заплащането между половете FAQs

This page was last updated on: 2021-09-01

1. Какво е разликата в заплащането между половете?

Какво е разлика в заплащането?

Разлика в заплащането означава, че един служител печели повече от друг. Разликите в заплащането са реалност. Те не са забранени нито между мъжете и жените, нито между хората с различни вероизповедания и цвят на кожата. Тези разлики могат дори да бъдат огромни. Разликите в заплащането често се дължат на това, че хора с повече трудов опит или такива, които извършват висококвалифицирана работа, печелят повече от тези, които имат оскъдно образование или току-що навлизат на пазара на труда. Поради това разликите в заплащането са широкоразпространени. Но справедливи ли са?

Какво представлява неравенството в заплащането?

Когато двама души в една компания извършват сходна работа при еднакво ниво на квалифицираност, но не им се плаща еднакво, това е неравенство в заплащането. Подобни ситуации са незаконни. Те се считат за дискриминационни. И все пак неравенството в заплащането някак си се промъква. Например, представете си работна ситуация, в която мениджърът слага "хитроумно изразяващото се момче" на 2-рото ниво още от началото, а "стеснителното момиче" на най-ниското ниво 0, въпреки че тя е също толкова квалифицирана. Това първо поставяне в скалата на заплащането може да преследва човек с години. Трудно е да се каже до каква степен съществува неравенството в заплащането. Няколко изследвания дават данни за остатъчно несъразмерно заплащане между половете, което не може да се обясни. Възможно е тези необяснени разлики да сочат дискриминация при заплатите. И за да стане по-сложно – такива разлики в заплатите, които могат да бъдат отдадени на разбираеми причини, могат въпреки това да са подплатени с дискриминация. Трудно е да се бръкне с пръст в раната. Неравенството в заплащането за извършването на сходна работа може да се срещне в рамките на екипи, отдели, фирми и стопански отрасли. Сходната работа се сравнява по отношение на квалификациите, необходими за правилното ѝ изпълнение. Така принципно мъжете и жените, изпълняващи сходна работа или задачи, би трябвало да бъдат възнаграждавани равностойно и да получават еднакво заплащане на час. Това означава, че видът договор, на който са наети (срочен или безсрочен), или продължителността на работната им седмица (пълно или непълно работно време) не може да бъде претекст за неравностойно заплащане.

Какво е дискриминация в заплащането?

Дискриминацията в заплащането се получава, когато хора с еднакво образование и трудов опит изпълняват сходна работа, но са заплащани различно. Законът в огромната част от държавите забранява дискриминацията в заплащането на базата на:

 • пол и сексуална ориентация;
 • националност;
 • възраст;
 • семейно положение;
 • произход;
 • страна на произход;
 • раса;
 • религия.

Когато мъжете печелят повече, честно ли е това?

Жените в много държави имат средно много по-ниски надници на час от колегите си мъже. Тези разлики в заплащането варират от 10% до 40%, като се сравни и усредни цялото работещо население, разделено по пол. Формално за тези разлики се дава обяснение. Но справедливи ли са те? Всъщност не. На практика на жените не им достига време, за да печелят (много) повече. Те често имат повече задачи за вършене, отколкото само да работят за пари, ако прибавим и домашните отговорности. А понякога са подлагани на сексуален тормоз от мъже, като това има последствия за кариерата им, включително напускане на работа поради стреса от това. Има много причини за различните кариерни избори, които жените правят. Но и мъжете, и жените считат тези избори за нормални. Да, (дългосрочните) последствия от техния избор намаляват нивата на доходите на жените.

Когато жените печелят повече, честно ли е това?

В няколко професии в някои държави се случва жените да печелят повече от колегите си мъже. По правило тези жени имат същото или по-добро образование, работят на пълен работен ден и са успели да договорят заплатите си. Тези модерни жени с високо съзнаване за собствената си личност са (главно) относително млади. Те (въпреки това) са изключение. Няма нито една-единствена държава, където жените от всички възрастови групи систематично да се представят по-добре и да са повече от мъжете по отношение на заработените доходи.

