Reklama

Práca a mzdy - otázky a odpovede

Mzdové podmienky

Mzdové podmienky tvoria (popri druhu práce, mieste výkonu práce a dni nástupu do práce) jednu zo štyroch podstatných náležitostí pracovnej zmluvy. To znamená, že zamestnávateľ je povinný mzdové podmienky dohodnúť so zamestnancom a následne ich zapracovať do pracovnej zmluvy. Výnimkou je situácia, kedy sú mzdové podmienky upravené v kolektívnej zmluve platnej u príslušného zamestnávateľa. V takom prípade stačí v pracovnej zmluve uviesť odkaz na príslušné ustanovenie kolektívnej zmluvy. Pracovná zmluva musí ďalej obsahovať aj výplatné termíny.

Vyplácanie mzdy

Pokiaľ ide o splatnosť mzdy, mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V pracovnej, resp. kolektívnej zmluve, však možno dohodnúť iné pravidlá splatnosti mzdy.

Zrážky zo mzdy

Pred samotnou výplatou mzdy zamestnancovi vykoná zamestnávateľ zrážky zo mzdy. Celková suma, ktorú môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy je však limitovaná tým, že zamestnancovi sa nesmie zraziť z jeho mesačnej mzdy tzv. základná suma. Osobitné nariadenie vlády stanovuje výšku tejto základnej sumy na 60% životného minima.

loading...
Reklama
null
Reklama
Reklama
Loading...
<!-- /15944428/Mojplat.sk/Mojplat.sk_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>