Reklama

Zmena v Zákonníku práce: Práca na dohodu môže trvať najviac jeden rok

Od prvého júla vstupuje do platnosti novela Zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorým sa novelizujú aj niektoré články Zákonníka práce. Zmena sa týka obmedzenia trvania dôhod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čítajte viac na MojPlat.sk.

Od prvého júla 2014 vstupuje do platnosti novela Zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorým sa novelizujú aj niektoré články Zákonníka práce. Zmena sa týka obmedzenia trvania dôhod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Po novom bude možné takýto pracovnoprávny vzťah uzatvoriť najviac na dvanásť mesiacov. Platí to pre dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, ako aj dohodu o brigádnickej práci študentov.

 

Dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti uzatvorené na neurčitý čas pred 1. júlom 2014 sa skončia do 31. decembra 2014. Dohoda o vykonaní práce uzatvorená na neurčitý čas pred 1. júlom 2014 musí skončiť najneskôr uplynutím dohodnutého obdobia, počas ktorého sa má pracovná úloha vykonať.

 

Po zmene už nebude možné využiť dieru v zákone, vďaka ktorej sa dalo uzatvorením dohody na dobu neurčitú s nepravidelným príjmom vyhnúť platbe odvodov, keďže tie sú pri takomto type dohody splatné až po jej skončení. Zamestnávatelia môžu očakávať zvýšenú administratívnu záťaž spojenú s nahlasovaním a odhlasovaním dohodárov do Sociálnej poisťovne.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>