2. Как се появяват разликите в заплащането по пол?

Какво поражда разликите в заплащането?

Някои разлики в заплащането се появяват, когато на хората се заплаща по дискриминационен начин. Тази дискриминация може да се дължи на раса, пол, религия или просто на "чувство". Разликите в заплащането могат обаче да се породят и като последствие от твърде небрежното оформяне на длъжностни характеристики и определяне на ранга на длъжностите. За измерването на разликите в заплащането е важно да се знае кои длъжностни характеристики са били използвани за определянето на ранга на отделните длъжности, които изпълняват мъжете и жените.

Какви са фундаменталните причини за големите разлики в заплащането?

Разликите в заплащането могат да се увеличават поради поредицата от избори, пред които отделните хора се изправят и трябва да вземат в професионалния си живот. Тези избори се отнасят до:

 • образование;
 • работа, професия или занаят;
 • сектор;
 • голяма или малка компания;
 • работа на пълно или непълно работно време;
 • допълнително обучение на работното място.

Мъжете и жените по принцип правят различни избори – обикновено повече свързани с пола, отколкото като въпрос на свободна воля. Помислете си за избора на определено образование, което по-лесно се съчетава със семейния живот. Или работа, която може да се върши по-лесно, докато се справяте с натоварения семеен живот, например такава с гъвкаво работно време или на непълен работен ден. Или работа близо до вкъщи, обикновено в (по-) малка компания, тъй като има повече малки и средни предприятия и по-малко големи, а големите по правило плащат по-добре. Тъй като мъжете и жените избират кариерния си път съобразно специфичните за пола линии на поведение, такива решаващи моменти на избор заслужават специално внимание, като се имат предвид дългосрочните им последствия. Основната част от разликата в заплащането между половете се дължи на комбинацията от образованието, избора на работа и сектора. И имайте предвид следното: работата на непълен работен ден може да не поражда голяма разлика в заплащането на изработен час, но резултатът е винаги по-малко пари вкъщи в края на месеца.

Разликата в заплащането между половете винаги се увеличава с възрастта

С нарастване на възрастта се увеличава и разликата в заплащането между половете. Това изглежда се дължи на нещо повече от само (избора на) образование. Общо взето днес жените са също толкова образовани, колкото и мъжете, което е доста различно от ситуацията преди едно или повече десетилетия. Изглежда разликите в заплащането се дължат и на взаимосвързаните факти, че жените по-често и за по-дълги периоди работят с по-малко работно време от мъжете и че имат прекъсвания в кариерите си. Мъжете, за разлика от тях, са склонни да работят с удължено работно време и се опитват да избягват прекъсвания на кариерите си. Този непрекъснат по-дълъг трудов опит допринася за по-високи доходи. Големите разлики се появяват, когато мъжете избират да имат удължено работно време и биват повишавани, докато жените намаляват работното си време и се въздържат да градят кариерите си. Тези разлики се увеличават още повече, когато жените решат да напуснат работа, след като съпрузите им се пенсионират. Ако съпругът получава достатъчно голяма пенсия, това не би трябвало да бъде проблем. Но ако съпрузите се разведат или съпругът почине (преждевременно), тези финансово зависими жени могат да започнат да живеят в лишения или дори в бедност.

Разликите в заплащането могат да се получат още на първата месторабота

Още на първата им месторабота на мъжете и жените може да бъде заплащано различно. Системните причини са образованието, изборът на работа, професията или браншът и секторът. Но и определянето на ранга и уменията за преговаряне играят своята роля. Докато мъжете по-често преговарят за длъжността и заплатата си, жените правят това по-рядко и по-колебливо. След като заплатата бъде определена, това стартово ниво може да дава отражение години наред. Всеки нов работодател може да разпита какви са били предишните заплати. Човек не е длъжен да отговаря, но обикновено споделя тази информация доброволно, като така запазва евентуално вече съществуващата разлика на следващото ниво.

