Минимални надници – България

default_min_wage_description
  • Валиден в Февруари 2023
  • Минималните ставки на заплатите в таблицата са в Лев България (лв).
  • Сумите са преди данъци.

Минимална заплата на месец Минимална заплата на час
Национална минимална работна заплата
Минималните заплати презБългария в сила от 1 януари 2023 г.. Минималните заплати презБългария в сила до 31 декември 2023 г.. Последно актуализирана информация за тази страница 26.01.23 г.
780,00 лв. 4,72 лв.

Работни часове

  • Нормалното работно време е 8 часа на ден и 5 дни в седмицата.

Дефиниции

В България има минимална заплата, определена от правителството и никой работник в България не може да получава по-малко от този задължителен минимален размер на заплатата.
Работодателите в България, които не плащат Минималната заплата, могат да подлежат на наказание от правителството на България.

Повече информация можете да намерите на адрес

Минимална заплата - България - Архивни

Архив от 2019 г. нататък

Архив преди 2019 година

loading...
Loading...