Reklama

Ako najlepšie vyjadriť vašu motiváciu

Ako teda napísať dobrý motivačný list?

Vašou základnou úlohou je zaujať čitateľa, do ktorého rúk sa text dostane, aby dal prednosť vám pred ostatnými uchádzačmi. Spôsob, akým sa budete prezentovať v motivačnom liste a štýl, aký zvolíte, ovplyvní váš úspech či neúspech. Písomný prejav je totiž náplňou mnohých pracovných miest, a preto aj budúceho zamestnávateľa zaujíma, ako dokážete pracovať s textom z hľadiska obsahu, formy i gramatiky.

Dôležité body

 • dajte si záležať - kvalita rozhoduje
 • stručnosť, výstižnosť, prehľadnosť
 • pozor na gramatické chyby
 • menej ako jedna strana A4
 • prejavte záujem - zistite si komu píšete a o akú spoločnosť sa jedná
 • buďte originálny, prázdne frázy nezaberajú
 • vyzdvihnite klady
 • nezaoberajte sa nedostatkami
 • poskytuje vždy len pravdivé informácie

Stučnosť a výstižnosť sú nevyhnutné

Text motivačného listu by mal byť stručný, výstižný a prehľadný. Rozsahom by nemal presiahnuť jednu stranu formátu A4, najlepšie je koncipovať list na maximálne pol strany. Samozrejmosťou by mal byť text bez gramatických chýb. 

Uveďte o sebe všetky dôležité údaje

V liste by mali byť uvedené tieto údaje - meno, adresa, telefón, e-mail adresáta aj vaše, oslovenie na začiatku textu a dátum, miesto, meno a podpis na jeho konci.

Dôležitý je obsah

Motivačný list by mal obsahovať niekoľko informácií. Najprv to, o akú pozíciu sa uchádzate a prečo je predmetom vášho záujmu, ďalej vaše predpoklady k dobrému výkonu danej pozície.

V úvode zmieňte vaše znalosti o spoločnosti, pre ktorú chcete pracovať. Je dobré, aby váš budúci zamestnávateľ vedel, že vás zaujímajú informácie o jeho spoločnosti. Týmito vedomosťami si iste získate jeho pozornosť.

Podstatné je, aby ste sa sústredili na dôvody, ktoré vás viedli k snahe získať práve toto miesto. Snažte sa byť originálny a vyhýbajte sa prázdnym vetám.

Vyzdvihnite vaše klady, nezaoberajte sa vašimi nedostatkami, ale vždy uvádzajte len pravdivé informácie.

Nová pozícia = nový motivačný list

Dajte si prácu a vytvorte nový list na každú ďalšiu pozíciu, o ktorú sa snažíte. Venujte inzerovanej ponuke primerane veľa ​​času a zistite si meno kontaktnej osoby, ktorá má pracovnú pozíciu na starosti. Tým sa váš text stane osobnejší. 

Dôležité body

 • dajte si záležať - kvalita rozhoduje
 • stručnosť, výstižnosť, prehľadnosť
 • pozor na gramatické chyby
 • menej ako jedna strana A4
 • prejavte záujem - zistite si komu píšete a o akú spoločnosť sa jedná
 • buďte originálny, prázdne frázy nezaberajú
 • vyzdvihnite klady
 • nezaoberajte sa nedostatkami
 • poskytuje vždy len pravdivé informácie
Motivačný list je spolu so životopisom súčasťou žiadosti o pracovnú pozíciu. Len dobre spracovaný životopis totiž k úspechu nestačí. Budúceho zamestnávateľa zaujíma vaša motivácia, a tú môžete najlepšie opísať práve v motivačnom liste. Takto spracovaný písomný prejav je vašou prvou vizitkou pre personalistu alebo potenciálneho zamestnávateľa. Tí sa podľa kvality textu rozhodnú, či ste vhodný kandidát pre danú pozíciu.
loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>