Разлики в заплащането, преценяване на длъжностите и оценяване на длъжностите

Оценяването на длъжностите е систематичен начин за сравняване на длъжностите в една компания и/или стопански отрасъл. Така на длъжностите се определят задължения, компетенции и отговорности. На свой ред стойността на тези аспекти се преценява и те получават точки. По този начин се съставя цяла йерархия от длъжности, като всяка има определен брой точки. Тези точки или оценки на длъжностите след това се използват за определяне на заплатите. Съвременните системи за длъжностите са полово неутрални, което означава, че квалификациите на мъжете не се разглеждат систематично като по-стойностни от тези на жените, и обратното. Неизмеримото "чувство" не може вече да се използва за повишаване или понижаване в службата.

Разлики в заплащането, определяне на ранга на длъжностите и възнаграждения

С наличието на системите за преценяване и оценяване на длъжностите, определянето на ранга на служителите не би трябвало да бъде трудно. Но често се случва, че, докато рангът на жените се определя (справедливо) съобразно действителните им умения, мъжете се поставят в скалата малко по-високо. Мъжете също така често получават повече допълнителни привилегии, като автомобил на лизинг, безплатен телефон, бонуси и т.н. Подобни разлики се обясняват от факта, че жените работят по-малко време или просто не питат за допълнителни привилегии. Също така може автоматично да бъде прието, че една жена просто няма нужда от тези възнаграждения, докато мъжът има, тъй като е основният, който допринася за доходите в семейството (дори в случаи, когато това е неприложимо). Такива предположения, които не се поставят под съмнение, и тихото примирение стават причина за евентуално нарастване на разликите в заплащането между половете. Тъй като всяко определяне на ранга предоставя и възможност за договаряне, изглежда логично тези, които сменят длъжностите си по-често, да бъдат поставяни по-високо при определяне на повишенията.

Разлики в заплащането, голяма или малка компания

Разбираемо е защо големите компании плащат повече – като правило. Това определено се отнася до мултинационалните компании. Но това правило не се отнася автоматично до големите организации като държавни агенции, училища, търговски вериги на дребно или болници. Те могат да са големи, но равнищата на заплащане в тях не могат да се сравняват със сектора на търговията. От друга страна те обикновено предлагат по-гъвкави правила за комбиниране на работния и семейния живот. Този факт обяснява защо относително повече жени са наети в последните сектори (например търговски вериги на дребно, училища или болници), отколкото мъже.

В по-малките компании заплатите обикновено са по-ниски. Това по-ниско ниво до известна степен се компенсира от относителната близост до работното място, като по този начин се избягват дълги часове придвижване, което е удобно за семейния живот. Взети заедно, всички тези аспекти могат да допринасят за статистическия факт, че жените средно работят за по-ниско заплащане от мъжете. Изграждането на кариера е по-лесно в големите компании, а и се плаща по-добре, но се заплаща с цена, която се отразява на семейния живот.

Разлики в заплащането и прекъсване на кариерата

Прекъсването на кариерата, дори само за няколко години, е придружено от жертване на заплатата и по-малко шансове в бъдеще. Няколко седмици прекъсване не е проблем, но няколко месеца започва да става сложно. Спирането за няколко години се наказва. Освен това завръщането на работа на същото ниво е по-малко вероятно с минаване на годините. Казано накратко – на служителите със солидно професионално образование се препоръчва да продължават да работят и да осребряват уменията и нарастващия си опит.

Прекъсването на кариерата може да има и негативни последствия върху бъдещата пенсия.

Разлики в заплащането и обучение на работното място

Възползването от възможността да се преминат допълнителни професионални курсове на работното място може да бъде полезно и да увеличи заплащането на час. Някои компании изискват обучение на работното място и плащат за него. Някои други компании го позволяват и насърчават, но не плащат за него. Практиките са различни в отделните страни, отрасли, колективни договори и компании. Най-общо казано, правилото е – допълнителното обучение е доходоносно. И отново, жените в разцвета на живота си са склонни да намаляват работното си време, докато мъжете на върха на възможностите си по-често избират да работят повече и да изграждат кариера, когато се открие възможност.

