Reklâm

Kadın: bir işe nasıl başvurulur?

This page was last updated on: 2021-09-02

En tipik kadın meslekleri nelerdir?

Kadın ve erkek meslekleri arasında açıkça tanımlanmış çizgi ya da sınır diye bir şey yoktur. Uygulamada bu fark erkeklerin ve kadınların çoğunlukla çalıştığı işlerden ibarettir? Düzeyine gelmiştir. Bu bakış açısı ile tipik kadın meslekleri, temizlikçilik, ev işçiliği, garsonluk, bakıcılık, hemşire, kasiyer, öğretmen, resepsiyonist, yönetici asistanı ve lojistik operatörlüğü gibi mesleklerdi. Bu mesleklerin ücretleri görece düşüktür ve bu pozisyonlar çok dar bir gelişme alanı sunmaktadır. Bunların aksine az sayıda da olsa iyi eğitimli kadınların çalışabileceği ve yüksek ücretli meslek vardır: avukatlık ve hakimlik, pazarlama ve tanıtım, iletişim ve medya uzmanlığı.

Tipik kadın sektörleri nelerdir?

Meslekler gibi, erkek ve/veya kadın sektörlerini de açık bir şekilde tanımlamak pek kolay değildir. Kadınlar temizlik, (sağlık) bakım, otel ve yemek, perakende, temel eğitim ve yönetim ve sekretarya sektörleri genelindeki iş gücünde sayıca üstünlerdir.

Erkek ve kadın sektörlerinde ücret farklılıkları var mı?

Erkek egemen sektörlerde erkek çalışan sayısı kadın çalışan sayısında fazla olduğu için, erkek egemen sektörlerdeki ortalama ücret düzeyi kadın egemen endüstrilerde ve zanaatlerdeki ücret düzeylerinden yüksektir.

Çok uluslu firmalar daha yüksek ücretler mi ödüyor?

Çok uluslu firmalar çoğunlukla sermayeleri hisselere bölünmüş ve büyük firmalardır. Büyük firmalar oldukları için, ödedikleri ücretler de yüksektir. Madalyonun öteki yüzüne bakıldığında bu firmalar çoğunlukla çalışanlarından uzun saatler boyu çalışmalarını isterler; bu uzun çalışma saatleri karşılığı ödenmeyen ek sürelerdir. Çalışanlarına sağladıkları gelirin bir parçası çoğunlukla şirket hissesi olarak ödenen yıllık kar paylarından ve/veya primlerden oluşur.

Özel sektör ve kamu sektörü arasında ücret farklılıkları var mıdır?

Genel anlamda kamu sektöründeki ücret farklılıkları özel sektördeki ücret farklılıklarından daha azdır. Çoğunlukla kamu sektöründe en niteliksiz işler için daha yüksek ücret ödenir ve en iyi işlere özel sektöre kıyasla daha az ücret ödenir.

Kadın sektörleri çalışan eşler için avantajlı mıdır?

Genel olarak kadın baskın sektörler daha çok (büyük) yarı zamanlı ya da daha küçük iş olanakları sunar. Ayrıca bu sektörler çoğunlukla (daha) esnek çalışma saatleri sağlar.

Neden sabit bir sözleşme tercih edilir?

Sabit sözleşmeli bir işin ücreti geçici ya da esnek sözleşmeli bir işe kıyasla daha yüksektir. Tabi ki seçim her zaman belli değildir, fakat sabit sözleşme ile bir kişinin kadrosu daha güvendedir.

Doğru bir sözleşme en az neleri içerir?

Bir sözleşme her zaman tarafların isimlerini, adreslerini, sonuç tarihlerini, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihini (ör. dönem), ücreti ya da maaşı, çalışma saatlerini, işin türünü, deneme ve bildirim dönemlerini içerir. Sözleşmelerin yasal olması için imzalanması gerekmektedir.

İkincil çalışma koşullarına nasıl değer biçilir?

(Brüt) maaş ve çalışma saatlerinden sonra bir iş sözleşmesi genellikle ikincil çalışma koşullarını sıralar. Çoğunlukla bu koşullar para ile ölçülse bile para cinsinden yazılmazlar. Örnek olarak İşle ilgili masrafların karşılanmasını alırsak, araç (kiralık) ya da ücretsiz telefon, hizmet içi eğitim, ek izin ve asgari ücretten fazlası, esnek çalışma saatleri, evden çalışma olanağı gibi.

Bir kişi özgeçmişinde nelerden bahsetmelidir?

