Reklama

Zmeny týkajúce sa zamestnávania na dohody od 1.1.2013

Zmeny týkajúce sa zamestnania na dohody od 1.1.2013

Zmeny zákona o sociálnom poistení

Dňa 10.8.2012 Národná rada SR schválila rozsiahlu novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Najvýraznejšou zmenou je zavedenie nových odvodov pre pracovníkov zamestnaných na dohody. Prvotný návrh zrušenia Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce nakoniec nebol prijatý. Stručný prehľad nových odvodov:

Porovnanie platov na Slovensku. Vyskúšajte náš nový Platometer!

Zmeny zákonníka práce

Zavedenie minimálnej mzdy

Podľa novely zákonníka práce sa zamestnávania na dohody týka aj §119 zákonníka a teda takto zamestnanej osobe prináleží ohodnotenie aspoň vo výške minimálnej mzdy.

Pracovný čas

Na pracovníkov zamestnaných na dohody by sa po novom mali vzťahovať aj obmedzenia v pracovnom čase, ako aj zavedenie nepretržitého odpočinku. Zamestnávateľ je teda povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín (v určitých prípadoch je možné skrátiť ho na 8 hodín). Navyše, počas týždňa musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnanému na dohodu dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku.

Študenti už len do 26 rokov

Zmenou prešla aj definícia, kto môže byť zamestnaný na dohodu o brigádnickej práci študentov. Okrem návštevy strednej alebo vysokej školy pribudla podmienka, ktorá stanovuje, že takto zamestnaná osoba nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

 

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>