Разлики в заплащането и работа на непълен работен ден

Когато ниското заплащане преобладава, изглежда без значение дали мъжете и жените работят на пълен или непълен работен ден. Но все пак, когато и където пълният работен ден е по-обичаен или удълженото работно време стане норма, заплащането на час се увеличава. С други думи: непълното работно време е вредно не само за месечния доход, но и за заплащането на час.

Въпреки това работенето на непълен работен ден е по-добре, отколкото въобще да не се работи и да се изкарват пари. Във всички възможни случаи (от гледна точка на дохода), да се работи има повече смисъл, отколкото да не се работи платена работа. Все пак пълният работен ден е по-разумният вариант, тъй като открива допълнителни възможности, като например кола на лизинг или обучение на работното място. От друга страна, непълният работен ден може да спомогне за по-спокоен живот.

В заключение: където и когато почасовото заплащане е относително високо при дадено образователно ниво, изборът на (голяма) работа на непълен работен ден е разбираем.

Ръководни длъжности и разлики в заплащането

Не всички ръководни длъжности са заплатени (много) по-добре. По-лошо – в малки компании или обикновени фирми с малко нива на мениджмънт, да си шеф означава да си поставен над другите, но не е задължително заплатата ти да е по-голяма. Супермаркетите или училищата например са организации със сравнително плоска структура. Това се отнася и до организации, където работят много жени. При тях управленският състав не печели извънмерни суми. Обратно на това, една компания с огромна и сложна структура обикновено може да предложи (много) повече кариерни възможности. Изкачването в йерархията означава, че човек може да договори и покачването на заплатата си, като на всяка стъпка увеличава заплащането си за час.

3. Какво може да се направи по въпроса за разликите в заплащането?

Разлики в заплащането и прозрачност

Публикуването на надниците и заплатите от компаниите или вътре в рамките на промишления отрасъл прави по-лесно изваждането на незаслужените разлики в заплащането наяве. Проверката на заплатата в Moiatazaplata.org определено помага, както и колективните договори и официалните постановления за равностойното заплащане.

Когато възникне съмнение относно справедливостта на разликите в заплащането, консултирането с колеги или с професионалния съюз е първото разумно нещо, което може да се направи. Отиването на съд е последната и най-крайна мярка. На първо място проучете въпроса и се консултирайте. За начало използвайте този сайт Moiatazaplata.org!

Разлики в заплащането и (социални) действия

Когато разликите в заплащането между половете са (твърде) големи, онеправданите лица, членовете на техните семейства, професионалните съюзи, сдруженията на работодателите, компаниите, политическите партии, парламентът и правителството могат да направят нещо за това.

Когато като жена печелите по-малко от колегата си мъж при извършване на същата или много сходна работа и притежавате същите умения, имате право да заведете дело. Това не е лесен път, но можете да потърсите помощ от професионалните съюзи и да се консултирате с Moiatazaplata.org!

Какво може да направи една жена срещу разликите в заплащането?

Когато като работеща жена решите, че (по-) високата надница на час в момента и за в бъдеще е важна, имайте предвид следните неща:

 1. Изберете продължаването на образованието си, като знаете какво се търси и с оглед на бъдещото започване на работа.

 2. Завършете образованието си, веднъж щом сте го започнали (получете диплома!)

 3. Изберете сектор или бранш, в който заплащането е добро (напр. изящните изкуства са по-зле платени от здравеопазването).

 4. Изберете многопосочна професия, усвоявайте умения, които могат да бъдат прилагани широко.

 5. Изберете (евентуално) партньор, който подкрепя желанието Ви да работите.

 6. Изберете, ако създавате семейство, партньор, който подкрепя желанието Ви да работите и споделя домакинската работа.

