Reklama

Prevencia sexuálneho obťažovania sa dostáva do popredia záujmu na celom svete

V marci 2016 začal WageIndicator so zberom informačnej databázy o sexuálnom obťažovaní žien na pracovisku. Táto iniciatíva vznikla na základe zvýšeného záujmu verejnosti o sexuálne obťažovanie po medializovaných pípadoch verejného sexuálneho obťažovania počas osláv nového roka v Kolíne nad Rýnom (Nemecko). Rozhorčenie verejnosti posilnilo kampaň v boji proti takýmto praktikám, ako vo verejných priestoroch, tak aj na pracovisku. Medzinárodná organizácia práce (ILO) začne v roku 2018 celosvetovú kampaň o sexuálnom obťažovaní, ktorú v súčasnosti pripravuje. S podobnou iniciatívou nedávno prišla aj Angelina Jolie Pitt, slávna herečka, ktorá na jeseň v roku 2016 začne pôsobiť na London School of Economics ako hosťujúci profesor a učiť o tom, ako bojovať proti sexuálnemu násiliu v konfliktých zónach a krajinách. WageIndicator prispieva k boju proti sexuálnemu obťažovaniu v rámci projektu, ktorý podporila Európska komisia. Projekt informuje o základných otázkach ohľadom sexuálneho obťažovania: čo je sexuálne obťažovanie? Ako ho spoznáme? Ako proti nemu bojovať? Odpovede sú publikované na WageIndicator stránkach v každej z 28 členských štátov EÚ a Turecku, ako aj na stránkach všetkých 90 krajín, ktoré WageIndicator spravuje.

Kto a ako pácha sexuálne obťažovanie?

Obeťami sexuálneho obťažovania sú najčastejšie ženy. Pracujúce ženy sú obzvlášť zraniteľné. Môžu byť poškodené v mnohých ohľadoch: fyzicky, psychicky i materiálne, v ich kariére, aj v ich schopnosti zarobiť si na živobytie. Sexuálne obťažovanie sa najčastejšie vyskytuje počas bežných, každodenných pracovných povinností: páchatelia sexuálneho obťažovania buď otvorene prejavujú násilie, alebo konajú v skrytosti za zatvorenými dverami.

Násilníci: niekedy sú páchatelia sexuálneho obťažovania veľmi drzí a priamočiari a prostredníctvom nevhodných vtipov, obrázkov, alebo anekdot sexuálnej povahy otvorene uvádzajú svoje obete do rozpakov alebo ich zastrašujú. Niekdy môžu kolegov alebo zamestnancov hladiť či dotýkať sa nevhodným spôsobom, no otočiť toto správanie na vtip, aby sa obeť cítila hlúpo alebo sa bála incident nahlásiť. Páchatelia môžu napríklad rozširovať oplzlé sexuálne e-maily s plným vedomím toho, že takýto obsah môže byť nepríjemný a znepokojujúci. Môžu mať tiež nevhodné pripomienky k postave človeka (vrátane poprsia a zadnej časti tela) hlasným a neúctivým spôsobom.

Iní páchatelia obťažujú obeť v tichosti. Ich metódy môžu zahŕňať manipuláciu za zatvorenými dverami, kde môžu obeť (zamestnanca) napríklad požiadať o sex výmenou za zvýšený plat alebo povýšenie. V prípade, že obeť nesúhlasí, môže takéto správanie zahŕňať hrozby násilia. Páchatelia môžu obeti posielať súkromné e-maily alebo správy sexuálnej povahy, či opakovane pozývať obeť na stretnutia napriek tomu, že ich dlhodobo odmieta.

Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu v práci: opatrenia

Opatrenia a pravidlá ohľadom sexuálneho obťažovania sa zameriavajú na prevenciu a postup v prípade sexuálne obťažovanie na pracovisku. Zamestnávateľ je zodpovedný za to, aby tieto opatrenia na pracovisku zaviedol. Môžu byť napríklad súčasťou príručky pre zamestnancov. Taktiež môžu byť zakotvené v domumentoch o spolupráci zamestnancov a odborových združení. Niektorí zamestnávatelia začleňujú informácie o sexuálnom obťažovaní na pracovisku do všeobecných opatrení obťažovania na pracovisku, ktoré pokrývajú aj iné formy nezákonného obťažovania (napríklad obťažovanie na základe rasy, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku). Ostatní zastávajú názor, že je potrebné, aby tieto opatrenia neboli súčasťou iných, a to najmä v prípade, keď je sexuálne obťažovanie na pracovisku častým javom. Oba z týchto prístupov sú v poriadku. Ak na pracovisku chýbajú pravidlá a opartenia ohľadom sexuálneho obťažovania, zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o vytvorenie takýchto opaterní, či už za pomoci odborových združení, alebo personálneho oddelenia.

Sexuálne obťažovanie na slovenskom - Mojplat.sk

Čo je WITA-Gender Pay Gap projekt?

WageIndicator prispeva k prevencii sexuálneho obťažovania aj vďaka projektu WITA-GPG. WITA-GPG (január 2015 - december 2016) je skratkou z anglického „With Innovative Tools Against Gender Pay Gap” (Pomocou inovatívnych nástrojov proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov). Tento projekt si kladie za cieľ významne prispieť k zníženiu veľkých a trvalých rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Projekt podporila Európskej komisia (grant číslo 4000004929) a jednou z priorít projektu je sústrediť sa na sexuálne obťažovanie na pracovisku. Všetky výstupy z projektu budú zverejnené na WageIndicator stránkach v každej z 28 členských štátov EÚ a Turecku, ako aj prostredníctvom tlačových správ.

Viac informácií o projekte WITA

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>