Reklama

V medzinárodnom porovnaní zarábajú novinárky menej ako novinári

31. 12. 1969 - Rozdiely v platoch mužov a žien sú problémom aj medzi novinármi, a to v celosvetovom meradle. Zo štúdie, ktorú pre Medzinárodnú federáciu novinárov (International Federation of Journalists - IFJ) vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na základe údajov zo svetovej databázy platov Wage Indicator vyplýva, že ženy novinárky zarábajú v Európe o 17 percent menej ako ich kolegovia, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je to o 9 percent menej a v krajinách Južnej Ameriky majú plat nižší o 4 percentá.

Rozdiely v platoch mužov a žien sú problémom aj medzi novinármi, a to v celosvetovom meradle. Zo štúdie, ktorú pre Medzinárodnú federáciu novinárov (International Federation of Journalists - IFJ) vypracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na základe údajov zo svetovej databázy platov Wage Indicator vyplýva, že ženy novinárky zarábajú v Európe o 17 percent menej ako ich kolegovia, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je to o 9 percent menej  a v krajinách Južnej Ameriky majú plat nižší o 4 percentá.

Rozdiel platov bol vypočítaný ako percentuálny rozdiel medzi mediánom platov mužov a mediánom platov žien v danej krajine. “Namerané rozdiely platov môžu byť dôsledkom rozdielnych charakteristík skúmaných novinárok a novinárov, ale aj otvorenej alebo skrytej diskriminácie, keď sú ženy odsúvané na menej lukratívne pracovné pozície,” hovorí riaditeľ CELSI pre výskum Martin Kahanec.

V porovnaní s mužmi poberá v EÚ menej žien-novinárok aj niektoré pracovné benefity ako napr. dôchodkové pripoistenie, koncoročný bonus a náhradu mzdy počas dovolenky, čo ešte zhoršuje rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v tomto povolaní. V dôsledku tohto rozdielu je menej novinárok v EÚ spokojných so svojou prácou a mzdou ako ich mužskí kolegovia. Podobná nerovnosť existuje aj medzi novinármi a novinárkami v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Spokojnosť s prácou a mzdou medzi mužmi a ženami v povolaní novinár(-ka) je vyváženejšia v krajinách Južnej Ameriky.

Zo štúdie tiež vyplýva, že rozdiely v platoch rastú s vekom. Najviac sú zasiahnuté ženy vo veku 30 až 45 rokov, ktoré sa práve v tomto veku intenzívne starajú o deti a z práce na čas odchádzajú. To ešte zhoršuje ich kariérny postup v práci a znižuje ich nároky z dôchodkového poistenia, píše sa v štúdii. 

 „Ženy novinárky čelia v práci podobným ohrozeniam ako ich mužskí kolegovia a navyše sú častejšie vystavené obťažovaniu a ponižovaniu. Za svoju prácu pritom dostávajú menej ako ich kolegovia muži, “ vysvetľuje predsedkyňa rady IFJ pre rodovú rovnosť Mindy Ran. Podľa nej sú štúdie ako táto  dôležité pre plánovanie konkrétnych krokov v boji proti rodovej nerovnosti.

Pre zvýšenie rodovej rovnosti je podľa IFJ potrebné prijať niektoré opatrenia, ako je platový audit, zvyšovanie pracovnej flexibility, odstraňovanie bariér v kariérnom postupe ako aj rodovo orientované kolektívne vyjednávanie.

IFJ v spolupráci s WageIndicator zahájilo kampaň o dôstojnej práci, ktorej cieľom je najmä zvýšenie povedomia o právach novinárov na dôstojné pracovné a platové podmienky.

 

Wage Indicator je nezávislá nezisková organizácia, ktorej cieľom je zvyšovanie transparentnosti na trhu práce prostredníctvom zdieľania a porovnávania informácií o platoch, pracovných podmienkach a pracovno-právnej legislatíve z jednotlivých krajín, kde WageIndicator prevádzkuje svoje web stránky.

Na Slovensku je projekt Wage Indicator implementovaný pod názvom MojPlat.sk, kde si navštevníci na stránkach môžu porovnať svoj plat s pracovníkmi na podobných pozíciách a zapojiť sa do súťaže o mesačnú minimálnu mzdu vyplnením anonymného dotazníka o plate a pracovných podmienkach.


Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.

 

Viac informácií na www.celsi.sk

Link na analýzu pre IFJ: Gender Pay Gap in Journalism

                                                                                              

 

Pre ďalšie informácie:

Martin Kahanec
riaditeľ pre výskum CELSI
0907 323 324
martin.kahanec@celsi.sk

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>