Moiatazaplata.org

Коронавирусни изследвания и глобален WageIndicator

Фондация WageIndicator и свързаните с нея изследователи биха искали да попълните нашето проучване за живота и работата по време на пандемията на Коронавирус. Ежедневните резултати от това проучване могат да бъдат намерени в нашите карти и графики.

Равнопоставено заплащане

Закон за справедливото третиране

loading...
Loading...