Reklama

Sociálne odvody samostatne zárobkovo činných osôb od júla 2015

K 1. júlu 2015 treba posúdiť, či má samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a prepočítať ich výšku.

Pozor. Živnostníci môžu júlové odvody do Sociálnej poisťovne zaplatiť neskôr. Z technických dôvodov Sociálna poisťovňa posunula termín platenia nových odvodov z 10. augusta na 2. septembra. SZČO, ktoré podávali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca, mali dostať podľa zákona do 20. júla oznámenie o výške poistného. Z dôvodu oneskorenia sa však termín posúva. Živnostníkovi, ktorý podal daňové priznanie v predĺženej lehote (po 31. marci) sa povinné poistenie v Sociálnej poisťovni prehodnocuje až k 1. októbru a oznámenie od sociálky by mal dostať do 20. októbra.

Aké zmeny čakajú SZČO?

Od 1. júla 2015 musí povinne odvádzať dôchodkové a nemocenské poistné SZČO,  ktorá v roku 2014 dosiahla hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, t.j. 4 944 Eur (12 x 412 Eur). Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za rok 2014. Povinnosť vzniká na dobu jedného roka (do 30. 6. 2016).

Od 1. júla tohto roka zaniká povinnosť platiť poistné SZČO, ktorá v súčasnosti platí poistné do Sociálnej poisťovne povinne, ale jej hrubý príjem v minulom roku nepresiahol 4 944 eur. Ak je SZČO v súčasnosti povinná platiť poistné do poisťovne a jej vlaňajší hrubý príjem prekročil 4 944 eur, pokračuje v platení poistného aj naďalej.

Od začiatku tohto roka už SZČO nemajú pri platení sociálnych odvodov prihlasovaciu, ani odhlasovaciu povinnosť. Od roku 2015 je Sociálna poisťovňa povinná písomne oznámiť SZČO vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného na jednotlivé poistenia, dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne do 20 dní od vzniku povinného poistenia.

Ako sa vypočíta vymeriavací základ pre SZČO?

  1. Z daňového priznania za rok 2014 sa vezme základ dane z podnikania.
  2. Pripočítajú sa uplantnené výdavky na odvody, t.j. sociálne a zdravotné poistenie
  3. Upravený základ dane sa vydelí 12 a potom ešte koeficientom 1,486
  4. Ak je výsledná suma nižšia ako minimálny vymeriavací základ (t.j. 412 Eur v roku 2015), upraví sa na jeho výšku.


Výška odvodov od júla 2015

Poistné na nemocenské poistenie

4,4 % z VZ (vymeriavací základ)

Dôchodkové - starobné

18 % z VZ

Dôchodkové - invalidné

6 % z VZ

Poistné do rezervného fondu solidarity

4,75 % z VZ

Sociálne odvody celkom

33,15 % z VZ

 

Zdroje:

http://www.socpoist.sk/szco-/60321s

https://dennikn.sk/199516/pozor-na-zmeny-v-odvodoch/?ref=tit

http://www.podnikam.webnoviny.sk/dane-odvody/odvody-poistovne/11/zmenu-vysky-odvodov-szco-oznami-socialna-poistovna/39141

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>