Davanja za Nezaposlenost

This page was last updated on: 2021-09-13

Davanja za Nezaposlenost

Davanja za nezaposlenost zajamčena su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Radnik koji je izgubio posao ima pravo na davanja za nezaposlenost ako ispunjava sljedeće uvjete za stjecanje prava: u dobi od 15 do 65 godina; najmanje 9 mjeseci zaposlenja/osiguranja u posljednja 24 mjeseca; prestanak radnog odnosa bez krivnje radnika ili nesvojevoljna nezaposlenost; evidencija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje; sposobnost za rad; aktivno traži posao; i prihvaćanje odgovarajućeg zaposlenja.

Davanje za nezaposlenost izračunava se na temelju prosječne mjesečne plaće primljene tijekom posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu (osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade). Davanje za nezaposlenost isplaćuje se od prvog dana nezaposlenosti. Davanje za prvih 90 dana korištenja iznosi 70 %, a za preostalo vrijeme korištenja 35 % od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade. Davanje za nezaposlenost isplaćuje se za 90 do 450 kalendarskih dana, ovisno o razdoblju zaposlenja/osiguranja (9 mjeseci za više od 25 godina). Radnik s najmanje 32 godine mirovinskog staža (i kojemu ne nedostaje više od pet godina staža do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu) ima pravo na davanja za nezaposlenost do ponovnog zaposlenja ili ostvarivanja prava na mirovinu. 

2017. godine je donesen novi zakon o naknadama za nezaposlene te je time ukinut zakon iz 2013. godine.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je zakon aktivnostima nezaposlenih ljudi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kako bi se utvrdio status nezaposlenih ljudi.

Izvor: Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 16/2017); https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_03_28_586.html

loading...
Loading...