Reklama

Sú učitelia sociálne prípady?

Z údajov z prieskumu MojPlat.sk na vzorke 9711[1] učiteľov vyplýva, že priemerné platy slovenských učiteľov po zohľadnení rozdielov v cenách im nezabezpečia ani polovicu kúpnej sily ich kolegov a kolegýň v Nemecku či v Holandsku.

Slovenskí pedagógovia zarábajú po prepočte na kúpnu silu priemerne o 26 percent menej ako ich kolegovia v Českej republike. Súčasný priemerný plat pedagóga na Slovensku je porovnateľný s kúpnou silou priemerného platu českého pedagóga v roku 2010.

Zatiaľčo za posledné štyri roky stúpla kúpna sila učiteľov v Českej republike o viac ako tretinu, na Slovensku to bolo len okolo šesť percent. V Maďarsku však boli na tom učitelia horšie, keď kúpna sila ich platov od školského roku 2010/11 klesla o takmer 15 percent, na úroveň o 30 percent nižšiu, ako dosahujú ich slovenskí kolegovia.  

Graf: Porovnanie hrubej hod. mzdy v parite kúpnej sily medzi rokmi 2010/2011 a 2014/2015

Graf-TS_ucitelia

Zdroj: MojPlat.sk a Wageindicator.org. 

MojPlat.sk, ako súčasť medzinárodného projektu WageIndicator, umožňuje porovnať platy učiteľov v rôznych krajinách a porovnať ich s platmi v iných povolaniach. V Holandsku sú platy učiteľov vyššie ako platy softvérových vývojárov, úradníkov, či lekárov a zdravotných sestier. V Nemecku sú platy učiteľov porovnateľné s platmi softvérových vývojárov, avšak, rovnako ako v Holandsku, vyššie ako platy úradníkov alebo lekárov a zdravotných sestier.

Avšak na Slovensku, a podobne aj v Českej republike a Maďarsku, učitelia zarábajú približne o tretinu menej ako softvéroví vývojári. Stále však ich platy výrazne prevyšujú kúpnu silu platov úradníkov ako aj lekárov a zdravotných sestier.

Tabuľka: Hrubá hodinová mzda v rôznych profesiách v parite kúpnej sily

2014/2015 Lekári a zdravotné sestry Softvéroví vývojári Úradníci Učitelia
Nemecko 16,4 25,96 16,74 24,96
Holandsko 20,19 19,53 14,83 21,47
Česká republika 10,95 15,88 8,27 11,85
Slovensko 8,04 13,75 6,63 8,76
Maďarsko 5,92 17,19 5,76 6,1

Zdroj: MojPlat.sk a Wageindicator.org

Pozn. Medzinárodný dolár je fiktívna menová jednotka, ktorá má rovnakú kúpnu silu ako americký dolár v Spojených štátoch v danom čase. Je založený na koncepte parity kúpnej sily mien a medzinárodného priemeru cien komodít. Medián je stredná hodnota, ktorá rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti zoradených údajov na dve rovnako početné polovice.


[1] CZ: N=214, DE: N=968, HU: N=159, NL: N=8243, SK: N=127.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>