Obiteljske Obveze

This page was last updated on: 2021-09-13

Očinski dopust

U Zakonu o radu ne postoji zakonska odredba o očinskom dopustu.

Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeni dopust (u trajanju od najviše sedam dana godišnje, osim ako nije drukčije određeno) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.

Izvori: članak 86. Zakona o radu iz 2014. (Službeni glasnik br. 93/2014, posljednji put izmijenjen službenim glasnikom br. 127/2017)

Roditeljski dopust

Roditeljski dopust propisuje se i uređuje na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Roditelji imaju pravo na roditeljski dopust nakon navršenih šest mjeseci života djeteta. Roditelji mogu ostvarivati pravo na roditeljski dopust do navršene osme godine života djeteta. Roditeljski dopust osobno je pravo. Njegovo trajanje (za jednog roditelja) varira od četiri mjeseca (prvo i drugo rođeno dijete) do petnaest mjeseci (za blizance, ostale višestruke porode te treće i svako sljedeće dijete). Obiteljsko pravo varira od osam mjeseci do trideset mjeseci.

Roditeljski dopust može se iskoristiti u cijelosti ili u dijelovima. Roditeljski dopust može se iskoristiti na tri sljedeća načina: u cijelosti (odjednom); djelomično (do dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana); i nepuno radno vrijeme (trajanje se udvostručuje i naknada iznosi 50 % naknade koja se plaća za puno radno vrijeme dopusta). Iako je roditeljski dopust osobno pravo, jedan roditelj ipak može prenijeti svoje pravo na drugog roditelja ako se oba roditelja slažu i daju pisanu suglasnost.

Roditeljski se dopust financira iz sredstava općeg oporezivanja. Roditeljska potpora iznosi 100 % prosječne plaće za prvih šest mjeseci s gornjom granicom od 80 % proračunske osnovice ili osam mjeseci ako oba roditelja uzmu roditeljski dopust. Pod promjenom Zakona o majčinstvu i roditeljskim naknadama iz 2017. godine, maksimalni iznos naknade plaće za vrijeme roditeljskog prava povećan je sa 80% osnovice proračuna na 120% od proračunske osnovice mjesečno. Osnovica proračunskog obračuna se koristi za izračunavanje raznih naknada i pomoći. Iznos se svake godine utvrđuje aktom kojim se regulira izvršenje državnog budžeta. U 2018 iznos je određen kao 3326 HRK.

Roditeljska potpora iznosi 50 % proračunske osnovice nakon prvih šest (ili osam) mjeseci, ili ako roditelji ne ispunjavaju uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine.

Po iskorištenju roditeljskog dopusta jedan od zaposlenih roditelja ima pravo raditi pola radnog vremena dok dijete ne navrši 3 godine ako dijete prema zdravstvenoj procjeni zahtijeva veću brigu i pažnju. U takvom slučaju, roditeljska potpora iznosi 50 % proračunske osnovice.

Nakon iskorištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta jedan od roditelja ima pravo ne raditi dok dijete ne navrši 3 godine.

Radnik koji namjerava ostvariti svoje pravo na mirovanje ugovora o radu do treće godine života svojeg djeteta mora obavijestiti poslodavca o svojim namjerama što je moguće prije, a najkasnije u roku od mjesec dana unaprijed.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama unosi neke promjene u roditeljske potpore te od stupanja na snagu 01. srpnja 2017. godine povećava maksimalni iznos roditeljske potpore s 2.660,80 kn na 3.991,20 kn.

Izvor: članci 13. - 18., članci 22. i 24. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 59/2017)

Fleksibilna opcija rada za roditelje / ravnoteža rada i života

Nakon korištenja obveznim rodiljnim dopustom radnice imaju mogućnost raditi pola radnog vremena do navršenih 9 mjeseci života djeteta.

Po iskorištenju roditeljskog dopusta, jedan od zaposlenih/samozaposlenih roditelja ima pravo na skraćeno radno vrijeme do navršene 3. godine djetetova života, ako je djetetu potrebna pojačana briga zbog njegova zdravlja i razvoja. U prva dva slučaja naknada iznosi 50 % proračunske osnovice.

Zaposleni ili samozaposleni roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju, uključujući tešku tjelesnu invalidnost imaju pravo na dopust za njegu djeteta ili na rad pola radnog vremena do navršene 8. godine djetetova života. 

Ako roditelj uzme dopust tijekom tog razdoblja, isplaćuje mu se 65 % proračunske osnovice ako korisnik ima staž osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine (uvjet uplaćivanja doprinosa za osiguranje). Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, isplaćuje mu se 50 % proračunske osnovice. Ako se roditelj koristi opcijom skraćenog radnog vremena, potpora je jednaka razlici u plaći ako je ispunjen uvjet uplaćivanja doprinosa za osiguranje. Ako uvjeti uplaćivanja osiguranja nisu ispunjeni, isplaćuje mu se 50 % proračunske osnovice preračunate na satnu osnovicu.

izvori: članci 15., 16., 22., 23. i 24A Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 59/2017)

Zakoni

  • Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014) / Labour Code 2014 (Official Gazette No. 93/2014)
  • Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 54/13) / Act on Maternity & Parental Benefits (last amended by Official Gazette No. 54/13)
loading...
Loading...