Reklama

Nové odvody od 1.1.2013

Nové odvody si môžete pozrieť v príslušnej tabuľke nižšie. V tabuľkách nájdete hodnoty pre každý odvod (v percentách), vrátane rozdelenia koľko za vás odvádza váš zamestnávateľ a aké percento je strhnuté z vašej mzdy.

Porovnanie platov na Slovensku. Vyskášajte náš nový Platometer!

 

Príklad:

Ján Novák pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, v ktorej bol dohodnutý hrubý plat 300 eur mesačne. Jediné odvody, ktoré za neho musel zamestnávateľ platiť boli príspevky na garančné a úrazové poistenie. Celkovo to predstavovalo 1.05%, čiže 3,68 eura.

Od januára 2013, ak predpokladáme, že pán Novák mal z tejto činnosti pravidelný príjem, budú odvody na úrovni zamestnanca zamestnaného na pracovnú zmluvu. To znamená, že zamestnávateľ bude musieť odviesť celkovo 35,2% (105,60 eura). Odvody teda navýšia celkovú cenu práce pre zamestnávateľa až na 405,60 eura za mesiac. Pán Novák dostane o 13,4% nižší čistý plat, čo činí 259,80 eura.

Ak si však zamestnávateľ povie, že nechce mať náklady na zamestnanca vyššie ako pred zmenou v zákone, pán Novák bude na tom ešte horšie. Z hrubej mzdy 300 eur by sa razom stala mzda vo výške 221,89 eura. Z toho by ešte pán Novák musel odviesť 13,4% a nakoniec by mu ostalo 192,16 eura. To je plat nižší o viac ako 107 eur.

 

Žiaci strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne

Zamestnanec  Zamestnávateľ
Garančné poistenie 0 0,25
Úrazové poistenie 0 0,8
Starobné poistenie - -
Rezervný fond - -
Invalidné poistenie - -
Zdravotné poistenie - -
Nemocenské poistenie - -
Poistenie v nezamestnanosti - -
CELKOM 0 1,05

Hodnoty v tabuľke predstavujú percentuálnu výšku odvodu do 1.1.2013.

Príklad

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek

Zamestnanec  Zamestnávateľ
Garančné poistenie 0 0,25
Úrazové poistenie 0 0,8
Starobné poistenie 4 14
Rezervný fond 0 4,75
Invalidné poistenie - -
Zdravotné poistenie - -
Nemocenské poistenie - -
Poistenie v nezamestnanosti - -
CELKOM 4 19,8

Hodnoty v tabuľke predstavujú percentuálnu výšku odvodu od 1.1.2013.

Príklad

Dohoda o brigádnickej práci študentov (okrem tabuľky 1)

Zamestnanec  Zamestnávateľ
Garančné poistenie 0 0,25
Úrazové poistenie 0 0,8
Starobné poistenie 4 14
Rezervný fond 0 4,75
Invalidné poistenie 3 3
Zdravotné poistenie - -
Nemocenské poistenie - -
Poistenie v nezamestnanosti - -
CELKOM 7 22,8

Hodnoty v tabuľke predstavujú percentuálnu výšku odvodu od 1.1.2013.

Príklad

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom

Zamestnanec  Zamestnávateľ
Garančné poistenie 0 0,25
Úrazové poistenie 0 0,8
Starobné poistenie 4 14
Rezervný fond 0 4,75
Invalidné poistenie 3 3
Zdravotné poistenie 4 10
Nemocenské poistenie - -
Poistenie v nezamestnanosti - -
CELKOM 11 32,8

Hodnoty v tabuľke predstavujú percentuálnu výšku odvodu od 1.1.2013.

Príklad

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom

Zamestnanec  Zamestnávateľ
Garančné poistenie 0 0,25
Úrazové poistenie 0 0,8
Starobné poistenie 4 14
Rezervný fond 0 4,75
Invalidné poistenie 3 3
Zdravotné poistenie 4 10
Nemocenské poistenie 1,4 1,4
Poistenie v nezamestnanosti 1 1
CELKOM 13,4 35,2

Hodnoty v tabuľke predstavujú percentuálnu výšku odvodu od 1.1.2013.

Príklad

 

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>