Reklama

Dohoda o pracovnej činnosti

Na dohodu o pracovnej činnosti môžete podľa Zákonníka práce (§ 228a, 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z.) pracovať najviac 10 hodín týždenne.  Ak ste nezamestnaný, takisto môžete pracovať na dohodu o pracovnej činnosti,  váš zárobok však nesmie presiahnuť 139,90 eur mesačne.Aj v tomto prípade platí, podobne ako pri dohode o vykonaní práce, že zamestnávateľ za vás neodvádza zdravotné  odvody a odvody na dôchodkové, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Po skončení tohto pracovného pomeru preto nemáte nárok na vyplatu dávok v nezamestnanosti a roky odpracované na dohodu o vykonaní práce sa Vám nezapočítajú ani do odpracovných rokov pre potreby dôchodkového poistenia.

Dohoda môže byť uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú. Výpovedná lehote je 15 dní.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>