Reklama

EurOccupations – Európska databáza povolaní

31. 12. 1969 - Je možné porovnať povolania v rámci rôznych krajín? Ako sa dá vyriešiť problém s porovnávaním povolaní medzi krajinami a dosiahnuť určitý stupeň ich štandardizácie?Desať európskych univerzít a výskumných inštitútov spojilo sily v projekte EurOccupations na vytvorenie Európskej databázy povolaní.

Je možné porovnať povolania v rámci rôznych krajín? Ako sa dá vyriešiť problém s porovnávaním povolaní medzi krajinami a dosiahnuť určitý stupeň ich štandardizácie?Desať európskych univerzít a výskumných inštitútov spojilo sily v projekte EurOccupations na vytvorenie Európskej databázy povolaní.

Projekt podporený Európskou úniou sa usiluje o vytvorenie verejne dostupnej databázy s približne 1600 najčastejšie sa vyskytujúcimi povolaniami v 8 väčších členských štátoch EÚ (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia). Zahrnuté povolania pokrývajú veľkú škálu sektorov počnúc zdravotníctvom a sociálnou oblasťou cez technológie a výrobu po poľnohospodárstvo a rybárstvo.

Z 1600 povolaní bolo vybraných 150, ktoré boli podrobené detailnejšej analýze. V prípade týchto povolaní obsahuje databáza aj detailné údaje o potrebných zručnostiach a nárokoch na vykonávanie konkrétneho povolania, o pracovnej náplni a o sociálnej stratifikácii. Údaje boli získané prostredníctvom online prieskumu určeného pre odborníkov zaoberajúcich sa skúmanými povolaniami. 

Náročnosť zostavenia Európskej databázy sa prejavila napríklad v tom, že niektoré povolania nemajú svoj ekvivalent vo všetkých skúmaných krajinách. Najmä v sektore zdravotníctva sa ukázalo, aké je náročné zostaviť profil náplne práce jednotlivých povolaní pre rôzne krajiny. Napríklad v náplni práce opatrovateľa postihnutých pacientov vo Veľkej Británii je aj podávanie liekov, zatiaľ čo vo Francúzsku môže lieky podávať len kvalifikovaný zdravotnícky personál. Ako ďalší príklad poslúži povolanie zubný hygienik alebo asistent obvodného lekára – tieto povolania totiž vôbec neexistujú vo Francúzsku.

Špecifickým príkladom je aj povolanie pôrodnej asistentky v Holandsku, ktoré zahŕňa viac kompetencií ako má pôrodná asistentka napríklad v Poľsku. Tento príklad je ale ovplyvňený špecifickým systémom pred- a popôrodnej starostlivosti v Holandsku, kde ženy s normálnym priebehom tehotenstva bez rizikových indikácií patria výlučne pod  dohľad pôrodnej asistentky.

Konferencie ktoré sa konali v Marseille (máj 2008) a v Bruseli (apríl 2009) ukázali, že projekt EurOccupations urobil dôležitý krok na ceste k detailnejšej štandardizácií konkrétnych povolaní a zároveň dal podnet k ďalšiemu porovnávaciemu výskumu tejto oblasti.

Viac o projekte vrátane detailnejších reportov podľa vybraných sektorov nájdete v anglickom jazyku tu. Ak máte konkrétne otázky, napíšte nám.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>