 7. Установете се на непълен работен ден и никога не спирайте да работите, ако можете.

 8. Изберете голяма компания, която предоставя условия за грижи за децата през деня.

 9. Когато имате деца, изберете да работите в малка компания близо до Вас, за да съкратите времето за пътуване и да имате по-лек баланс между работата и личния живот.

 10. Преговаряйте за заплатата си при всяка нова възможност или стъпка в кариерата.

 11. Редовно обсъждайте кариерата си с партньора си, други членове на семейството, колегите си – кариерата изисква да се полагат грижи за нея (също както за Вашия партньор, деца, дом и т.н.).

 12. Продължавайте да се учите и използвайте предложенията за обучение на работното място или свързани с работата курсове за повишаване на квалификацията, тъй като пазарът на труда се променя все по-динамично.

 13. Следете пенсионния си фонд / права.

Разликите в заплащането са реалност и са неминуеми, като остаряването. Но големите разлики в заплащането могат да станат проблематични, не само за Вас лично, но и за обществото като цяло. Правителството, бизнесът, жените и мъжете трябва да са информирани. Едно добро начало би било да се опитате и да извлечете максимума от работата си, също така и финансово. И разбира се, дори преди това стои изборът към какво образование да се стремите, особено с оглед на това какви специалисти се търсят. Някои типове работа са по-добре заплатени и водят до сектори или промишлени отрасли, в които заплащането е по-добро. Трябва също да внимавате и да забелязвате разлики в заплащането, които са необосновани и могат да сочат към дискриминационно неравенство в заплащането, което е забранено от закона.

Как може една жена да печели повече?

Най-добрият отговор е да работи на пълен работен ден, тъй като това увеличава възможностите за допълнително обучение (на работното място), издигане и ръководни длъжности – както за жените, така и за мъжете. Добрите доходи започват със сравняване на работните места и секторите, когато се избира началната точка на кариерното развитие. Някои работни места са по-добре платени, също защото изискват и висше образование. В някои сектори и промишлени отрасли заплащането е по-добро.

Какво могат да направят членовете на семейството и колегите, за да се преборят с разликите в заплащането?

Когато един мъж и една жена, които са семейство, се съгласят, че всеки от тях трябва да има работен живот и да се стреми към лична финансова независимост, трябва да се създадат условия, които позволяват на всеки да има равен дял в семейните задължения и отглеждането на децата. И тъй като повечето работещи мъже и жени имат семейства, техните колеги вероятно се сблъскват със същите проблеми.

Следвайки това, трябва да стане по-лесно да се преценява всяка стъпка в кариерата и да се види дали тя ще има позитивни или негативни последици върху дохода.

Това може би е трудно, тъй като всеки трябва да се конкурира в собствената си работна среда, но е необходимо.

Какво може да направи работодателят срещу необоснованите разлики в заплащането?

Работодателите могат най-малкото да осигурят прозрачност на заплащането и да предоставят възможности за повишение в еднаква степен за мъжете и за жените. Работодателят може също така да улесни съчетаването на работния и семейния живот, особено когато децата са малки, като например предложи гъвкави схеми. Работодателите могат да попречат на уволняването на бременни жени и да създават безопасни и здравословни условия за тях. Работодателят може също така отблизо да наблюдава определянето на ранга на мъжете и жените, като се опитва да избягва неоправдани разлики в заплащането, които се получават чрез автоматично фаворизиране по полов признак.

Работодателят може да подпише колективни договори, отворени към гъвкаво работно време и кариерни възможности, както текущи, така и бъдещи.

Какво могат да направят професионалните съюзи и сдруженията на работодателите срещу необоснованите разлики в заплащането?

И двете организации могат да се съгласят, че разликите в заплащането между половете не трябва да превишават определени нива. И двете могат да се застъпят за законово определено минимално заплащане, което е лесно да се прилага.

И двете организации имат интерес от колективни договори, които позволяват на жените да израстват в работата си и да изграждат кариера, като това започва веднага и продължава в дългосрочен план.

