Minimalna plata - Bosna i Hercegovina

  • Važi za marta 2023
  • Iznosi su u Konvertibilna marka

Entitet

Po satu Mjesečno
Federacija Bosne i Hercegovine
Minimalna plata koja je na snazi od 1. januar 2023. Poslednji put ažurirano 26. 1. 2023.
- 596,00 KM
Republika Srpska
Minimalna plata koja je na snazi od 1. januar 2023. Poslednji put ažurirano 24. 2. 2023.
- 700,00 KM

Definicije

Mjesečna plata se računa kao 4,33 puta sedmična plata, ako je definirana sedmična plata. Izračunava se kao 4,33 puta standardni sati sedmično ako definirana plata po satu.

Poreklo

ODLUKU O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2022. GODINU, Federacije BiH, broj 3/22

Više informacija je dostupno na

Arhiva Minimalnih plata - Bosna i Hercegovina

Loading...