жени: Как да се кандидатства за работа?

This page was last updated on: 2021-09-01

Какви са типичните женски професии?

Не съществува точно разграничение между това коя професия е мъжка и коя – женска. На практика разликата се прави по това, в коя професия работят повече мъже или жени. От тази гледна точка типичните женски професии включват чистачка, домашна работничка, домашна прислужница, обгрижващ персонал, продавач-консултант, сервитьорка, касиерка, учителка, секретарка, рецепционистка, административен чиновник или логистичен оператор. Заплащането там е сравнително ниско и позициите не предлагат големи възможности за по-нататъшно развитие. За разлика от тях има малко професии и позиции, в които жените с висше образование се справят отлично и са добре платени – адвокат и съдия, експерт по връзки с обществеността и маркетинг, комуникации и медии.

Кои са типичните женски сектори?

Също като при професиите, не е лесно точно да се определят мъжките или женските сектори. Но жените като брой преобладават в чистенето, обгрижването, здравеопазването, хотели и кетъринг, търговия на дребно, начално образование и поддържащите секретарски и административни функции във всички сектори и промишлени отрасли.

Има ли разлики в заплащането между мъжките и женските сектори?

Тъй като в секторите, доминирани от мъже, те са повече от броя на жените, работещи в тях, средните нива на заплащането в мъжките сектори са по-високи от нивата в промишлените отрасли и браншове, в които преобладават жените.

Плащат ли мултинационалните компании по-добре?

Мултинационалните компании почти винаги са акционерни дружества и са големи. Защото са големи, те плащат по-добре. Другата страна на монетата е, че те често изискват служителите им да работят с удължено работно време. Това са допълнителни часове работа, които не се компенсират. Част от доходите, които предлагат, могат да включват дялове от годишната печалба и/или бонуси, евентуално плащани чрез акции на компанията.

Има ли разлики в заплащането между публичния и частния сектор?

В общи линии, разликите в заплащането в публичния сектор са по-малки, отколкото в частния. Най-ниско квалифицираните работни места в публичния сектор обикновено са заплатени до известна степен по-добре, а най-високите – до известна степен по-ниско в сравнение с частния сектор.

Женските сектори благоприятни ли са за работещи родители?

Секторите с преобладаващ брой жени по правило предлагат повече (големи) работни места на непълен работен ден или по-малки работни места. В допълнение те често предлагат (по-) гъвкаво работно време.

Защо безсрочният договор е за предпочитане?

Безсрочният трудов договор обикновено се заплаща по-добре, отколкото временният или гъвкавият. Разбира се, не винаги се предоставя избор, но периодът на наемане е по-сигурен при безсрочния договор.

Какво е минималното, което се изисква за един коректен договор?

В един договор винаги се упоменават имената и адресите на страните по него, датата на сключване, на влизане в сила и на изтичане (т.е. неговият период), надницата или заплатата, работното време, типа работа, изпитателният срок и сроковете за предизвестия. Договорите трябва да са подписани, за да бъдат законни.

Как да оценяваме вторичните работни условия?

Наред с (брутната) заплата и работното време, в трудовия договор обикновено се описват и вторичните работни условия. Често те не се оценяват в парично изражение, но струват пари. Вземете например възстановяването на свързаните с работата разноски, автомобил (на лизинг) или безплатен телефон, достъп до обучение на работното място, допълнителен отпуск над минимално разрешения, гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи и т.н.

Какво да се споменава в автобиографията?

  • Трите имена и адресът Ви;
  • Последното обновяване на автобиографията Ви;
  • Образованието Ви и преминатите обучения, не само свързани с работата;
  • Социални дейности като знак за ангажираността Ви, включително доброволческа работа и стажове;
  • Езикови умения, активни и пасивни (четене и разбиране);
  • Компютърни умения и познания;
  • Познания и използване на социални медии.

За повече информация за автобиографиите посетете Monster.com

Какво трябва да съдържа едно добро писмо за кандидатстване за работа?

Писмото за кандидатстване за работа придружава Вашата автобиография. То трябва да бъде стегнато и кратко. В него се посочва пряката причина за кандидатстването, напр. реклама, чули сте от някъде и т.н. То дава насочена лична мотивация, като става ясно, че разбирате по същество какво изисква функцията, работата или длъжността, която се предлага. Получателят трябва ясно да види, че сте се поставили на неговото/нейното място и че разбирате неговите/нейните нужди и/или изисквания. Писмото трябва да отговаря на стандартния формат, да има дата и подпис, дори когато е изпратено по имейл (което е нещо обичайно в наши дни).

За повече информация за писмото за кандидатстване за работа посетете Monster.com

Има ли значение външният вид?

Спретнатият, чист и представителен вид със сигурност има значение и е умно човек да изглежда така, особено за интервю за работа.

Не се стеснявайте. Посъветвайте се с приятелите и семейството си преди това, за да видите дали сте представителни за случая.

Защо да преговаряте за заплатата си?

Всеки е свободен да преговаря. Преговарянето за заплатата Ви е умно от Ваша страна. Бъдете подготвени. Говорете с приятелите, семейството и колегите, направете онлайн проучване. Проверете заплатите в този сайт. Опитайте се да намерите и прочетете колективния трудов договор, ако има такъв. Направете си списък с желания – какво е от решаващо значение за Вас и какво е на второ място. Преговарянето е въпрос на постигане на желаното и правене на компромис (може да не искате да работите в събота, но да го направите, ако се заплаща добре). Упражнявайте се, преди да отидете на същинските преговори.

Знайте, че важен е резултатът. Една приятна среща в приятелски дух, но с отворен край и нищо конкретно на хартия, не е постигната цел.

Представата, че жените не трябва да преговарят, е абсолютно остаряла. В много държави и много големи компании жените вече изпълняват висши ръководни функции. Можете да сте сигурни, че те са се научили как да преговарят по пътя си към върха.

Оценяване на работното представяне и разлики в заплащането

В по-големите компании с по-сложна структура годишните срещи за оценяване на работното представяне са нещо нормално. Тези разговори трябва да бъдат вземани сериозно, тъй като доходът и перспективите за бъдещата Ви кариера зависят от тях. Проверете колективния трудов договор и/или вътрешния правилник преди това. Това са идеалните моменти за подобряване на позицията и шансовете. Това означава: бъдете подготвени, направете си списък с желанията – по-голяма заплата, по-голям отпуск, повече обучение?

Знайте, че всяка малка крачка напред по време на тези разговори е изкачване на едно стъпало нагоре в кариерата и допринася за цялостния напредък през следващите години.

Защо да се преговаря за заплащането при малки работни места?

Малкото работно място не е задължително маловажно, само защото е малко. Когато се подготвяте за преговорите, проверете дали има някакви шансове то да се разрасне. Използвайте го като трамплин, вижте дали предлага възможности за обучение, участие в пенсионен план, инцидентен извънреден труд, който се заплаща допълнително, възстановяване на свързани с работата разходи, включване в програма за отглеждане на деца и други подобни неща.

loading...
Loading...