Reklama

Rozdiely platov žien a mužov v sekundárnych pracovných podmienkach zistených naprieč celou EÚ

Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sa netýkajú iba platov. Ukazuje to najnovší výskum v 27 krajinách EÚ. Kompenzácia nákladov, ročné príplatky, bonusy, poistenia a penzijne schémy tiež naznačujú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v EÚ, najčastejšie v prospech mužov. Napriek tomu, vo všetkých krajinách pracujúce ženy participujú v podobných schémach, približne v tretine dokonca častejšie ako muži. Zdá sa, že zvýšené povedomie a asertivita žien počas pracovných vyjednávaní môže znížiť tieto sekundárne rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

V 24 z 27 skúmaných krajín bol dostatočný počet pozorovaní zozbieraný pomocou online dotazníku WageIndicator, ktorý vyplnilo viac ako pol milióna zamestnancov, v období od Januára 2014 do Júla 2016. Táto štúdia sa ako prvá zameriava na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v oblasti sekundárnych pracovných podmienok.

Kompenzácia výdavkov

Kompenzácia výdajov je celkom bežná. Iba v 6 krajinách menej ako 10% zamestnancov označilo, že dostávajú kompenzáciu výdajov. V 12 krajinách sa proporcia pohybuje od 10% do 20%. V ďaľších 3 krajinách bol výsledok medzi 20% a 30%, a v 2 krajinách medzi 30% a 40%. Belgicko hlási až 40% kompenzácie výdajov. Napriek tomu existujú značné rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. V 19 krajinách muži označili kompenzáciu výdajov častejšie ako ženy, v ostatných piatich, je to naopak. Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v krajinách, kde muži častejšie hlásili kompenzáciu výdajov sa pohybuje medzi 1% a 8%. Rozdiely v odmeňovaní podľa pohlavia, v krajinách kde ženy častejšie hlásili kompenzáciu výdajov, sa pohybujú medzi 0% a 4%.

Koncoročný príplatok

Pre 24 z 27 krajín bol dostupný dostatok informácií na odhalenie značných rozdielov medzi pohlaviami pri udeľovaní bonusov. V 18 krajín v prospech mužov: rozdiely medzi pohlaviami sa pohybujú medzi 0 a 6 percentuálnymi bodmi. V 6 krajinách, kde sú uprednostňované ženy, sú rozdiely v rozmedzí od 1% do 7%, s výnimkou Estónska, kde 30% žien oproti iba 7% mužov uvádza, že im boli vyplatené roćné bonusy.

Podiel zo zisku ako benefit sa značne líši podľa pohlavia naprieč 22 krajinami, pre ktoré sú dáta dostačujúce. Najmenšie rozdiely medzi mužmi a ženami (okolo 1%) boli zistené v Dánsku, Maďarsku, Írsku, Taliansku a Švédsku. Belgicko (11%) a Spojené kráľovstvo (12%) vykazujú najvačšie rozdiely. Napriek tomu tieto rozdiely medzi mužmi a ženami čo sa týka podielu na zisku firmy uprednostňujú mužov s výnimkou Poľska, kde sú na tom ženy o niečo lepšie ako muži.

Celkom v súlade s týmto obrazom sú aj rozdiely medzi pohlaviami v dostávaní poukážok, zliav alebo platieb v naturáliach, ktoré uprednostňujú mužov v 17 z 22 krajín s dostatočnými údajmi. Najväčšie rozdiely medzi pohlaviami sa vyskytujú vo Veľkej Británii s 10 percentuálnymi bodmi. Iba v 5 krajinách ženy dostávajú poukážky, zľavy alebo platby v naturáliach častejśie ako muži, medzi takmer 0% v Rakúsku a 8 percentuálnymi bodmi vo Fínsku.

Penzijné a poistné schémy

Z hľadiska príspevkov zamestnávateľa na penzijné sporenie a životné poistenie analýza opäť odhaľuje významné rozdiely medzi ženami a mužmi - väčšinou v prospech mužov. Tento prípad platí v 15 z 24 krajinách s dostatočnými dátami. V tejto skupine sú rozdiely v rozmedzí od 1 vo Fínsku po 20 percentuálnych bodov na Malte. Napriek tomu sú v 9 krajinách zvýhodnené ženy a rozdiely sa pohybujú medzi 0 v Grécku a 27 percentuálnymi bodmi v Estónsku. V 16 z 24 krajín rozdiely v poistení zvýhodňujú mužov, a to v rozmedzí od takmer 0 v Grécku do 16 percentuálnych bodov na Malte. V 8 krajinách rozdiely uprednostňujú ženy od takmer 0 v Rumusku až po 24 percentuálnych bodov v Estónsku.

Správa: Analýza rodielov v platoch mužov a žien v peňažných a nepeňažných príspevkoch a bonusoch bola uskutočnená Univerzitou Amsterdam/AIAS. Táto správa je súčasťou projektu WITA.

Čo je WITA-Gender Pay Gap projekt?

WageIndicator prispeva k prevencii sexuálneho obťažovania aj vďaka projektu WITA-GPG. WITA-GPG (január 2015 - december 2016) je skratkou z anglického „With Innovative Tools Against Gender Pay Gap” (Pomocou inovatívnych nástrojov proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov). Tento projekt si kladie za cieľ významne prispieť k zníženiu veľkých a trvalých rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Projekt podporila Európskej komisia (grant číslo 4000004929) a jednou z priorít projektu je sústrediť sa na sexuálne obťažovanie na pracovisku. Všetky výstupy z projektu budú zverejnené na WageIndicator stránkach v každej z 28 členských štátov EÚ a Turecku, ako aj prostredníctvom tlačových správ.

Viac informácií o projekte WITA

Viac informácií o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku na Mojplat.sk

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>