Reklama

S pribúdajúcimi rokmi praxe sa prehlbujú aj rozdiely v odmeňovaní mužov a žien

Väčšina povolaní na Slovensku ukazuje veľké rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. V niektorých povolaniach ako predavač, montážny robotník, či odborný pracovník v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry, sú rozdiely v mediánovej mzde mužov a žien vysoké bez ohľadu na dĺžku praxe. Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci zarábajú takmer rovnako, či toto povolanie vykonáva muž, alebo žena. V niektorých skupinách povolaní môžu mať roky praxe značný vplyv na rozdiel v platoch medzi pohlaviami. Napríklad pri pracovníkoch v osobných službách sa tento rozdiel zvyšuje z 0% pre prax do 5 rokov až na 37% pre prax 20 a viac rokov.

Napriek tomu, že je na Slovensku veľký rozdiel v platoch mužov a žien, sú povolania, v ktorých ženy zarábajú viac ako muži. Učiteľky a odborné pedagogické pracovníčky s praxou do 3 rokov zarábajú o 3,3% viac ako ich mužskí kolegovia. Mzdy sú rovnaké pre pracovníkov v osobných službách s pracovnými skúsenosťami v odbore do 5 rokov. Administratívne pracovníčky v zákazníckych službách s vyše 20-ročnou praxou dokonca zarábajú o vyše 9% viac ako muži v tomto povolaní.

Najvyššie rozdiely (takmer 40%) boli zaznamenané pre skupinu povolaní odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry s dĺžkou praxe 6-10 rokov. Tiež povolanie predavač s 11 až 20-ročnými skúsenosťami zvýhodňuje mužov až o 35%. Prudký nárast rozdielu s pribúdajúcimi rokmi praxe môžeme sledovať pri pracovníkoch v osobných službách. Kým do 5 rokov praxe rozdiely medzi pohlaviami takmer nie sú, pri skúsenostiach od 5 do 10 rokov sa už zvyšujú na 10%. Po 20 rokoch praxe už muži v tejto skupine povolaní zarábajú o 37% viac ako ženy.

Z čoho vyplýva rozdiel v odmeňovaní mužov a žien?

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je vymedzený ako nerovnosť platby za prácu rovnakej hodnoty, ktorá je vykonávaná pri rovnakých skúsenostiach a kvalifikácii. Tento rozdiel v odmeňovaní vyplýva z postojov a praxe segregácie pohlaví. Tieto postoje a prax upevňujú existujúci nerovný vývoj šancí pre mužov a ženy, ako aj neodôvodnené odmeňovanie v rámci pracovných skupín a odborníkov. Je potrebné poznamenať, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien zobrazené nižšie, platia len pre analyzované povolania a odborníkov.

Tabuľka 1. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien založený na rokoch praxe pre veľké pracovné skupiny na Slovensku

Povolanie Počet rokov praxe Muži Ženy Rozdiel v odmeňovaní
Medián hrubej mzdy €/hod. Medián hrubej mzdy €/hod. % rozdiel
Predavači Menej ako 3 3.39 2.89 14.75%
3-5 3.53 2.77 21.53%
6-10 3.97 2.81 29.22%
11-20 4.31 2.8 35.03%
Viac ako 20 3.76 2.67 28.99%
Administratívni pracovníci v zákazníckych službách Menej ako 3 3.76 3.42 9.04%
3-5 3.79 3.36 11.35%
6-10 4.1 3.77 8.05%
11-20 3.95 3.51 11.14%
Viac ako 20 3.53 3.86 -9.35%
Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností Menej ako 3 4.35 3.68 15.40%
3-5 4.31 4.17 3.25%
6-10 5.34 3.74 29.96%
11-20 4.81 3.8 21.00%
Viac ako 20 4.85 4.19 13.61%
Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností Menej ako 3 5.06 4.31 14.82%
3-5 5.13 4.38 14.62%
6-10 5.45 5.32 2.39%
11-20 5.81 4.37 24.78%
Viac ako 20 5.62 4.73 15.84%
Montážni robotníci Menej ako 3 3.36 2.81 16.37%
3-5 3.54 3.2 9.60%
6-10 3.57 3.29 7.84%
11-20 3.99 3.08 22.81%
Viac ako 20 3.81 2.98 21.78%
Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci Menej ako 3 3.91 3.29 15.86%
3-5 3.2 2.89 9.69%
6-10 4.31 2.6 39.68%
11-20 4.02 3.08 23.38%
Viac ako 20 4.03 2.74 32.01%
Elektrikári a elektronici Menej ako 3 4.38 3.36 23.29%
3-5 5.2 4.76 8.46%
6-10 4.93 4.22 14.40%
11-20 5.68 3.9 31.34%
Viac ako 20 5.32 4.22 20.68%
Pracovníci v osobných službách Menej ako 3 2.89 2.89 0.00%
3-5 2.9 2.89 0.34%
6-10 3.49 3.15 9.74%
11-20 3.73 2.75 26.27%
Viac ako 20 4.12 2.6 36.89%
Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci Menej ako 3 4.21 4.35 -3.33%
3-5 4.54 4.28 5.73%
6-10 4.31 4.21 2.32%
11-20 5.05 4.39 13.07%
Viac ako 20 4.62 4.51 2.38%

Zdroj: Európska databáza prijmov a životných podmienok domácností (EU-SILC) za roky 2013-2014

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien bol získaný prostredníctvom porovnania hrubých mediánových platov skupín podľa pohlavia a vydelením výsledného rozdielu mediánovým platom mužov. Všetky pracovné skupiny v tabuľke zahŕňajú aspoň 10 prípadov mužských aj ženských respondentov.

Čo je WITA-Gender Pay Gap projekt?

WageIndicator prispeva k prevencii sexuálneho obťažovania aj vďaka projektu WITA-GPG. WITA-GPG (január 2015 - december 2016) je skratkou z anglického „With Innovative Tools Against Gender Pay Gap” (Pomocou inovatívnych nástrojov proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov). Tento projekt si kladie za cieľ významne prispieť k zníženiu veľkých a trvalých rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Projekt podporila Európskej komisia (grant číslo 4000004929) a jednou z priorít projektu je sústrediť sa na sexuálne obťažovanie na pracovisku. Všetky výstupy z projektu budú zverejnené na WageIndicator stránkach v každej z 28 členských štátov EÚ a Turecku, ako aj prostredníctvom tlačových správ.

Viac informácií o projekte WITA

Viac informácií o rozdieloch v odmeňovaní na Slovensku

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>