Какво могат да направят политическите организации, парламентът и правителството срещу необоснованите разлики в заплащането?

Проблемът за разликите в заплащането на базата на пола може да бъде поставян като постоянен въпрос в социално-икономическия и политически дневен ред чрез продължаващ дебат. Политическите организации, парламентът и правителството чрез своите роли, отговорности и позиции могат да насочват вниманието и да подпомагат:

 • създаването на подходящи баланси между работата и личния живот;
 • осигуряването на адекватно образование и обучение за всички възрастови групи.

Жените, техните партньори, членовете на семейството, колегите, социалните партньори, политическите партии, парламентът и правителството са заинтересовани жените да са добре образовани, да използват знанията и уменията си, да имат собствени доходи и да плащат данъци, като същевременно постигат икономическа независимост и така избягват риска да стават все по-бедни с напредването на възрастта.

4. Как да се кандидатства за работа?

Какви са типичните женски професии?

Не съществува точно разграничение между това коя професия е мъжка и коя – женска. На практика разликата се прави по това, в коя професия работят повече мъже или жени. От тази гледна точка типичните женски професии включват чистачка, домашна работничка, домашна прислужница, обгрижващ персонал, продавач-консултант, сервитьорка, касиерка, учителка, секретарка, рецепционистка, административен чиновник или логистичен оператор. Заплащането там е сравнително ниско и позициите не предлагат големи възможности за по-нататъшно развитие. За разлика от тях има малко професии и позиции, в които жените с висше образование се справят отлично и са добре платени – адвокат и съдия, експерт по връзки с обществеността и маркетинг, комуникации и медии.

Кои са типичните женски сектори?

Също като при професиите, не е лесно точно да се определят мъжките или женските сектори. Но жените като брой преобладават в чистенето, обгрижването, здравеопазването, хотели и кетъринг, търговия на дребно, начално образование и поддържащите секретарски и административни функции във всички сектори и промишлени отрасли.

Има ли разлики в заплащането между мъжките и женските сектори?

Тъй като в секторите, доминирани от мъже, те са повече от броя на жените, работещи в тях, средните нива на заплащането в мъжките сектори са по-високи от нивата в промишлените отрасли и браншове, в които преобладават жените.

Плащат ли мултинационалните компании по-добре?

Мултинационалните компании почти винаги са акционерни дружества и са големи. Защото са големи, те плащат по-добре. Другата страна на монетата е, че те често изискват служителите им да работят с удължено работно време. Това са допълнителни часове работа, които не се компенсират. Част от доходите, които предлагат, могат да включват дялове от годишната печалба и/или бонуси, евентуално плащани чрез акции на компанията.

Има ли разлики в заплащането между публичния и частния сектор?

В общи линии, разликите в заплащането в публичния сектор са по-малки, отколкото в частния. Най-ниско квалифицираните работни места в публичния сектор обикновено са заплатени до известна степен по-добре, а най-високите – до известна степен по-ниско в сравнение с частния сектор.

Женските сектори благоприятни ли са за работещи родители?

Секторите с преобладаващ брой жени по правило предлагат повече (големи) работни места на непълен работен ден или по-малки работни места. В допълнение те често предлагат (по-) гъвкаво работно време.

Защо безсрочният договор е за предпочитане?

Безсрочният трудов договор обикновено се заплаща по-добре, отколкото временният или гъвкавият. Разбира се, не винаги се предоставя избор, но периодът на наемане е по-сигурен при безсрочния договор.

Какво е минималното, което се изисква за един коректен договор?

В един договор винаги се упоменават имената и адресите на страните по него, датата на сключване, на влизане в сила и на изтичане (т.е. неговият период), надницата или заплатата, работното време, типа работа, изпитателният срок и сроковете за предизвестия. Договорите трябва да са подписани, за да бъдат законни.

Как да оценяваме вторичните работни условия?

