Publicité

Andraikitra Ara-pianakaviana

This page was last updated on: 2021-02-04

Fialan-tsasatry ny ray tera-bao

There is no provision in the law or collective agreement on paid or unpaid paternity leave. However, Labor Code provides for 10 days of leave for family events in a year.

Source: § 87 of the Labour Code 2003

Fialan-tsasatra amin'ny maha-ray aman-dreny

There is no provision in the law on paid or unpaid parental leave.

Safidy asa malefaka ho an'ny mpiasa manana ankizy tsy ampy taona na zava-miseho ara-pianakaviana hafa

No provisions could be located in the law supporting work-life balance for parents or workers with family responsibilities.

Fitsipika mikasika ny mpiasa manana andraikitra ara-pianakaviana

  • Lalàna laharana faha-2003-044 tamin'ny 28 jolay 2004 anaovana ny Fehezandalàna momba ny asa / Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail / Labour Code 2004
loading...
Publicité
Publicité
Publicité
Loading...
<!-- /15944428/Votresalaire.org/Votresalaire.org_ROS_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>