Plata

Fondacija WageIndicator i pridruženi istraživači Vas mole da popunite našu anketu o Životu i radu u vrijeme koronavirusa. Dnevni rezultati ove ankete mogu da se nađu na našim Mapama i Graficima

Loading...