Наред с (брутната) заплата и работното време, в трудовия договор обикновено се описват и вторичните работни условия. Често те не се оценяват в парично изражение, но струват пари. Вземете например възстановяването на свързаните с работата разноски, автомобил (на лизинг) или безплатен телефон, достъп до обучение на работното място, допълнителен отпуск над минимално разрешения, гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи и т.н.

Какво да се споменава в автобиографията?

 • Трите имена и адресът Ви;
 • Последното обновяване на автобиографията Ви;
 • Образованието Ви и преминатите обучения, не само свързани с работата;
 • Социални дейности като знак за ангажираността Ви, включително доброволческа работа и стажове;
 • Езикови умения, активни и пасивни (четене и разбиране);
 • Компютърни умения и познания;
 • Познания и използване на социални медии.

За повече информация за автобиографиите посетете Monster.com

Какво трябва да съдържа едно добро писмо за кандидатстване за работа?

Писмото за кандидатстване за работа придружава Вашата автобиография. То трябва да бъде стегнато и кратко. В него се посочва пряката причина за кандидатстването, напр. реклама, чули сте от някъде и т.н. То дава насочена лична мотивация, като става ясно, че разбирате по същество какво изисква функцията, работата или длъжността, която се предлага. Получателят трябва ясно да види, че сте се поставили на неговото/нейното място и че разбирате неговите/нейните нужди и/или изисквания. Писмото трябва да отговаря на стандартния формат, да има дата и подпис, дори когато е изпратено по имейл (което е нещо обичайно в наши дни).

За повече информация за писмото за кандидатстване за работа посетете Monster.com

Има ли значение външният вид?

Спретнатият, чист и представителен вид със сигурност има значение и е умно човек да изглежда така, особено за интервю за работа.

Не се стеснявайте. Посъветвайте се с приятелите и семейството си преди това, за да видите дали сте представителни за случая.

Защо да преговаряте за заплатата си?

Всеки е свободен да преговаря. Преговарянето за заплатата Ви е умно от Ваша страна. Бъдете подготвени. Говорете с приятелите, семейството и колегите, направете онлайн проучване. Проверете заплатите в този сайт. Опитайте се да намерите и прочетете колективния трудов договор, ако има такъв. Направете си списък с желания – какво е от решаващо значение за Вас и какво е на второ място. Преговарянето е въпрос на постигане на желаното и правене на компромис (може да не искате да работите в събота, но да го направите, ако се заплаща добре). Упражнявайте се, преди да отидете на същинските преговори.

Знайте, че важен е резултатът. Една приятна среща в приятелски дух, но с отворен край и нищо конкретно на хартия, не е постигната цел.

Представата, че жените не трябва да преговарят, е абсолютно остаряла. В много държави и много големи компании жените вече изпълняват висши ръководни функции. Можете да сте сигурни, че те са се научили как да преговарят по пътя си към върха.

Оценяване на работното представяне и разлики в заплащането

В по-големите компании с по-сложна структура годишните срещи за оценяване на работното представяне са нещо нормално. Тези разговори трябва да бъдат вземани сериозно, тъй като доходът и перспективите за бъдещата Ви кариера зависят от тях. Проверете колективния трудов договор и/или вътрешния правилник преди това. Това са идеалните моменти за подобряване на позицията и шансовете. Това означава: бъдете подготвени, направете си списък с желанията – по-голяма заплата, по-голям отпуск, повече обучение?

Знайте, че всяка малка крачка напред по време на тези разговори е изкачване на едно стъпало нагоре в кариерата и допринася за цялостния напредък през следващите години.

Защо да се преговаря за заплащането при малки работни места?

Малкото работно място не е задължително маловажно, само защото е малко. Когато се подготвяте за преговорите, проверете дали има някакви шансове то да се разрасне. Използвайте го като трамплин, вижте дали предлага възможности за обучение, участие в пенсионен план, инцидентен извънреден труд, който се заплаща допълнително, възстановяване на свързани с работата разходи, включване в програма за отглеждане на деца и други подобни неща.

loading...
Loading...