Reklama

Prestávky na dojčenie

This page was last updated on: 2021-09-06

Prestávky na dojčenie

Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem bežných prestávok v práci aj osobitné prestávky na dojčenie. Matke, ktorá pracuje bežný týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a počas ďalších šiestich mesiacov jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak matka pracuje na kratší úväzok, ale minimálne polovicu určeného týždenného pracovného času, patrí jej jedna polhodinová prestávka na dojčenie. Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

(§170 Zákonníka práce č. 311/2001)

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>