Reklama

Zeny: Ako žiadať o prácu?

This page was last updated on: 2021-09-06

Aké sú typické ženské povolania?

Neexistuje žiadne presné vymedzenie hranice medzi mužskými a ženskými povolaniami. V praxi sa ich rozdiel obmedzuje na také zamestnania, v ktorých pracuje buď väčšina mužov, alebo väčšina žien. Z tohto pohľadu sú typickými ženskými povolaniami napríklad domovníčka, gazdiná, chyžná, opatrovateľka, zdravotná sestra, predavačka, servírka, pokladníčka, učiteľka, sekretárka, recepčná, administratívna pracovníčka alebo logistická operátorka. Mzdy v týchto pozíciách sú relatívne nízke a ponúkajú malý priestor pre ďalší rast. Naproti tomu existuje len hŕstka profesií a pozícií, v ktorých ženy s vysokoškolským vzdelaním vynikajú a sú dobre platené: napríklad právnička, sudkyňa, PR, marketing a komunikačná a mediálna odborníčka.

Skontrolujte si plat PlatoMeter na tejto webovej stránke pre mnoho profesií a porovnajte svoje výsledné platové údaje.

Aké sú typické ženské odvetvia?

Rovnako ako pri pracovných pozíciách, nie je jednoduché presne definovať mužské alebo ženské odvetvie/sektor. Ženy ale početne prevažujú v sektoroch ako upratovanie, (zdravotné) opatrovateľstvo, ubytovanie a stravovanie, maloobchod, základné vzdelávanie a v podporných kancelárskych a administratívnych funkciách v celom priemysle.

Skontrolujte si plat PlatoMeter na tejto webovej stránke pre mnoho profesií a porovnajte svoje výsledné platové údaje.

Existujú rozdiely v odmeňovaní medzi mužskými a ženskými odvetviami?

Pretože v odvetviach, kde dominujú muži ich počet prevažuje nad počtom zamestnaných žien, priemerná úroveň miezd v mužských odvetviach je vyššia ako u odvetví a v odboroch, kde dominujú ženy.

Skontrolujte si plat PlatoMeter na tejto webovej stránke pre mnoho profesií a porovnajte svoje výsledné platové údaje.

Platia nadnárodné spoločnosti lepšie?

Nadnárodné spoločnosti sú takmer vždy akciovými a veľkými spoločnosťami. Pretože sú veľké, platia lepšie. Druhou stranou mince je, že často vyžadujú, aby zamestnanci pracovali dlhšie. Často sa jedná o hodiny nadčas, ktoré nie sú kompenzované. Časť príjmov, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú, sa môže skladať z ročného podielu na zisku a/alebo z bonusov, ktoré sú napríklad vyplácané v akciách spoločnosti.

Existujú rozdiely v odmeňovaní medzi verejným a súkromným sektorom?

Vo všeobecnosti majú rozdiely v odmeňovaní vo verejnom sektore tendenciu byť menšie ako v súkromnom sektore. V porovnaní so súkromným sektorom sú najmenej kvalifikované pracovné pozície vo verejnom sektore zvyčajne platené o niečo lepšie a vrcholové pozície o niečo horšie.

Sú ženské odvetvia priaznivé pre pracujúcich rodičov?

Je pravidlom, že odvetvia, kde dominujú ženy, ponúkajú viac (rozsiahlych) prác na čiastočný úväzok, alebo viac menších prác. Navyše často ponúkajú viac pružný pracovný čas.

Prečo si vybrať zmluvu na trvalý pracovný pomer?

Zmluva na trvalý pracovný pomer zvyčajne ponúka možnosť lepšieho príjmu než dočasná alebo flexibilná pracovná zmluva. Samozrejme, možnosť voľby je nie stále dostupná. Platí však, že pracovné miesto je istejšie so zmluvou na trvalý pracovný pomer.

Aké sú minimálne požiadavky pre riadnu pracovnú zmluvu?

Zmluva musí vždy obsahovať mená a adresy zmluvných strán, dátum uzavretia zmluvy, začatie a ukončenie platnosti zmluvy (tj. obdobie), plat alebo mzdu, pracovný čas, druh práce, skúšobnú dobu a dobu výpovednej lehoty. Ak majú byť zmluvy legitímne, musia byť riadne podpísané.

Ako ohodnotiť sekundárne pracovné podmienky?