  • Adınız ve adresiniz
  • Özgeçmişinizin son güncelleme tarihi
  • Öğreniminiz ve eğitimleriniz, yalnızca işle ilgili olanlar değil
  • Bağlılığınız göstergesi olabilecek sosyal etkinlikler, gönüllü aktiviteleri ve stajları da içeren.
  • Dil becerileri, aktif ve pasif olanlar (okuyabildikleriniz ve anlayabildikleriniz)
  • Bilgisayar becerileri ve teknik beceriler
  • Sosyal medya bilgisi ve kullanımı.

Özgeçmişler hakkında daha fazlası için Monster.com 'i ziyaret edin

Bir başvuru mektubu nasıl daha iyi hale getirilir?

Başvuru mektubu özgeçmişinize eşlik eder. Açık ve kısa olmalıdır. Başvuru aracını tanımlar, ör.reklam,başkasından duymak vb. Başvuru mektubu kişisel motivasyonu açık bir şekilde anlatır, önerilen işin, görevin ya da ilanın önemli gereksinimlerini anladığınızı açıklığa kavuşturur. Mektubun alıcısı kendinizi onların yerine koymuş olduğunuzu ve onların ihtiyaçlarını ve/veya taleplerini anladığınızı açık bir şekilde görmelidir. Mektup e-posta (son zamanlarda çok alışıldık bir durum) ile gönderilmiş olsa bile olması gereken standarda/biçime uygun olmalı, tarihli ve imzalı olmalıdır.

Başvuru mektupları hakkında daha fazlası için Monster.com 'i ziyaret edin

Görüntü önemli midir?

İyi giyimli, temiz ve temsili bir dış görüntü kesinlikle işe yarar ve özellikle iş görüşmeleri için çok akıllıca bir şeydir.

Çekingen olmayın. Prezantabl görünüp görünmediğinizi öncesinde ailenize ve arkadaşlarınıza danışın.

Neden ücret pazarlığı yapılır?

Herkes pazarlık edip etmemek konusunda özgürdür. Bir kişinin ücret pazarlığı yapması akıllıcadır. Hazırlıklı olun. Arkadaşlarınızla, ailenizle, iş arkadaşlarınız ile konuşun, online destek araştırması yapın. Bu web sitesinden maaşları kontrol edin. Varsa bir TGS bulmaya çalışın ve okuyun. Bir istek listesi yapın: sizin için en önemli şey nedir, ne ikinci sırada geliyor. Pazarlık bir almak ve vermek eylemidir ( Cumartesi günleri çalışmak istemeyebilirsiniz, fakat daha fazla ücret alacaksınız çalışabilirsiniz). Gerçek bir pazarlığa girmeden önce prova yapın.

Sonuçların önemli olduğunun farkında olun. Dostane ama yazılı hiç bir sonucu olmayan ucu açık bir toplantı gerçekten bir işe yaramaz.

Kadınların pazarlık etmemesi düşüncesi tamamen modası geçmiş bir düşüncedir. Pek çok ülkede, pek çok büyük firmada kadınlar en üst düzey mevkilerde çalışmaktadır. Onların da tecrübe ile pazarlık etmeyi öğrendikleri konusunda bahse girebilirsiniz.

İş performans değerlendirmesi ve ücret farklılıkları

Daha büyük, daha karmaşık firmalarda yıllık iş performans değerlendirme dönemleri işin bir parçasıdır. Bu görüşmeler ücretiniz ve gelecek kariyer perspektifiniz bu görüşmelere bağlı olduğu için ciddiye alınmalıdır. Öncesinde Toplu Sözleşmeye ve/veya iç düzenlemelere ve kurallara göz atın. Bunlar kişinin kendi pozisyonunu ve fırsatlarını geliştirmek için ideal anlardır. Bu demektir ki: hazırlıklı olun, bir istek listesi hazırlayın, daha yüksek ücret, daha çok izin, daha çok eğitim?

Dikkat edin bu görüşmelerde ileriye yönelik atılan her küçük adım kariyer merdiveninde yukarıya doğru bir harekettir ve gelecek yıllar boyunca birikim oluşturmaya devam eder.

Küçük bir iş için neden ücret pazarlığı yapılır?

Küçük bir iş küçük olduğu için önemsiz olmak zorunda değildir. Pazarlığa hazırlanırken işin büyüme olanağının olup olmadığına bakın. Bu işi bir atlama taşı olarak kullanın, eğitim olanakları sunup sunmadığına, emeklilik planına katkısı olup olmadığına, isteğe bağlı ücretli fazla çalışması olup olmadığına, işle ilgili giderlerin karşılanıp karşılanmadığına, çocuk bakım planı girişi olup olmadığına ve bunun gibi konulara bakın.

loading...
Reklâm
Reklâm
Reklâm
Loading...
<!-- /15944428/Maascetveli.org/Maascetveli.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>