbaşlamasından önce avans olarak ödemek zorundadır. Eğer yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

6552 Sayılı Torba Yasa çerçevesinde, aynı işyerinde sürekli çalışan taşeron işçilerin yıllık ücretli izinleri, taşeron değişmiş olsa da, işverenler tarafından belirlenir ve kontrol edilir. Aynı kanun uyarınca, yeraltı işçileri için yıllık izin süresi 4 gün uzatılmıştır.

İş Kanunu, işçi ve işverenin karşılıklı mutabakatı ile yıllık iznin bölünebilmesine olanak tanımaktadır. Her bir süre 10 günden az olmamak kaydı ile istenilen uzunlukta sürelere bölünebilir. İyileşme süresi ya da hastalık dolayısıyla çalışan tarafından yıl süresince alınan diğer ücretli ya da ücretsiz izinler, yıllık izin süresinden düşülemez. Yıllık izin süreleri ile çakışan milli bayramlar, hafta içi dinlenme günleri ve resmi tatil günleri de yine yıllık izin süresinden sayılamaz.

(İş Kanunu Md. 53-60, 2003).

Kamu Tatillerde Ödeme

İşçiler(kamuve dini) bayramlardaücretli tatilhakkına sahiptir. Butatilhakkı ulusal bayramları ve(Müslüman kökenli) dini bayramlarıiçerir. Kamu tatilleri genelliklesayısal anlamındaon dörtbuçuk (14,5)gündür.

Bu tatiller şunlardır: Yılbaşı(1 Ocak), Ulusal Egemenlik veÇocuk Bayramı(23 Nisan), Emek ve Dayanışma Günü/ 1Mayıs Günü (1 Mayıs), Atatürk’üAnma,GençlikveSpor Bayramı(19 Mayıs), RamazanBayramı(07-10 Ağustos, ayin görülmesine bağlı olarak 3,5 gün), Zafer Bayramı(30 Ağustos), KurbanBayramı(14-18 Ekim, ayin görülmesine bağlı olarak4,5 gün) veCumhuriyet Bayramı(29 Ekim ve 28 Ekimöğleden sonrabaşlaması nedeni ile 1,5 gün).

(İş Kanunu Md.47, 2003;19 Mart 1981Yasası2429, www.qppstudio.net/publicholidays2013/turkey.htm)

Haftalık Dinlenme Günü

Haftalıkdinlenme süresiİş Kanununda2003 yılında yapılandeğişiklikkapsamında belirlenmiştir. İşçilere tatil gününden önce iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışanlar günlük dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika; 4 ve 7,5 saat süreli işlerde 30 dakika ve 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenme hakkına sahiptir. Yasalara göre belirlenen ara dinlenme süreleri asgari olup kesintisiz şekilde uygulanmalıdır.

Günlük dinlenme süreleri de yasalara göre sağlanmaktadır. 24 saatlik bir süre içinde çalışanların aralıksız en az 11 saatlik dinlenme süresi olmadan sürekli olarak çalışması istenemez.

(İş KanunuMd. 46 ve 9, 2003, Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği)

Yıllık izin ve haftalık ve resmi tatillerde çalışma ile ilgili düzenlemeler

  • 4857 sayılı İş Kanunu, 2003 / Labour Law No. 4857, 2003
loading...
Reklâm
Reklâm
Reklâm
Loading...
<!-- /15944428/Maascetveli.org/Maascetveli.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>