Okrem (hrubej) mzdy a pracovného času sú v pracovnej zmluve obvykle uvedené aj ďalšie pracovné podmienky. Často nie sú ocenené v peniazoch, ale napriek tomu majú cenu peňazí. Zoberme si napríklad úhradu výdavkov súvisiacich s prácou, služobné auto alebo telefón, prístup k vzdelávaniu a tréningu, odstupné nad rámec zákonného minima, pružná pracovná doba, možnosť práce z domu a pod.

Čo spomenúť v životopise?

  • vaše osobné meno a adresu
  • dátum poslednej aktualizácie životopisu
  • vzdelanie a tréning a to nielen súvisiace s prácou -sociálne aktivity, vrátane dobrovoľníckej práce a stáží
  • jazykové zručnosti, aktívne a pasívne (schopnosť čítať a porozumieť)
  • počítačové znalosti a vedomosti
  • znalosti a využitie sociálnych médií.

Pre viac informácií o životopise navštívte stránku Monster.com

Ako napísať dobrý sprievodný list?

Sprievodný list sprevádza váš životopis. Mal by byť výstižný a krátky. Odkazuje na bezprostredné dôvody vašej žiadosti o prácu, tj. na inzerát, ústne oznámenie a pod. Ukazuje podstatu osobnej motivácie, takže by malo byť jasné, že ste pochopili, čo ponúkaná funkcia alebo pracovné miesto obnáša. Adresát musí jasne vidieť, že ste pochopili jeho potreby a/alebo požiadavky. Sprievodný list by mal zodpovedať obvyklému štandardu/formátu, mal by byť datovaný a podpísaný a to aj keď je vo forme e-mailu (dnes úplne bežné).

Viac informácií o sprievodnom liste získate na Monster.com

Záleží na vzhľade?

Dobre upravený, čistý a reprezentatívny vzhľad hrá rozhodne dôležitú úlohu a je rozumné sa takto pripraviť, najmä na prijímací pohovor.

Nehanbite sa. Vopred sa poraďte so svojimi priateľmi a rodinou, aby ste zistili, či ste dostatočne reprezentatívny.

Prečo vyjednávať o svojom plate?

Každý má možnosť vyjednávať a vyjednávať o svojom plate je múdra vec. Buďte pripravení! Porozprávajte sa s priateľmi, rodinou a kolegami, urobte si on-line prieskum. Skontrolujte si platy na tejto webovej stránke. Pokúste sa nájsť a prečítať si kolektívne zmluvy, ak existujú. Urobte si zoznam želaní: to, čo je pre vás rozhodujúce, to, čo je na druhom mieste. Vyjednávať znamená dávať a brať (možno nebudete chcieť pracovať v sobotu, ale možno by ste mohli, ak vám zaplatia viac). Pred tým, než začnete o svojom plate vyjednávať, vyskúšajte si túto situáciu vopred.

Uvedomte si, že výsledok je dôležitý. Pekné, priateľské stretnutie s otvoreným koncom bez dohody spísanej na papieri je k ničomu.

Predstava, že ženy by nemali vyjednávať o svojom plate je zastaraná. V mnohých krajinách a v mnohých veľkých firmách sú dnes ženy na vrcholových pozíciách. Môžete si byť istí, že sa na svojej ceste k vrcholu naučili vyjednávať.

Vyhodnotenie pracovného výkonu a rozdiely v odmeňovaní

Vo väčších, komplexnejších spoločnostiach sú výročné hodnotenia pracovného výkonu samozrejmosťou. Tieto rozhovory by mali byť brané vážne, pretože od nich závisí váš príjem a budúca kariéra. Skontrolujte si vopred kolektívnu zmluvu a/alebo interné pravidlá a predpisy. Toto sú ideálne chvíle na zlepšenie vášho postavenia a vašich možností. To znamená: buďte pripravení! Vytvorte si zoznam prianí: vyšší plat, viac dní dovolenky, viac školenia?

Uvedomte si, že každý malý krok vpred počas takýchto rokovaní je ďalšia priečka na vašom kariérnom rebríčku, ktorá vám pridáva hodnotu do ďalších rokov.

Prečo vyjednávať o plate pri malej práci?

Menšia práca nie je nevyhnutne bezvýznamná len pre to, že je nezáväzná. Ak sa pripravujete na vyjednávanie, zistite si, či sú nejaké šance na väčší pracovný úväzok. Berte túto prácu ako odrazový mostík, zistite si, či máte možnosti školenia, účasti v dôchodkovom systéme, náhodných prác nadčas platených navyše, náhrad za výdavky spojené s prácou, prístup k starostlivosti o deti a pod.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>